01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EK: Jaké priority navrhuje?

Prostředky z fondů EU jsou klíčovým finančním zdrojem pro rozvoj obcí a jednotlivých krajů v České republice. Prostřednictvím regionálních operačních programů a Operačního programu Životní prostředí jsou financovány rozsáhlé investice do školství, zdravotnictví, energetických úspor, čistíren odpadních vod či městských center. Bude se tato situace opakovat i v letech 2014-2020?

Přes řadu problémů v čerpání fondů EU získávají obce a kraje v období 2007-2013 ročně desítky miliard korun. Již v letech 2004-2006 byla komunální sféra klíčovým příjemcem evropských dotací, ať už se jednalo o Společný regionální operační program, Operační program Infrastruktura či Kohezní fond. První základní dokument k diskusi o budoucnosti využívání fondů EU, Orientační dokument pro budoucí kohezní politiku (prosinec 2009), nevyznívá pro obce a kraje ČR jako příjemce evropských dotací pozitivně.

PRIORITNÍ OBLASTI

Které oblasti podpory od roku 2014 tedy navrhuje Ředitelství pro regionální rozvoj Evropské komise? Je to hlavně posílení konkurenceschopnosti regionů především investicemi do inovací, technologického rozvoje či rozvoje znalostí a dovedností. Evropské fondy by měly rovněž podporovat zelenou ekonomiku čili ekologické projekty na snížení dopadů změny klimatu, udržitelných forem dopravy a dalších investic do ekologické infrastruktury. Poslední prioritní oblastí je podpora zaměstnanosti a sociální soudržnosti - zejména samostatné výdělečné činnosti, získávání nové kvalifikace, respektive sociálního začlenění.

Je to zatím první návrh, který bude podroben rozsáhlé diskusi, nicméně výše uvedené priority neodpovídají klíčovým investičním potřebám obcí a krajů v České republice. Stanovení těchto priorit vychází ze situace ve starých členských státech. Jde jistě o přínosné priority z hlediska Evropské unie jako celku, ovšem tyto priority neberou ohled na rozdíly ve stupni rozvoje jednotlivých členských zemí.

NĚKTERÉ INVESTICE BY BYLY VYLOUČENY

Kromě ekologické infrastruktury by již města a obce nemohly od roku 2014 žádat o prostředky do školství, sociální infrastruktury, na místní komunikace či brownfields. S největší pravděpodobností by byly také vyloučeny investice do čistíren odpadních vod a kanalizací, protože nemají přímou souvislost se snižováním dopadů změny klimatu. Právě v těchto oblastech se daří v současném období čerpat evropské dotace v ČR nejlépe. Prostředky v regionálních operačních programech nestačí pokrýt poptávku krajů, měst a obcí na projekty na základní občanské vybavení (infrastrukturu), podobně je na tom Operační program Životní prostředí v oblasti vodárenství.

Itálie, Německo, Belgie či Španělsko mají základní infrastrukturu již vybudovánu a investice do dopravní či komunální infrastruktury logicky nepatří mezi jejich priority. Ve stanovených prioritách se nebere v úvahu absorpční kapacita v nových členských státech, kde je stále základní infrastruktura ve velice špatném stavu. Přičemž existence kvalitních silnic, zdravotnictví či školství je také podmínkou úspěšného růstu životní úrovně a rozvoje podnikání. Zároveň tyto investice přinášejí okamžitý multiplikační efekt, jsou příjmem firem ve stavebním odvětví a stimulují ekonomický růst, zaměstnanost a rozvoj regionů.

Redukovat vynakládání veřejných prostředků na podporu zejména soukromého sektoru by znamenalo protiklad se základními principy volného trhu a hospodářské soutěže, protože rozsáhlé přímé dotace podnikatelskému sektoru deformují konkurenční prostředí.

Vláda společně s Asociací krajů a Svazem měst a obcí by měly vyvinout maximální úsilí, aby regionální rozvoj založený na investicích do stále nedostatečné komunální a dopravní infrastruktury byl nadále jednou z klíčových priorit využívání prostředků z fondů EU. Nemůžeme se soustředit pouze na budování technologické nadstavby při nevyhovujícím stavu základní infrastruktury.

Pokud budou zachovány priority navržené Evropskou komisí, budou obce a kraje v ČR v období 2014-2020 téměř vyloučeny z čerpání evropských fondů. tento stav by jistě vedl ke snížení využívání těchto finančních zdrojů v České republice.

TOMÁŠ NOVOTNÝ
ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

 

Ve stanovených prioritách se nebere v úvahu absorpční kapacita v nových členských státech, kde je stále základní infrastruktura ve velice špatném stavu, uvádí JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down