Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Dotace lze využít také k pořízení techniky

Dotační programy nabízejí obcím a městům též možnost pořízení vybavení pro oblast infrastruktury či služeb. Dotace sice obecně brání plynulému rozvoji trhu, ale v současných ekonomických podmínkách, nepříznivé finanční pohotovosti, pomáhají ve »výzbroji« v technice i v technologických celcích prospěšných pro občany.

Zvládnout všechny kroky při podávání žádosti není pro žadatele jednoduché. Je vhodné svěřit tyto úkony firmám, které se na dotační služby specializují. Nejen, že šetří drahocenný pracovní čas, ale zároveň urychlí celý proces, vyhodnotí stávající podklady v rámci přípravy akce, včetně doporučení na dopracování potřebných dokumentací nebo jejich zpracování. A co víc, profesionálně připraví podklady pro další řízení. Při výběru poradenské společnosti je však třeba být obezřetnými a řídit se ověřenými referencemi.

POSLEDNÍ DOTAČNÍ ŠANCE

Své služby a produkty (nákladní vozidla pro oblast komunálních služeb) může nabídnout také ostravská společnost I-TEC Czech, spol. s r.o. Už více než čtyři roky se zabývá poradenstvím a podporou v možnostech získávání dotací v OP Životní prostředí a soustřeďuje se především na oblast podpory 2. 1 Zlepšování kvality ovzduší (konkrétně snižování prašnosti z plošných zdrojů) a oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Nutno podotknout, že na jaře tohoto roku dostanou města a obce poslední možnost požádat o dotace z OP ŽP na techniku, kterou urgentně potřebují.

»Žádost o dotaci musí být smysluplná a klient musí být srozuměn s tím, že s pobráním 90% podpory a spoluúčastí „pouze“ 10 % na sebe bere odpovědnost, a tou je pětiletý monitoring,« uvádí jednatel firmy I-TEC Czech Jiří Vyvial. »To znamená, že je povinen 5 let provádět činnost, jež je popsána ve smlouvě o udělení dotace. Je důležité, aby si starosta nebo ředitel místní organizace spočítal veškeré náklady spojené s touto činností, jako např. mzda, servis, pohonné hmoty a náklady související,« doporučuje.

NA ZŘETELI PROVOZNÍ NÁKLADY

Vždy záleží na specifických podmínkách klienta. Někdy to jsou podmínky terénní, jindy klimatické, provozní, materiálové či lidské zdroje, které rozhodnou o typu techniky. V oblasti podpory 4.1 jde zejména o vozidla k nakládání separovaného druhu odpadu, v současnosti hlavně s biologicky rozložitelným odpadem (BRKO). Patří tam vozidla od kategorie N1 do 3,5 t po kategorie N3 do 18-22 t.

Tato vozidla pomáhají v obcích svážet a shromažďovat biologický odpad nejen od občanů. Nejžádanější je vozidlo s nástavbou hákový nakladač, které se dodává s 5, 10 a více kontejnery. Tyto kontejnery je možné rozmístit po obci či městě a po jejich naplnění je svézt na koncové místo (sběrný dvůr, kompostárna).

»V oblasti podpory 2.1 (snižování prašnosti) se snažíme o vyvážení efektivity a ceny. Do měst a obcí jsme dodali kropicí vozidla, která nejsou z finančního hlediska tolik náročná na provoz. Osazujeme je nejčastěji postřikovou lištou a dvoukubíkovou nádrží, tak aby provoz v následujících pěti letech obec finančně příliš nezatěžoval. Jsme velmi rádi, že máme spokojené klienty, jako například Vlašim, Slavkov u Brna či Velké Losiny. Vždy nás zajímá hlavně dopad na daného klienta, aby vozidlo opravdu nebylo pro menší obec finanční zátěží – pastí, trojským koněm,« dodává Jiří Vyvial.

Další informace a reference naleznou zájemci na stránkách: www.itec-czech.cz a www.auto-bonetti.cz.

Technické služby ve Vlašimi spoléhají i na tento třístranný sklápěč.

FOTO: ARCHIV

Rozměry malý, ale výkonný pomocník při svozu odpadu ve Velkých Losinách.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *