Autor
Kategorie:
Různé

Elektronický podpis v mobilním zařízení

Aplikaci pro získání certifikátu PostSignum z mobilního zařízení - iPhonu, iPadu či zařízení se systémem Android připravila společnost Software602 ve spolupráci s Českou poštou.

Aplikace s názvem Software602 Form Signer, která usnadní situace, kdy potřebujete podepsat elektronický dokument a nemáte u sebe počítač či USB klíčenku s uloženým certifikátem, je volně ke stažení na Apple App Store a Google Play. Umožní uživatelům zmíněných mobilních zařízení požádat o certifikát PostSignum České pošty, uložit jej do mobilního zařízení, podepisovat dokumenty ve formátu PDF a pracovat s tzv. chytrými formuláři.

Elektronický podpis v mobilu či tabletu lze kombinovat s dalšími možnostmi těchto zařízení. (Např. vyfotit účtenku a k obrázku připojit elektronický podpis a časové razítko, autorizovat fotografie např. při inspekci stavby, autorizovat GPS souřadnice apod.)

ZAKOTVENÍ E-PODPISU

V roce 1999 stanovila Směrnice EU (O zásadách společenství pro elektronické podpisy, 1999/93/ES) princip, že vydává-li podpisový certifikát akreditovaná certifikační autorita, musí jej uznat vlády všech zemí EU. Stanovení pravidel pro tyto autority je v kompetenci jednotlivých států. ČR přijala zákon o e-podpisu v roce 2000 (č. 227/2000). O dva roky později udělilo Ministerstvo vnitra první akreditaci společnosti První certifikační autorita, a.s. a za další tři pak České poště a společnosti eIdentity. V roce 2009 vydal Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) normy, jež upřesňují e-podpis a způsob jeho připojení k dokumentu. Tyto normy u nás loni zavedla novela zákona o elektronickém podpisu (viz box).

Novela zákona o e-podpisu

Od 1. 7. 2012 je účinná novela zákona o elektronickém podpisu (č. 167/2012 Sb.). Stanovuje k podepisování či označování dokumentu v podobě datové zprávy, jehož prostřednictvím se činí úkon mj. vůči ÚSC, používat uznávaný elektronický podpis nebo elektronickou značku v referenčním formátu (RF) stanoveném v Rozhodnutí Komise 2011/130/EU. Stanovuje postup i pro případ, kdy RF použit není.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *