Elektronický platební rozkaz zrychluje přístup k informacím

Může se pyšnit tím, že jde o první plně elektronický soudní spis, pro jehož agendu papírový spis neexistuje. Od ledna 2013 jej rutinně využívá 94 okresních a krajských soudů a Vrchní soudy v Praze a Olomouci. Započítáme-li loňský pilotní provoz, jsou s jeho používáním již více než roční zkušenosti. Jaké výhody, případně komplikace přinesl?

Jak uvádí Jan Lukeš z odboru Ministerstva spravedlnosti: »Zavedení plně elektronického platebního rozkazu zrychlilo přístup k informacím, předávání spisu mezi jednotlivými soudy, zvýšilo zabezpečení spisu a odstranilo nutnost tisku na soudu«.

Elektronický platební rozkaz (EPR) funguje již od roku 2008 jako zkrácené řízení. Využívá se při tom elektronický formulář, který žalobce na internetových stránkách vyplní, podepíše zaručeným elektronickým podpisem a odešle soudu.

Žalobce může vymáhat částku do výše 1 mil. Kč, přičemž mezi podmínky pro vydání EPR patří bezchybné vyplnění formuláře a zaplacení soudního poplatku. (Ten je poloviční oproti klasickému platebnímu rozkazu.) Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

DORUČOVÁNÍ DVOJÍ CESTOU

Po rozšíření agendy na plně elektronický spis probíhá zpracování platebního rozkazu na soudu již jen v elektronické podobě. Všechny primární dokumenty jsou elektronické. Dorazí-li na soud papírové dokumenty, naskenují se a v elektronické podobě se stávají součástí spisu. Když vznikne rozhodnutí, je opatřeno elektronickým podpisem a časovým razítkem.

Platební rozkaz, jenž vzniká jen jako elektronický dokument, není třeba na soudě tisknout. Ze soudu odchází elektronicky. První možnost (převažující) je prostřednictvím datových schránek. Pokud ji adresát nemá, využívají soudy hybridní poštu, službu České pošty. V tom případě jí zaručeným kanálem pošlou elektronické originály, pošta je vytiskne, zabalí a doručí.

Adresát může v případě potřeby získat i elektronický originál soudního rozhodnutí na portálu justice. Soudům se vrátí zpět elektronické doručenky včetně skenů fyzických doručenek a obálek – automaticky se bez lidského zásahu párují k odeslaným obálkám.

Řešitelé EPR coby plně elektronického spisu museli také zajistit možnost nahlížení do spisu. Soudy, jež řeší agendu EPR, pracují se spisem přímo v systému CEPR (Centrální elektronický platební rozkaz). Pro účastníky řízení z řad veřejnosti i pro soudce a řešitele z resortu justice mimo systém CEPR, kteří potřebují přístup ke spisu např. při jednání, vznikla zvláštní aplikace.

VÝHODY PŘEVAŽUJÍ

»Narazili jsme taky na určité komplikace,« přiznává Jan Lukeš. »U hybridní pošty lze vložit do obálky jen určitý počet listů. Pokud je jich více, musí se rozdělit do více obálek a proces doručení je složitější. Další komplikací je sjednocení šablon mezi soudy. Na předvyplněné podobě usnesení a výroků se nejprve musí dohodnout zástupci vybraných soudů v realizačním týmu. Někdy dochází i k časovému nesouladu při předávání dokumentů mezi soudy. Vyžádají-li si nadřízené soudy i listinné originály, dostanou vše nejdříve elektronicky a teprve pak v listinné podobě – elektronické dokumenty cestují rychleji.«

Určité problémy přináší i ojedinělost elektronického spisu mezi dalšími soudními agendami. Předává-li se spis do jiného rejstříku, musí se některé části znovu tisknout, protože ostatní agendy na plnou elektronizaci ještě nejsou připraveny. Výhody plně elektronického spisu však převažují. A že ulehčuje práci soudům, dokazuje statistika – přes 200 tisíc EPR už bylo zapsáno automaticky, bez zásahu vyšších soudních úředníků či zapisovatelů v momentě, kdy se věc zapisuje na soud.

JAROSLAV WINTER

šéfredaktor portálu Helpnet

Přes dvě stě tisíc elektronických platebních rozkazů už bylo zapsáno automaticky, bez zásahu vyšších soudních úředníků či zapisovatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *