Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Ekonomika v tomto a příštím roce pohledem MF ČR a ČNB

Aktuální makroekonomickou predik-ci zveřejnilo počátkem února Ministerstvo financí ČR. Česká ekonomika se podle tohoto dokumentu v průběhu celého roku 2012 patrně nacházela v mělké recesi. Z ní by sice počátkem letošního roku mohla vystoupit, oživování ekonomické aktivity by však mělo být velmi...

Aktuální makroekonomickou predik-ci zveřejnilo počátkem února Ministerstvo financí ČR. Česká ekonomika se podle tohoto dokumentu v průběhu celého roku 2012 patrně nacházela v mělké recesi. Z ní by sice počátkem letošního roku mohla vystoupit, oživování ekonomické aktivity by však mělo být velmi pozvolné. HDP by se tak v meziročním srovnání měl zvýšit pouze o 0,1 %. Ekonomika bude letos nadále tažena přebytkem výkonové bilance, kladný příspěvek čistých vývozů by však měl být téměř vyvážen záporným příspěvkem hrubých domácích výdajů.

MF letos počítá s poklesem inflace z 3,3 % na 2,1 %, v roce 2014 by měla průměrná míra inflace dále klesnout na 1,8 %.

Zaměstnanost, která se loni podle aktuálního odhadu zvýšila o 0,4 %, by letos i napřesrok měla stagnovat. Tendenci k mírnému růstu by však měla vykazovat míra nezaměstnanosti, která by z loňských odhadovaných 6,9 % mohla v roce 2013 vzrůst na 7,3 % (ukazatel podle ČSÚ, odlišný od míry registrované nezaměstnanosti) a v roce 2014 dále na 7,4 %. Růst objemu mezd a platů by letos mohl činit 1,9 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl mírně přesáhnout hranici 1 % a zůstat na nízké úrovni. Zdůrazňujeme, že rizika predikce jsou nadále vychýlena směrem dolů. Vedle dalšího vývoje krize v eurozóně představuje riziko i nízká úroveň důvěry v české ekonomice.

Mírně odlišně hodnotí výhledy domácí ekonomiky Česká národní banka. Podle Zprávy o inflaci I/2013, jak ji centrální banka vydala v polovině února:

celková inflace se bude letos i přes významné dopady daňových změn pohybovat poblíž 2% cíle ČNB, po odeznění dopadů daní klesne mírně pod cíl;

měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu, tedy včetně horizontu měnové politiky, pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma cíle;

domácí ekonomika letos poklesne o 0,3 % – v roce 2014 ekonomika vzroste o zhruba 2 %;

nominální měnový kurz vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z úrovně 25,5 CZK/EUR předpokládané pro první čtvrtletí 2013;

s prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až od poloviny roku 2014;

ve srovnání s minulou prognózou působí domácí ekonomika více protiinflačně, to je však z hlediska výhledu inflace a úrokových sazeb kompenzováno předpokládaným slabším kurzem koruny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *