ERÚ varuje před podomním prodejem energií

Doslova hitem podomního prodeje se stává »výhodná« nabídka dodávky elektřiny či plynu. Liberalizace trhu s energiemi tak vedle výhod v podobě svobodné možnosti volby dodavatele energie bohužel denně vystavila stovky spotřebitelů mnohdy až hrubému nátlaku a agresivnímu obtěžování podomních prodejců,...

Doslova hitem podomního prodeje se stává »výhodná« nabídka dodávky elektřiny či plynu. Liberalizace trhu s energiemi tak vedle výhod v podobě svobodné možnosti volby dodavatele energie bohužel denně vystavila stovky spotřebitelů mnohdy až hrubému nátlaku a agresivnímu obtěžování podomních prodejců, což má s tržními mechanismy pramálo společného. Tyto praktiky by měly motivovat i starosty, aby o rizicích tohoto prodeje rovněž informovali obyvatele své obce.

Energetický regulační úřad (ERÚ) zdůrazňuje, že dodávky energií jsou základní životní potřebou. Proto je nezbytné, aby si každý před změnou dodavatele důkladně promyslel výhody a nevýhody nabízeného produktu. Podle zkušeností ERÚ si spotřebitel často ani neuvědomuje, že podpisem formulářů předkládaných podomními prodejci činí kroky k ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem a sjednává smlouvu s dodavatelem novým.

Hodlá-li zákazník změnit svého dodavatele, měl by si nejprve např. prověřit nabídky ostatních dodavatelů, které jsou dostupné na jejich webových stránkách, či navštívit jejich zákaznické kanceláře a seznámit se s podmínkami nabízených produktů. K porovnání cenových nabídek může využít i služeb cenového kalkulátoru dostupného na stránkách www.eru.cz.

Ani cena však nemusí být tím správným kritériem výběru dodavatele. Důležitá je též osobní zkušenost klienta, veřejně dostupné reference na dodavatele či síť zákaznických center. ERÚ má za to, že pro prodej kvalitních produktů se podomní prodej využívat nemusí. Sjednání smlouvy o dodávkách energií s podomním prodejcem, aniž by si ji zákazník před podpisem důkladně prostudoval a porozuměl celému jejímu obsahu, může způsobit vážné komplikace.

ANTONÍN PANÁK

místopředseda ERÚ

Nejčastější podvodné postupy podomního prodejce:

Vydává se za dodavatele pověřeného stávajícím dodavatelem, popř. tvrdí, že je pověřen městským (obecním) úřadem nebo Energetickým regulačním úřadem.

Lže o tom, že zákazníkův stávající dodavatel končí činnost a je nutno urychleně uzavřít novou smlouvu, jinak hrozí přerušení dodávek.

Tvrdí, že provádí kontrolu stávajících tarifů. Požaduje předložení vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu či se dožaduje kontroly elektroměru nebo plynoměru.

Naléhá na okamžité podepsání smlouvy. Nenechá zákazníkovi čas na rozmyšlení a argumentuje časově omezenou nabídkou.

Neupozorní zákazníka na jeho právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy.

Neposkytne zákazníkovi úplnou informaci o nabídce. Zákazník až dodatečně zjistí, že musí zaplatit další poplatky plynoucí ze smlouvy.

Po podpisu smlouvy neponechá zákazníkovi žádné vyhotovení smlouvy a smlouva je mu zaslána až po uplynutí lhůt pro odstoupení od smlouvy.

Používá formuláře, z nichž zákazník nepozná, že uzavírá novou smlouvu. Tvrdí, že se např. jedná pouze o souhlas se sloučením dodávek elektřiny a plynu.

Nově předložené smlouvy neobsahují obchodní podmínky dodavatele nebo odkazují na podmínky, které v době podpisu smlouvy nedá prodejce k dispozici.

Nevyhýbá se ani falšování podpisů na smlouvách nebo dodatečnému pozměňování obsahu smluv.

ZDROJ: ERÚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *