Energošmejdi stále porušují zákaz podomního prodeje v obcích. Jak na ně?

Jedním z nejčastějších podání na energetické zprostředkovatele, s nimiž se obracejí spotřebitelé na Energetický regulační úřad (ERÚ), je porušování zákazu podomního prodeje. Stížnosti na tento problém se kupí i na obcích.  ERÚ ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) připravuje informační kampaň cílenou kromě spotřebitelů také na zastupitele měst a obcí, jak mohou nájezdům tzv. energošmejdů zabránit.

„Na obcích opět řešíme stížnosti na podomní prodej,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková a pokračuje: „Za mnohými z nich se přitom schovávají tzv. energošmejdi, kteří v posledních měsících obnovili své aktivity. Vydávají se za zaměstnance dodavatelů nebo distributorů energií, schovávají se za nejrůznější úřady, zkrátka z lidí mámí podpisy pod smlouvy pod nejrůznějšími lživými záminkami.“

Energetičtí zprostředkovatelé se po loňské novelizaci energetického zákona dostali pod dozor ERÚ. Úřad je registruje, dozoruje jejich činnost a může na ně uvalit sankce. Za případné porušení zákazu podomního prodeje je však přímo pokutovat nemůže.

„ERÚ může postihnout například zprostředkovatele, který by nabízel energie bez potřebné registrace. Jestliže ale poruší zákaz podomního prodeje, který je dán obecním předpisem, je potřeba volat městskou policii. Pokutu na energošmejda v takovém případě může uvalit jen samotná obec. Obrátit se na městskou policii je důležité i kvůli rychlosti, s jakou mohou místní policisté zasáhnout a která je zásadní také kvůli zajištění důkazů,“ vysvětluje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

ERÚ a SMO ČR zároveň připomínají jeden z praktických důsledků novely energetického zákona. Vzhledem k tomu, že zprostředkovatelé energií vykonávají (po novelizaci) svou činnost podle něj, a už nikoliv podle živnostenského zákona, musí si zastupitelé, kteří podomní prodejce energií v ulicích nechtějí, upravit své předpisy.

„Dnes už obce či města na energošmejdy nedosáhnou zákazem podomního prodeje podle živnostenského zákona. Nicméně mohou použít paragraf 11p energetického zákona. Ten jasně hovoří mj. o možnostech obce stanovit, že je poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích v obci nebo v její části zakázáno,“ popisuje možnosti Radka Vladyková.

„Vzhledem k nedobrým zkušenostem s praktikami podomních prodejců bych zákaz, resp. úpravu tržního řádu, doporučila přinejmenším ke zvážení všem obcím a městům,“ doporučuje Markéta Zemanová.

SMO ČR a ERÚ připravují souhrn informací a metodiku, která pomůže samosprávám ochránit občany před nepoctivými zprostředkovateli. Na rizika spjatá s energetickými zprostředkovateli obě organizace soustavně upozorňují také spotřebitele.

Doporučení obcím:

  • Každá obec může zakázat podomní aktivity energetických zprostředkovatelů nebo zástupců dodavatelů energií na svém území či v části obce. Výslovně to umožňuje § 11p energetického zákona.
  • Pokud obec využívá služeb obecní (městské) policie, zapojte ji do řešení problému.
  • Důležitá je osvěta, jednoduché informace pro spotřebitele v různé formě: na vývěskách, v tiskovinách, v  přednáškách aj.
  • Nabídněte okamžitou pomoc obětem energošmejdů, je-li to ve vašich silách. Zvláště v menších obcích se již mnohokrát osvědčila nabídka pomoci s výpovědí smluv odvysílaná obecním rozhlasem ihned poté, co zástupci samosprávy zjistili, že v ní řádí energošmejdi. Rychlé ukončení smlouvy s energošmejdem je nejsnazším a trvalým řešením.
  • Informujte občany o možnostech, které jim dává zákon.

ERÚ ve spolupráci se SMO ČR pořádá řadu školení, jak ochránit spotřebitele v obcích, ale i k dalším energetickým tématům.  Více na: www.eru.cz a www.smocr.cz.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down