Autor
Kategorie:
Ekonomika

EuroMuni – zvýhodněné municipální úvěry ze zdrojů CEB

Na konci června uzavřely Komerční banka (KB) a Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) úvěrovou smlouvu, která umožní municipálním klientům KB čerpat úvěry za zvýhodněných podmínek. Komerční banka nabídne zvýhodněné úvěry v rámci programu EuroMuni.

Prostředky z programu EuroMuni jsou určeny na financování projektů měst a obcí. Ze zdrojů CEB lze financovat maximálně 50 % nákladů na projekt, zbývající část financí je připravena poskytnout ze svých zdrojů Komerční banka. Vše bude navíc velmi jednoduché i po administrativní stránce. Klient komunikuje jen s Komerční bankou a nepředkládá žádné zvláštní žádosti do CEB. Celý proces pokryje jedna uvěrová smlouva.

Města a obce prostřednictvím programu EuroMuni získají nižší úrokovou sazbu oproti sazbě, kterou by získaly, kdyby se do programu nezapojily. O výši úrokového zvýhodnění bude klient informován individuálně. Poskytnuté zvýhodnění Komerční banka garantuje po celou dobu splácení úvěru.

JEDNODUCHÉ POVINNOSTI SPOJENÉ S ČERPÁNÍM ÚVĚRU

S účastí v programu EuroMuni jsou spojeny i určité povinnosti. Především jde o reportování způsobu využití poskytnutých finančních prostředků. CEB jako evropská podpůrná banka sleduje a vyhodnocuje přínos svých programů v celé Evropě. Pro potřeby tohoto sledování je nutné vyplnit jednoduchou tabulku o výsledcích projektu – např. kdy byl projekt dokončen, kolik obyvatel má k výsledkům projektu přístup či některé technické ukazatele projektu (např. délku vybudované kanalizace).

Do programu EuroMuni lze zahrnout celou řadu rozvojových projektů od výstavby a oprav infrastruktury přes zlepšení životních podmínek v obcích a městech až k projektům ochrany životního prostředí.

Detailní podmínky přijatelnosti programu budou samozřejmě k dispozici a regionální KB EU POINT specialisté jsou připraveni vhodnost každého individuálního projektu s každým zájemcem konzultovat. Posouzení, zda charakter projektu odpovídá podmínkám programu, poskytuje Komerční banka zdarma.

JAKÉ JE DOPORUČENÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ?

1) Zlepšování životních podmínek v městských či venkovských oblastech:

rozvoj průmyslových ploch;

silniční infrastruktura a její údržba;

technická infrastruktura (vodovody, elektrické sítě, vedení plynu, kanalizace, zacházení s odpady);

místní dopravní sítě ve venkovských oblastech;

základní vzdělávací a zdravotnická zařízení;

společenská, kulturní a sportovní centra jako hřiště, zelené plochy, výstavní plochy, divadla a knihovny;

zavlažovací sítě ve venkovských oblastech.

2) Odstraňování následků přírodních katastrof:

Rekonstrukce a oprava zničeného nebo poničeného majetku;

Projekty prevence před přírodními nebo ekologickými katastrofami, především před záplavami, požárem, tornádem či zemětřesením.

3) Ochrana životního prostředí:

snižovaní odpadů a projekty zacházení s pevnými a tekutými odpady;

čištění a ochrana povrchových a podzemních vod;

dekontaminace půdy;

ochrana proti hluku;

výroba energie z obnovitelných zdrojů (ne na průmyslovém základě);

opatření na úsporu energií (mimo výrobu a distribuci energií);

snížení znečištění ovzduší;

ochrana a rozvoj biodiverzity;

podpora ekologického způsobu dopravy a dopravních sítí.

Snahou CEB i Komerční banky je, aby výhody plynoucí z nižší úrokové sazby mohlo využívat co nejvíce českých, moravských a slezských měst a obcí. Bankovní poradci KB i regionální KB EU Point specialisté vás rádi celým procesem provedou.

O Rozvojové bance Rady Evropy (CEB)

CEB je mezinárodní rozvojová banka se sociálním posláním. Byla založena v roce 1956 s cílem přinést řešení problémů uprchlíků. Rozsah činnosti však postupně rozšířila do dalších aktivit, které přispívají k posílení sociální soudržnosti v Evropě.

CEB usiluje o udržitelný a spravedlivý růst ve všech svých 40 členských státech. Podílí se na financování sociálních projektů, reaguje na krizové situace, a přispívá ke zlepšení životních podmínek nejvíce znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Z pohledu investovaných prostředků není CEB tak výrazným hráčem mezinárodního financování jako například Evropská investiční banka. Avšak svým zaměřením na sociální soudržnost má rozhodně své nezastupitelné místo mezi mezinárodními finančními institucemi.

Počet členských států 40, prakticky celá Evropa (mimo Velké Británie a Rakouska)
Ročně rozděleno prostředků 1,8 miliardy EUR
Celková výše aktiv 27 miliard EUR
Rating Aaa / AA+ / AA+ (Moody’s / Standard & Poorj’s / Fitch Ratings)
Počet zaměstnanců 182

ZDROJ: CEB

Základní parametry programu EuroMuni

Výše úvěru od 1 mil. Kč do 60 mil. Kč, vyšší po individuálním posouzení
Podíl úvěru k nákladům projektu max. 50 % nákladů projektu, zbylé náklady lze dofinancovat zdroji KB, dotací či vlastními zdroji klienta
Žadatel obec, město, příspěvkové organizace těchto municipalit či obchodní společnosti většinově vlastněné municipalitou
Měna úvěru Kč či jiná měna, dle požadavků klienta
Splatnost individuálně

ZDROJ: KOMERČNÍ BANKA, a. s.

Z programu EuroMuni bude možné čerpat úvěry s nižší úrokovou sazbou i na odstraňování následků přírodních katastrof.

ILUSTRAČNÍ FOTO: HN/ZUZANA ŠMAJLEROVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *