EPC – příležitost pro velké úspory energie bez vlastních financí na investice

Princip metody EPC (z angl. Energy Performance Contracting) je založen na netradičním přístupu, který umožňuje spotřebiteli instalovat energeticky úsporná zařízení a opatření bez vynaložení počátečního kapitálu.

Metoda EPC představuje specifický způsob řešení rekonstrukce energetických systémů zejména v budovách. Správné a vhodné využití umožní provést renovaci tím nejefektivnějším způsobem, který přináší optimalizaci investičních prostředků a zejména úsporu provozních nákladů. Za dosažení sjednaného objemu úspor energie se poskytovatel energetických služeb smluvně zaručí. Takto pojaté projekty jsou v Česku realizovány již dvacet let a nejčastěji v komunální sféře. Veškeré náklady na projekt jsou postupně hrazeny splátkami odvozenými z dosažených úspor provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.

Smluvní vztah ve veřejném sektoru obvykle trvá osm až deset let a po tu dobu jsou spláceny vynaložené investiční prostředky, náklady na poskytnutí potřebných finančních prostředků a náklady na provádění energetického managementu. V případě, že smluvně sjednaných úspor není dosahováno, poskytovatel služeb dostane zaplaceno o vykázaný rozdíl méně.

EPC ZLEVŇUJE PROVOZ ŠKOL

Metoda EPC byla v českých podmínkách představena v roce 1992 a krátce nato byly připraveny první dva projekty. Jednalo se o projekty v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici a v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce. Od té doby bylo celkem zrealizováno přibližně 200 EPC projektů a každým rokem přibývají další. Při jejich realizaci zákazníci nemuseli vynaložit již více než 3 mld. Kč, ty totiž byly investovány z privátních prostředků a byly postupně spláceny. Projekty EPC jsou realizovány ve všech typech veřejných budov, nejčastěji ale snižují náklady ve školských objektech.

NEJLEPŠÍ JE MIX EPC A DOTACÍ

Metoda EPC byla realizována ve větším množství objektů například ve městech Ústí nad Labem, Zlín, Most nebo v městské části Praha 13. V případě městské části Praha 13 se projekt týkal celkem 31 školských objektů a investované prostředky, které městská část nemusela na počátku hradit, dosáhly celkové výše 120 mil. Kč. Úspory, které projekt přináší po dobu deseti let, jsou v objemu přes 20 mil. Kč ročně. Zajímavé je v tomto případě spojení zateplení některých objektů, pro které byly získány dotace z OPŽP, s uplatněním metody EPC. Tato kombinace zajišťuje dostatečný objem úspor, který je třeba vykázat vůči poskytovateli dotace na zateplení objektů. V takovém rozsahu ovšem většina projektů ve městech nebývá.

Jiným příkladem mohou být opakované EPC projekty ve městě Moravská Třebová. Zde byl metodou EPC řešený nejprve projekt v oblasti veřejného osvětlení. V první polovině roku 2012 byl vybrán poskytovatel energetických služeb a ještě v tom roce došlo k renovaci celé sítě veřejného osvětlení. Investice ve výši přibližně 12 mil. Kč bude splácena po dobu deseti let z úspor nákladů na spotřebu elektrické energie a úspor ostatních provozních nákladů. Celkové roční úspory dosahují výše přes 1,5 mil. Kč. V roce 2013 se vedení města rozhodlo pro realizaci EPC ve vybraných pěti městských objektech. Bylo zorganizováno výběrové řízení a vybraný poskytovatel by měl dokončit instalaci úsporných opatření během roku 2015.

Podobně tomu bylo ve městě Jihlava, kde v roce 1995 byly realizovány EPC projekty v sedmi školách. V roce 2014 byl vybrán poskytovatel energetických služeb, který nyní dokončuje instalaci úsporných opatření v objektu plaveckého bazénu. Dojde k instalaci opatření v investiční hodnotě kolem 11 mil. Kč, která budou přinášet po dobu 10 let úspory ve výši téměř 2 mil. Kč ročně.

Další příklady podobných projektů jsou řešeny ve městech Písek, Liberec, Zábřeh na Moravě, Hronov, Kopřivnice, Klatovy, Chrudim, Holice, v městské části Praha 15, aktuálně v městské části Praha 3 atd.

Pro veřejné zakázky na EPC projekty je velmi důležitá přípravná fáze. Samotné veřejné zakázky jsou již standardně soutěženy formou jednacího řízení s uveřejněním, což přináší zadavatelům výhodnější výsledné smluvní podmínky. Tyto zakázky jsou ale velmi specifické, proto by zadavatelé měli vyhledat pro jejich přípravu a organizaci pomoc některé ze specializovaných poradenských společností.

VLADIMÍR SOCHOR

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Zámek v Moravské Třebové je jednou z pěti budov, které budou energeticky optimalizovány pomocí metody EPC.

FOTO: SEVEN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *