01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace EU je možné proplácet rychleji

Hospodářská krize ovlivňuje všechny sféry života včetně využívání fondů Evropské unie. Problémy mají zejména menší subjekty, tedy i malé obce, které obtížně získávají finanční prostředky na povinnou spoluúčast.

Pracovníci Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR proto připravili návrhy, jak dopady této krize zmírnit. Šéf tohoto orgánu Ing. Daniel Braun upozorňuje na to, že malé subjekty jsou sice krizí ohroženy nejvíce, ale zároveň jsou flexibilnější, a tudíž schopnější se na situaci adaptovat.

SNAZŠÍ A RYCHLEJŠÍ PŘÍSTUP K PENĚZŮM

Banky nejsou v této době příliš ochotné poskytovat úvěry. Jde proto o hledání cest, které by tento problém překlenuly. Podle ředitele Brauna konkrétně třeba tím, že se vytvoří jakýsi holdingový fond, ze kterého se budou žadatelům poskytovat úvěry, případně záruky na ně.

S úvěry tohoto typu má u nás už letitou zkušenost Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ostatně ta už spolu s ministerstvem zahájila program Obec 2 (viz Moderní obec č. 9/2009). Jelikož legislativa umožňuje využít i Evropskou investiční banku, vznikne nejdříve analýza, která zjistí nejvýhodnější variantu.

Další a zásadní možností je rychlejší proplácení dotací. Žadatelé jsou prakticky vždy zatíženi úvěrem a s každým dnem nabíhají úroky. Není proto nutné, jak se většinou děje, poskytovat dotaci až zpětně. Je možné zkrátit etapy a uskutečňovat platby častěji. Zcela optimální pak je poskytnout dotaci ještě před tím, než se faktura uhradí dodavateli. Například v regionu soudržnosti Severovýchod se podařilo zkrátit v případě regionálního operačního programu původní zhruba tříměsíční lhůtu na pouhých pět dní. Tento přístup je plně v moci NUTS 2.

Ředitel Braun připomíná, že pracovníci ministerské sekce fungují jako koordinátoři, ale za peníze jako takové odpovídají výhradně řídicí orgány. Některé operační programy již urychlené proplácení zavedly, nyní by je mohly následovat i další.

BYROKRATICKÁ ZÁTĚŽ - REVIZE LEGISLATIVY

České zákony je žádoucí revidovat, protože nejsou sladěny s evropskými.

"Hodně byrokratické zátěže je dáno nikoli evropskou legislativou, ale českou. Máme proto připravený dokument, který nyní konzultujeme s ministerstvem financí, obsahující návrhy, jejichž realizace by pomohla efektivněji čerpat evropské dotace," říká ředitel Ing. Daniel Braun. Legislativních norem, jichž by se měla revize týkat, je asi deset. Podstatná jsou rozpočtová pravidla, kde je patrně nesoulad mezi českými a evropskými pravidly největší.

Návrh by měla dostat nejpozději do konce letošního roku vláda. Kdy ovšem Parlament ČR návrhy projedná a případně schválí, je jiná otázka.

Návrh Národního orgánu pro koordinaci upozorňuje i na to, že je žádoucí v případě potřeby a možností vyhlašovat i dříve neplánované výzvy a peníze, které by se měly rozdělovat později, využít rychleji.

NĚKTERÉ PROBLÉMY SE OPAKUJÍ

Situaci ve zhruba třetině programového období čerpání strukturálních fondů hodnotí ředitel Ing. Daniel Braun ve srovnání s ostatními zeměmi jako dobrou. Regionální operační programy, které se obcí týkají nejvíce, jako celkem bezproblémové. Přesto adresuje obcím dvě upozornění.

Za prvé je žádoucí připravovat projekty, které mají smysl a obce budou schopné po jejich dokončení investici využívat a mít také peníze na další provoz. Typickým příkladem jsou nákladné aquaparky - stále se objevují žádosti o dotace na tento druh staveb, aniž by byla zvážena jejich účelnost, budoucí využívání a provozní náklady.

Za druhé je nutné dodržovat podmínky, za nichž bylo o přidělení dotace rozhodnuto. Žadatelé dostávají peníze za určitých předpokladů, ale bohužel se dost často stává, že je neplní.

Nerespektují například povinnost uchovávat dokumenty, vést správně účetnictví apod. Nálezy auditorů zjišťují většinou tři oblasti prohřešků: Veřejné zakázky se vyhlašují netransparentně a zadávají špatně. Dalším hříchem je nedovolená veřejná podpora, což se ale obcí příliš netýká, a třetím zahrnování nezpůsobilých výdajů do nákladů projektu, čili peníze se využijí nepovoleným způsobem.

Těmto problémům se bude snažit Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR předcházet projekty na posílení takzvané absorpční kapacity. Jde o cílenou podporu žadatelů i příjemců, jejímž cílem je co nejefektivnější čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

/on/

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down