01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace podle velikosti obce aneb Budou rovné podmínky pro všechny?

V průběhu následujících sedmi let přiteče z Evropské unie do ČR bezmála 775 mld. Kč. Spolu se státním příspěvkem to bude více než 864,3 mld. Kč. Ročně by se tak mělo rozdělit přes 123 mld. Kč. Tolik "suché" počty. Odhadem 53 % z celkových alokovaných zdrojů je určeno pro municipální sektor. Hlavním...

V průběhu následujících sedmi let přiteče z Evropské unie do ČR bezmála 775 mld. Kč. Spolu se státním příspěvkem to bude více než 864,3 mld. Kč. Ročně by se tak mělo rozdělit přes 123 mld. Kč. Tolik "suché" počty. Odhadem 53 % z celkových alokovaných zdrojů je určeno pro municipální sektor. Hlavním kritériem pro rozdělování finančních zdrojů bude počet obyvatel té které obce.

Hlavní objem prostředků z EU budou municipality čerpat především z Regionálních operačních programů (ROP), Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), popřípadě z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) na období 2007 až 2013. Velikost obce určí, který z těchto programů bude pro obec rozhodující.

Při tvorbě ROP a PRV byla vytvořena hranice 2000 obyvatel. Obce nad 2000 obyvatel by měly žádat prostředky z regionálních operačních programů a v případě vodohospodářské infrastruktury z OP ŽP. Obcím s méně než 2000 obyvateli je určen Program rozvoje venkova. Tato hranice byla na základě jednání Asociace krajů ČR a Ministerstva zemědělství ČR snížena na 500 obyvatel. Šlo o to, aby i menší obce měly možnost získat dotace na oblasti podporované výhradně z ROP. Podle posledních informací by ani tato hranice neměla být konečná, uvažuje se o limitu 1000 obyvatel. Tato změna si vyžádá vyšší výdaje v Programu rozvoje venkova a úpravy v ROP.

Z tabulek lze vyčíst částky alokovaných finančních zdrojů určených na rozvoj venkova v rámci ROP a PRV. Je z nich také patrné, že obce do 1000 obyvatel budou moci čerpat v průměru desetinásobně méně prostředků z Programu rozvoje venkova, než obce mající k dispozici regionální operační programy. Pro 4840 obcí je stanoveno na rozvoj občanské vybavenosti (III. 2.1.2) během jednoho roku pouze 191 347 041 Kč. Méně výhodné podmínky pro malé obce se mohou projevit i tím, že se v rámci ROP uvažuje o průběžném financování. S tím však PRV rozhodně nepočítá. Diskutabilní je i maximální částka uznatelných nákladů na jeden projekt, která činí 5 mil. Kč. Tato suma nebude stačit na zafinancování větších rekonstrukcí místních komunikací, případně objektů občanské vybavenosti. Na druhou stranu malé obce mohou počítat s 90 až 100% dotací - na rozdíl od maximálních 92,5 % v případě ROP.

O všech těchto závěrech se zatím jedná, mohou se proto ještě zčásti změnit. Definitivní podobu financování budeme znát snad na přelomu června a července. Jedno je jisté již dnes: Malé obce budou mít k dispozici méně prostředků z EU na uskutečnění svých investičních záměrů.

Miroslav Kadlec
projektový manažer pro oblast komunální sféry a regionálního rozvoje, Raven Consulting, a. s.

Přehled finančních prostředků na jednotlivé roky rozpočtového období 2007 až 2013 příslušných oblastí podpor ROP určených na rozvoj venkova

Přehled finančních prostředků na jednotlivé roky rozpočtového období 2007 až 2013 příslušných oblastí podpor Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down