Dvousložková cena vody: Proč je pro obyvatele obcí výhodná

Spravedlivější cenu vody pro své zákazníky chce zavést společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Současné platby jsou totiž závislé výhradně na tom, kolik konkrétní domácnost spotřebuje vody. Aby všichni zákazníci mohli kdykoliv otočit kohoutkem a nechat si natéci kvalitní pitnou vodu, musí...

Spravedlivější cenu vody pro své zákazníky chce zavést společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Současné platby jsou totiž závislé výhradně na tom, kolik konkrétní domácnost spotřebuje vody. Aby všichni zákazníci mohli kdykoliv otočit kohoutkem a nechat si natéci kvalitní pitnou vodu, musí být k tomu udržována složitá a nákladná infrastruktura.

Při současné platbě ovšem největší část nákladů uhradí odběratelé s průměrným a nadprůměrným odběrem, zatímco odběratelé s malým odběrem zaplatí ročně jen několik desítek korun. Změnu v tomto způsobu úhrady může přinést zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného.

PEVNÁ A POHYBLIVÁ SLOŽKA

Dvousložková cena konkrétně znamená, že platba za vodné a stočné se rozdělí na dvě složky – pevnou a pohyblivou. Pevná část platby bude stejná pro všechny majitele přípojek. Pohyblivá složka je přitom cena za skutečně odebranou vodu. Pro lepší představu: Jde o obdobu platby za elektřinu, kde platíte jednak za odebrané množství a jednak pravidelný poplatek za velikost jističe.

Ze zákona nesmí pevná složka přesáhnout 20 % současné průměrné roční platby za vodné a stočné. Cena za 1 kubík odebrané vody se pak počítá ze zbylých nákladů, a bude tedy nižší než dosud. Velkoodběratelé budou mít vyšší pevnou složku než běžný rodinný dům.

Jak vysoká bude pevná složka u běžných odběratelů? Bude to zhruba 45 Kč za měsíc na jednu vodovodní přípojku. U stočného to bude ještě méně.

Proč společnost Vodovody a kanalizace Beroun usiluje o zavedení této ceny a od kdy by ji chtěla začít uplatňovat? Náš region se vyznačuje nízkým průměrným odběrem, který je asi o 20 % menší než republikový. Je to způsobeno velkým počtem sezonně využívaných objektů a pokrýváním části spotřeby domácností z vlastních studní. Desetina našich zákazníků odebere za rok méně než 10 m3. Jejich platba za vodné nepokryje ani pravidelnou výměnu vodoměru. Za tyto odběratele musí většinu nákladů na výrobu a dopravu vody zaplatit v ceně ti, co odebírají více. A to jsou nejčastěji rodiny s dětmi.

NUTNÝ JE SOUHLAS ZASTUPITELSTEV VŠECH DOTČENÝCH OBCÍ

Zavedení dvousložkové ceny musí odsouhlasit zastupitelstva všech 46 obcí, kde platí naše regionální cena. Po téměř roce projednávání jsme již získali souhlas více než dvou třetin. Bohužel, někde se z této problematiky stává politický problém. Přesto doufáme, že projednání dokončíme v polovině roku 2012.

S novým rokem totiž u vodného a stočného došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH). Toto zdražení se samozřejmě citelněji dotkne těch, kdo odebírají vody více. Právě jim by zavedení dvousložkové ceny tento nárůst zmírnilo.

JIŘÍ PAUL

technický ředitel VaK Beroun, a. s.

S novým rokem dochází i u vodného a stočného ke zvýšení DPH. Těm, kdo odebírají vody více, zavedení dvousložkové ceny tento nárůst zdražení zmírní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *