Dvě nové výzvy programu IROP podpoří lepší vybavení odborných učeben základních škol

Více než 3,2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na nové odborné učebny základních škol či jejich rekonstrukci a na modernizaci školních dílen. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští dvě průběžné výzvy v novém programovém období na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy.

„Výzvy cílí zejména na odborné učebny přírodních věd, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále se jimi bude podporovat rychlost připojení škol k internetu a zabezpečení připojení k internetu. IROP se nově zaměří i na školní družiny a školní kluby. Dotace budou moci žadatelé využít například na půdní vestavbu odborných učeben a vznik nových chemických a biologických laboratoří, na odborné učebny zeměpisu nebo vznik multimediálních jazykových učeben pro výuku cizích jazyků. Finance jsou ale určeny například i na modernizaci školních dílen pro rozvoj polytechnického vzdělávání, 3D tisku a virtuální reality. IROP podporuje stavby a stavební práce i nákup vybavení,“ vysvětlil ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal.

„Jedna škola může podat pouze jednu žádost. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt je v rozmezí od 3 do 50 milionů korun. Zároveň jsme upravili míru financování z IROPu – tzv. méně rozvinuté regiony budou mít větší míru podpory, je pro ně určeno 90 %, pro přechodové regiony 80 %,”  uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dotační podpora z Evropské unie je rozdělena na dvě výzvy podle realizace projektu. 23. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 1,8 mld. Kč z EFRR. 24. výzva IROP je pro projekty na území přechodových regionů a je zde přiděleno více než 1,3 mld. Kč z EFRR. Kategorie regionů je možné najít na webových stránkách IROP.  Informace k semináři pro žadatele a příjemce určený pro vyhlášené výzvy lze sledovat tamtéž.

V prosinci IROP plánuje vypsat výzvu pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s prostředky 2,8 mld. Kč z EFRR a taktéž výzvu na vzdělávání prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) s prostředky 2,2 mld. Kč z EFRR, ve které bude na základní školy určeno téměř 1,4 mld. Kč. Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím OP Životní prostředí a na neformální vzdělávání i z OP Spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down