Energetický management měst a využití informačních systémů

Pro čím dál více měst a obcí se energetický management mění z abstraktního pojmu na vítaný nástroj pro snižování spotřeby energie. Mezi důvody pro zavedení energetického řízení se na prvním místě stále udržuje úspora provozních nákladů.

Na energii totiž v municipálních rozpočtech připadá více než 10 % běžných výdajů, což představuje téměř 10 mld. Kč ročně. Ve městě s 20 tisíci obyvateli tak může ročně jít o 20 mil. Kč, přičemž roční úspora systematicky prováděným energetickým managementem může činit přes milion korun.

Základem energetického managementu je sledování spotřeby všech druhů energie (doporučeno je i měření spotřeby vody) v co nejkratší periodě. Při zavádění energetického managementu ve městě je nutné překonat první bariéru – zajištění sběru dat o spotřebě energie. Zkušenosti desítky měst, která využívají on-line aplikaci pro energetický management, však potvrzují, že účinnost ručního sběru dat je velmi vysoká a neznamená zásadní překážku. Sběr dat obvykle zajišťují správci jednotlivých budov, kteří jsou motivováni k co nejvyšší efektivitě správy svěřeného majetku.

APLIKACI E-MANAŽER UŽ VYUŽÍVAJÍ I V JESENÍKU A LITOMĚŘICÍCH

Informační systém energetického managementu zajišťuje vše potřebné k jednoduché správě agendy, sdílení dat a komunikaci mezi energetickým manažerem a správci budov. Není-li v možnostech města zajistit samostatnou pozici energetického manažera, umožní takový systém ponechat tyto kompetence jednotlivým odborům s tím, že řídicí a koordinační funkci přejímá jeden z odborů nebo zástupce vedení města.

Příkladem již osvědčeného nástroje je webová aplikace e-manažer, ověřená např. ve městech Jeseník a Litoměřice. Celá koncepce je založena na neomezeném přístupu pracovníků, kteří se mohou libovolně přihlásit a zapsat odečet z měřidla. Databáze zahrnuje všechna odběrná místa, a slouží tak jako neustále aktualizovaný podklad pro výběr dodavatelů energie a k průběžné optimalizaci paušálních plateb. Pro hodnocení spotřeby energie se odečty automaticky očišťují od vlivu počasí, takže energický manažer pracuje s hodnotami, které mezi sebou může meziročně porovnávat. Porovnávání s referenční spotřebou budovy navíc umožňuje hlídat, pohybuje-li se tam spotřeba v předpokládaných mezích.

PŘÍNOSY DNES I PRO ZÍTŘEK

Při výběru vhodného nástroje pro energetický management je důležité si předem stanovit, jakou funkci má zajišťovat. Dosud mnohdy stačila excelovská tabulka s evidencí ročních spotřeb. Dnes by však vybraný informační systém měl mj. umožnit průběžné hodnocení »chování« dané budovy, tj. musí umět pracovat s klimatickými daty. Energetický manažer tak má nepřetržitý přehled, zda se budova chová úsporně, nebo je-li třeba zasáhnout s ohledem na neočekávanou výchylku.

Výhody takového systému ocení při kontrole i Státní energetická inspekce. Většina kontrolovaných aktivit může být přehledně k dispozici z jednoho místa: Stav revizí kotlů a měření jejich účinnosti, evidence termostatických ventilů, energetických auditů a dalších legislativních povinností, které stále přibývají apod. Systém také pohlídá včasné plnění termínů a aktuálně poslouží i jako místo pro uložení podkladů potřebných ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Další fází energetického managementu je postupné zavádění dálkových odečtů spotřeby, které zajistí kratší periodu měření, čímž se otevře cesta k dalším úsporám, jež stávající měsíční či týdenní perioda sběru dat neumožňuje.

MICHAELA DUDÁČKOVÁ

MIROSLAV ŠAFAŘÍK

PORSENNA o. p. s., provozovatel aplikace e-manažer pro energetický management měst a obcí a člen Asociace poskytovatelů energetických služeb

Radnice v historických centrech lze obvykle zateplit jen částečně. Přesto i tam je možné energetickým managementem dosáhnout významných úspor, nezřídka i přes 20 %. Je-li potenciál úspor vyšší, vyplatí se přemýšlet i o metodě EPC pro zajištění dlouhodobě garantovaných úspor.

Ilustrační foto: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *