Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Elektronická aukce – Cesta k lepším smluvním podmínkám

Sleva, úspora či efektivita nákupu jsou slova, která dnes slýcháme často. Řada lidí již hojně využívá různé slevové servery či srovnávače, jež se také začínají objevovat i pro právnické osoby. O možnosti vysoutěžit si prostřednictvím elektronické aukce ještě lepší ceny, nežli jsou nabízeny prostřednictvím srovnávačů, ví však jen málokdo.

Elektronické aukce se vedle komerčního sektoru uplatňují i v sektoru veřejném. Tuto možnost již využilo při výběrovém řízení mnoho měst a obcí, které touto cestou nejčastěji soutěží o lepší smluvní podmínky na dodávky elektrické energie a zemního plynu.

JEDNA NEBO VÍCE POLOŽEK

Prodejní i nákupní aukce lze provádět pomocí internetových aplikací zabezpečených SSL certifikátem, jako např. internetové bankovnictví. Tím, že jde o webovou aplikaci, může ji klient sledovat on-line ve své kanceláři, na služební cestě i z domova.


Takové webové aukční síně umožňují provádění holandských (postupné snižování soutěžených položek) i anglických (postupné zvyšování soutěžených položek) aukcí a nabízí možnost individuálního nastavení. Klient si určí, zda se bude soutěžit jedna položka či kombinace více položek, neboť aplikace podporují i multikriteriální hodnocení. Dále lze nastavit minimální a maximální kroky změny soutěžených položek, délku soutěžního kola i způsob prodlužování.

Tlak na jednotkovou cenu se při aukci stupňuje zájmem dodavatelů o daného klienta a objemem poptávaných služeb. Snaha dodavatele získat nového nebo udržet stávajícího klienta vede k ochotě poskytovat slevy a nabízet jednotkové ceny výrazně nižší, než je běžně prezentováno na trhu. Zvýšení objemu odebíraných komodit je u veřejného zadavatele možno docílit prostřednictvím sdružení.

SDRUŽENÍ STÁLÁ A ÚČELOVÁ

Co vše lze sdružit, ukazují schemata. První možností je připojit k městu/obci příspěvkové organizace, jež pod ně spadají (viz schéma 1). Druhé schéma znázorňuje možnost sdružení napříč městy/obcemi a jinými podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty (viz schéma 2).

Důležité je zmínit, že nemusí jít o stávající sdružení měst a obcí, jak je mnohdy chápáno. Potvrzuje to Ing. Aleš Choutka, jednatel společnosti ARCH consulting s. r. o., jež stojí za projektem AukceJinak.cz: »S mylným chápáním sdružení jakožto dříve vytvořených sdružení měst a obcí se setkáváme stále. Starostové argumentují tím, že již v jednom či více sdruženích měst a obcí figurují, ale že jejich členové nejsou aktivní a nikdo další by se do výběrového řízení prostřednictvím e-aukce nezapojil. Snažíme se jim vysvětlit, že mohou jednoduše vytvořit sdružení nové, které je založeno za účelem uskutečnění právě jednoho výběrového řízení. Jedná se o sdružení bez právní subjektivity, které vzniká podpisem smlouvy o sdružení, nezapisuje se do obchodního rejstříku a zaniká podpisem smluv s novým dodavatelem. Jeho výhodou není jen krátkodobost a účelnost, ale také to, že do daného sdružení mohou být zařazeny i soukromé subjekty.«

POVĚŘENÝ ZADAVATEL

Ve smlouvě o sdružení se stanoví pověřený zadavatel, který jedná za ostatní členy sdružení. Po vysoutěžení lepších smluvních podmínek mají členové dvě možnosti uzavření smluv s novými dodavateli. První možností – a Aleš Choutka ji doporučuje, je, že smlouvy podepisují jednotliví účastníci sdružení samostatně. Alternativou, složitější a časově náročnější, je podpis smlouvy pověřeným zadavatelem, jenž ná-sledně zajišťuje přefakturaci za stejných podmínek.

Nad rámec cenové úspory mohou z výběrového řízení vzniknout další benefity například v podobě prodloužení doby splatnosti faktur, eliminace sankcí a pokut, nižších záloh na služby nebo častějšího vyúčtování.

 

Dobré rady pro výběr provozovatele e-aukce:

Existuje řada provozovatelů e-aukcí, jen někteří však nabízí i odborné poradenství a zastupování.

Řada provozovatelů vyžaduje poplatky za registraci, jen někteří si účtují až za uskutečněnou úsporu.

Vždy se dívejte na reference a využijte jen ty provozovatele, kteří uvádí kontaktní údaje pro ověření reference.

Spolupracujte jen se členy asociace APUeN (asociace pro standardizaci a rozvoj elektronických výběrových řízení).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *