Dusí nás administrativa, píší vládě ve společném memorandu obce

Byrokracie, kterou s sebou přináší novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je naprosto neúnosná. Komplikuje finanční podporu místních spolků, neziskového sektoru a občanských sdružení. Pro města a obce znamená spoustu administrativy navíc a ještě horší je to s byrokratickou zátěží samotných žadatelů. Tento právní předpis je proto třeba změnit. V Kyjově se na tom v pátek 3. července shodly Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Všichni tito partneři ve společném memorandu vyzývají vládu a parlament, aby stávající podobu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  upravily. Zasahuje totiž i nemístně do pravomocí samospráv.

"V prohlášení každé nové vlády je, že sníží byrokratickou zátěž, ovšem nakonec nás zatíží administrativou ještě nesmyslnější," říká místopředseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

"Územní samosprávné celky mohou podle platného znění zákona poskytovat dotace místním spolkům jen na základě složitých administrativních procesů. Jejich rozsah je natolik velký, že ve finančním vyjádření mnohdy přesahuje částku, kterou samosprávy nestátním neziskovým a zájmovým organizacím poskytují – jedná se zpravidla o částky od 500 do 5 000 korun,“ upozorňuje předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova František Lukl.

Částky, kterými města a obce podporují místní organizace, samosprávy transparentně zveřejňují v návrhu rozpočtu. Rovněž je na veřejném jednání schvaluje zastupitelstvo. Nová pravidla v praxi znamenají mimo jiné další zveřejňování, a tedy další administrativní úkony.

"Aplikace zákona likvidačně dopadá právě na nejmenší spolky, hasiče, myslivce, charitní spolky i sportovce, prostřednictvím kterých se projevuje aktivita občanů. Zákon nyní poškozuje jak venkov, tak občanskou společnost a dostupnost služeb poskytovaných spolky napříč celým územím České republiky a je v příkrém rozporu s prohlášeními členů vlády o snižování byrokratické zátěže obcí a občanů," doplňuje předseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a starosta Bělotína Eduard Kavala.

Organizace sdružující obce společně považují nárůst administrativní zátěže u drobných podpor do 20 000 korun za naprosto neadekvátní. Požadují proto v nedávno podepsaném společném prohlášení takovou úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která poskytování dotací výrazně zjednoduší. Vznik memoranda inicioval starosta obce Tupesy ve Zlínském kraji Oldřich Vávra.

/zr/

Problematice financování podle rozpočtových pravidel se Moderní obec letos zevrubně věnovala v č. 3, 4 a 5, zejména s přihlédnutím k financování sociálních služeb a podpoře neziskových organizací v souladu s pravidly veřejné podpory.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down