Autor
Kategorie:
Různé

Elektronická komunikace/18

Mobilní marketing je využívaným způsobem komunikace již několik let. Jeho zvláštní disciplínou jsou tzv. marketingové SMS, tj. cílené reklamní textové zprávy. (Využít lze i MMS, zprávy s multimediálním obsahem.) Jejich hlavní výhodou je přesné cílení, geograficky i sociodemograficky. Operátoři...

Mobilní marketing je využívaným způsobem komunikace již několik let. Jeho zvláštní disciplínou jsou tzv. marketingové SMS, tj. cílené reklamní textové zprávy. (Využít lze i MMS, zprávy s multimediálním obsahem.)

Jejich hlavní výhodou je přesné cílení, geograficky i sociodemograficky. Operátoři disponují statisícovými databázemi svých zákazníků, kteří povolují příjem reklamních SMS. Nejde tedy v žádném případě o nevyžádané sdělení.

Marketingová SMS může stát několik korun. Jde o účelně vynaložené peníze, neboť je oslovena právě ta cílová skupina, s níž chce zadavatel sdělení pracovat.

Tento marketingový nástroj má mnoho výhod. Majitel mobilního telefonu má ke svému přístroji obvykle vřelý osobní vztah, takže reklamě servírované jeho prostřednictvím více důvěřuje. Navíc mobilní telefon má téměř každý, takže může být oslovena opravdu široká cílová skupina s dobrým pokrytím.

Telefon po obdržení SMS navíc umožňuje rychlou interakci – volat na vybrané telefonní číslo nebo navštívit související internetové stránky. Mobilní marketing je dobře měřitelný, což umožňuje sledovat efektivitu a účinek kampaně.

Reklamní SMS jsou nejčastěji cíleny podle věku, bydliště či místa, kde se zákazník pohybuje nejčastěji. Zajímavou možností je oslovení majitelů mobilních telefonů, kteří se zrovna pohybují na vybraném místě. Tento případ se hodí pro kampaně s cílem zajistit návštěvnost vybrané místní instituce (muzea či památky). Možnost přímé interakce osloveného nahrává různým soutěžím a anketám.

Marketingovou SMS kampaň obvykle zajišťují agregátoři, kteří ve spolupráci s operátory osloví vybranou skupinu. Náklady na kampaň určuje počet oslovených, takže zadavatel si reguluje částku věnovanou na kampaň. Příkladem efektivní kampaně může být oslovení lidí ve věku 18-55 let, kteří se pohybují v okruhu do 500 metrů od určitého bodu. Všechny prostředky jsou utraceny smysluplně, protože není zasažen nikdo jiný mimo vybranou cílovou skupinu. Smyslem kampaně je např. nabídnutí slevy návštěvníkům s cílem přivést je na výstavu nebo do muzea.

Problémem marketingových SMS kampaní může být oslovení lidí, kteří si neuvědomují, že udělili souhlas k zasílání podobných sdělení. Pokud jim ale přináší přidanou hodnotu (zajímavé informace, slevy), nestává se, že by si příjemci stěžovali. Mobilní marketing také většinou vykazuje lepší výsledky než internetový, což je hlavním důvodem jeho využívání.

JAN HANDL

ICT publicista

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *