Dotace MMR pro komunitní centra

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. V současném programovém období se jedná již o druhou výzvu programu IROP, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje proces transformace ústavních zařízení v České republice. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 12. září 2016.

„Blízkost domácího prostředí představuje pro spoluobčany, kteří využívají sociální služby, důležitou roli v samotné péči. Chceme, aby kvalitní a hlavně dostupný servis vedl k brzkému zapojení do běžného života a pevnému zdraví,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1,5 mld. Kč.

Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

Výzva č. 49 v rámci IROP s názvem „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“ je aktivitou specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 12. září 2016 do 31. května 2017. Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2022.*

Podrobnosti o výzvě najdete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih

TZ

Komentáře ke článku 1

  • Dorota Havlíková

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké jsou požadavky na zateplení budov komunitního centra. Na Tetíně se plánuje s využitím stávající historické stodoly pro KC a byla nám předána informace, že bez zateplení na dotaci nedošáhnou. Není to příjemná situace, protože tenhle požadavek je v rozporu s přístupem státní památkové péče k zachování kulturního dědictví. Děkuji za rychlou odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *