Dotačně úvěrový program VÝSTAVBA – první výzva k podání žádostí o dotace vyhlášena!

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) vyhlásil 20. května 2019 první výzvu k podávání žádostí o dotaci podle nařízení vlády č.112/2019, o podmínkách použití finančních prostředků SFRB na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v nařízení vlády č. 112/2019.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. května 2019. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy. Alokace výzvy činí 650 milionů korun.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na svém facebookovém profilu vyhlášení výzvy pro starostky a starosty okomentovala následovně: "Pevně věřím, že tento program významně přispěje k řešení kritické situace s bydlením. Nejedná se o časově omezenou výzvu, a tak budete mít čas si vše důkladně prostudovat na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení – http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/. Jak už bylo několikrát řečeno, smyslem financování je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru. Pro letošní rok má SFRB připravenu celkem jednu miliardu korun, z toho na sociální byty 650 milionů korun a na úvěry 350 milionů korun."

Podle šéfky resortu místního rozvoje přitom nemusí jít ani o výstavbu na zelené louce, ale možná je i rekonstrukce stávajících objektů. Sociální byty budou určeny skutečně pro ty potřebné a možnost využití dostupného bydlení bude podle obce. Může se tedy jednat například o seniory či o matky samoživitelky.
Nový program VÝSTAVBA mohou využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb. Pro letošní rok má Státní fond rozvoje bydlení připravenou celkem jednu miliardu korun (z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry 350 mil. Kč).*

/zr/

Ilustrační foto: archiv MMR

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down