01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivní stát chtějí všichni, sejdou se však na společné cestě?

Zřejmě nejednou bude letos, ve volebním roce, přetřásáno téma efektivního státu. Projekt eStat.cz si však neklade ambice být předvolební zbraní a chce do diskuse na toto téma vstoupit pouze věcně. Ať už s projektem souhlasíme, či k němu máme výhrady jako k celku nebo jen k některým jeho dílčím vizím, je dobře, že jeho tvůrci pomáhají otevřít tak palčivé téma.

Stát by měl obcím hradit veškerou činnost, kterou po nich v rámci přenesené působnosti vyžaduje. Už dlouho to tvrdí primátor Teplic, senátor Jaroslav Kubera (ODS). "Ministerští úředníci by pak určitě mnohem odpovědněji zvažovali nutnost každého úkolu, který by chtěli zadat obcím," říká. " Museli by totiž - na rozdíl od současného stavu - za jeho splnění obcím stoprocentně zaplatit ze své rozpočtové kapitoly. Dnes však obce splnění každého takového zbytečného úkolu vlastně dotují ze své kapsy."

Námi oslovení starostové - ať už z kterékoli části politického spektra - se vzácně shodují v tom, že s každým dalším zákonem obcím přibývá administrativy a zužuje se jim prostor, v němž by se naplno mohly věnovat svému vlastnímu rozvoji.

CHYBÍ INVENTARIZACE ZBYTEČNÝCH ÚKONŮ

Starosta Bohumína, místopředseda ČSSD Ing. Petr Vícha poukazuje na to, že chybí inventura zbytečných úkonů a zbytečné zátěže občanů, podnikatelů a hlavně samosprávy a úřadů státní správy. "V mnoha případech musí úředníci obcí vykonávat a po občanech vyžadovat úkony, které sami považují za nadbytečné. Mnoho se svádí na Evropskou unii, ale často jsme papežštější než papež," dodává tento člen vrcholného vedení sociálních demokratů a požaduje provést inventarizaci stávajících úkonů a činností ve spolupráci se samosprávami a například Svazem měst a obcí.

"Následovala by redukce na ministerstvech (pokud možno co nejrozsáhlejší, aby úředníci nevymýšleli další a další činnosti) a patřičná úprava a zjednodušení legislativy. Za takto redukovaný výkon státní správy by měly dostat obce "zaplaceno", nejlépe prostřednictvím rozpočtového určení daní a doplňkové platby za skutečný rozsah vykonávané činnosti. Měly by být vypracovány standardy, benchmarking je jedna z možných metod. V žádném případě nemohou být škodné obce, které vlastním přičiněním redukují počty pracovníků. Nesmějí dostat méně peněz," vysvětluje starosta Vícha.

Například právě v Bohumíně při přechodu činností z okresních úřadů proti tabulkovému číslu 56 úředníků přibrali na radnici téměř o dvacet méně, takže radnice nyní nemusí provádět žádné nákladné personální audity a redukovat stavy zaměstnanců. "Ušetřili jsme spoustu peněz a navíc jsem přesvědčen o tom, že je to i ku prospěchu výkonu správy a ku prospěchu občanů. Naši úředníci tak nemají čas na hlouposti. A přiznávám, že sám také většinu nevyžádaných dotazníků a tabulek z ministerstev odkládám rovnou do separace."

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU CÍLOVOU SKUPINU

Požadavek efektivně fungujícího státu má ve svém krédu i projekt eStat.cz, jehož tvůrci pracující na platformě občanského sdružení Becario (www.becario.cz) chtějí vytvořit konsensuální koncept, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro příští vzestup České republiky.

Vedoucí projektu eStat.cz Edvard Kožušník říká: "Jestli něco považujeme za prioritní v naší práci, tak je to pohled na řešení jednotlivých problémů, jimiž se zabýváme, očima představitelů našich cílových skupin. Tedy pohled očima občana, podnikatele, samosprávy. Projekt elektronizace úřadování (zákon o eGovernmentu) je však typickým projektem, který zasahuje všechny naše cílové skupiny, byť ho každá z nich bude využívat rozdílně. V tomto konkrétním projektu nám jde o zrovnoprávnění elektronických a papírových dokumentů, o doručování do elektronických schránek, konverzi dokumentů na podatelně do elektronické podoby a následné obíhání dat po úřadech místo papírů a lidí."

CZECH POINT POPRVÉ V PRAZE 13

Edvard Kožušník připomíná také projekt CZECH POINT, který byl loni v červnu představen na Úřadu Městské části Praha 13. Tento Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál by měl být sítí míst - úřadů, na kterých bude moci každý občan podat jakékoli podání ke státu, získat tam jakoukoli informaci o svém řízení, které vede se státem, a také tam bude moci získat veškeré výpisy a opisy z centrálních registrů a rejstříků. "Po velkém boji se nám už podařilo v Senátu prosadit novelu zákona o informačních systémech veřejné správy, která zavádí jednu část tohoto projektu. Od letošního 1. července tak bude moci každý občan získat na svém úřadě výpis z katastru, rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku. Konečně bez front a složitého cestování. Věříme, že takových věcí bude v budoucnu na CZECH POINTu podstatně víc," projevuje svůj optimismus Edvard Kožušník.

Tvůrci projektu eStat.cz se vyslovují pro nastavení finančních limitů pro výkon státní správy. "Vycházíme z faktu, že tento stát si nemůže dovolit utrácet na úřadování více než určité procento z vybraných daní," vsvětluje Edvard Kožušník. " Systém pro sestavování rozpočtu by tak měl být obrácený. Nemělo by to být tak, že se sečtou tabulková místa (i prázdná) úředníků, ta se povýší dejme tomu o 10 %, a to bude částkou, která se začne požadovat v rozpočtu. Naopak. Řekne se, že na úřadování ve státě máme jen přesně stanovenou částku, která je podílem na celkových výdajích rozpočtu. Příslušný podíl pak dostane každé ministerstvo a na něm každý manažer ve vedoucí pozici. S kolika lidmi pak bude schopen agendu zajistit za tohoto finančního limitu, zůstane na jeho rozhodnutí a v jeho plné odpovědnosti."

KVALITA VEŘEJNÉ SLUŽBY STEJNÁ PRO CELÉ ÚZEMÍ

Výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech souhlasí, ale upozorňuje na to, že vždy bude na pečlivém posouzení, kdy i při úbytku úředníků zůstane zachována kvalita radnicí poskytované služby. "Toto vyvažování mezi politickým a ryze ekonomickým přístupem bude vždy citlivé," poznamenává Jaromír Jech. "Mohu se přece rozhodnout, že ponechám v určité agendě třeba deset úředníků, aby občan před pomyslnou přepážkou čekal nanejvýš nějakých pět, deset minut. Nebo úředníky propustím a tytéž občany budou obsluhovat jenom tři úředníci. Ovšem za cenu toho, že lidé budou ve frontě čekat na vyřízení své záležitosti třeba dvě hodiny. Na celém území státu by však kvalita poskytovaných služeb v rámci veřejné správy měla být stejná. Už poměrně dlouho ale vychází najevo, že stát podcenil převod agend z rušených okresních úřadů na kraje a trojkové obce, neprovedl si předem analýzu dopadů a nenastavil správné standardy. Proto si dnes hlavně obce s rozšířenou působností tolik stěžují na to, že plní stále více povinností za stát a pro vlastní rozvoj jim nezbývají ani síly, ani čas."

I primátor Teplic, senátor Jaroslav Kubera se táže: "Proč bychom měli v Teplicích dělat územní plány pro další téměř tři desítky okolních obcí? Proč musíme ze zákona velet jiným obcím například v dopravním značení? Proč jim máme zajišťovat metodickou pomoc k novému správnímu řádu? Vždyť tady jedna samospráva úkoluje druhé samosprávy!"

KDO BY MĚL BÝT MANAŽEREM VEŘEJNÉ SPRÁVY?

Projekt eStat.cz rovněž hodně sází na manažerské řízení ve veřejné správě. Na základě pozitivních zkušeností z Velké Británie či Irska by se koncept manažerské smlouvy měl vztahovat na všechny jmenované vedoucí zaměstnance nejen na radnicích, ale i na ministerstvech a dalších státních úřadech. Na výkon jejich funkce by s nimi byla na dobu pěti až sedmi let uzavírána manažerská smlouva s přesně vymezeným rozsahem povinností, odpovědnosti a kritérií, na jejichž základě by jim byla vyplácena manažerská odměna. Smlouva by mohla být předčasně ukončena i bez udání důvodu, ale pak by manažerovi náleželo předem sjednané odstupné. Tvůrci projektu tím chtějí vytvořit jakousi brzdu pro politicky motivovaná odvolání z funkce.

Jaroslav Kubera ovšem upozorňuje na fakt, že politická činnost je přece jen něco jiného než působení v ekonomické sféře. Pouze pasívně převzít manažerské postupy a metody ze soukromého sektoru pro veřejnou správu by se nemuselo vyplatit. Občan je vůči úředníkovi na radnici, ale i vůči starostovi v jiném postavení než podřízený ve firmě ke svému generálnímu řediteli. "Manažovat lze jistě i ve veřejné správě mnoho technických záležitostí, ale ne vztahy s občany," tvrdí primátor Teplic.

"Osobně jsem pro to udělat co nejdříve jakousi inventuru Sbírky zákonů a to, co je v ní nesmyslné a zbytečné a co nám výslovně nepřikazuje Evropská unie, ze sbírky honem vypreparovat a ulehčit nejen veřejné správě, ale všem občanům - a koneckonců také samotnému státu," uzavřel Jaroslav Kubera.

Efektivní stát by měl především odstraňovat bariéry mezi občany a veřejnou správou. Nevyžádané nesmyslné dotazníky, tabulky a další požadavky na často duplicitní údaje z centra však úředníky odvádějí od jejich nejdůležitějšího poslání - sloužit občanům.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down