01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská unie dbá na bezpečnost výtahů

Technický stav a zanedbaná údržba většiny našich výtahů jsou vážný problém. Nikdo neví, které zařízení se jednou stane smrtonosnou pastí.

Ještě do roku 2001 se u nás uplatňovala zásada, že bezpečnost technických zařízení lze "vykontrolovat" a nemusí se zajišťovat konstrukčně. Jinými slovy, že se do technického zařízení nemusí promítat stupeň technického poznání.

"Nesmyslné bylo rovněž pravidlo, že když technické zařízení splňuje předpisy platné v době uvedení do provozu, je bezpečné. V Evropské unii musí majitel výtahu jednou za 25 let promítnout stupeň technického poznání do jím provozovaného zařízení. Za tu dobu jde vývoj techniky dál a dospěje k tomu, co je nebezpečné. A protože ČR míří do EU, dochází ke střetu," konstatuje generální sekretář České asociace výrobců výtahů Jan Dvořák.

Většina vykazuje rizika

Evropská unie se snaží vytvořit jednotný evropský systém, aby technické charakteristiky provozovaných výtahů byly shodné nebo minimálně podobné. V roce 1995 vznikla Evropská směrnice o výtazích a současně i desetibodové doporučení Evropské komise k odstranění 10 největších provozních rizik u výtahů.

"Snažili jsme se v roce 2001 přispět k vytvoření zákona o bezpečném provozu technických zařízení. Vzhledem k tomu, že stát o provoz technických zařízení neměl a nemá zájem, podařilo se nám až v roce 2003 promítnout základní evropské dokumenty o provozu a servisu výtahů alespoň do českých technických norem," vysvětloval Jan Dvořák.

V ČR je kolem 80 tisíc výtahů určených pro dopravu osob a nákladů. S provozními riziky stanovenými evropskou normou se nesetkáme pouze u výtahů uvedených do provozu po platnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., které zavedlo evropskou směrnici 95/16/ES, tj. po 1. říjnu 1999. Dá se říci, že všechny výtahy uvedené do provozu před tímto datem zřejmě některá rizika vykazují. Z těch asi 80 tisíc výtahů je zhruba 80 % starších 20 let, u nich se budou vyskytovat všechna provozní rizika, která uvádějí dokumenty EU.

Nové české normy

Od 1. dubna 2003 platí nové české technické normy ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011. Co přinesly majitelům výtahů? "Majitel zcela odpovídá za provoz výtahu a míra bezpečnosti se rovná míře peněz, které do zařízení investuje. Když do zařízení peníze nedá, zůstává nebezpečné a nemůže ho zachránit ani sto razítek revizních techniků. Nechali jsme si vypracovat právní analýzu, jak současné obecně platné právní předpisy dopadají na majitele výtahů. Byli jsme zděšeni. Občanský zákoník u soudu zřejmě může "dostat" každého majitele, který provozuje technické zařízení s provozními riziky v rozporu s českými technickými normami, neboť nepředchází škodám. Paragraf 415 je naprosto "smrtelný" a náhrady škody mohou být značné. Domnívám se, že by stačilo jakémukoliv bytovému družstvu nebo obci, kdyby dostaly jednorázovou pokutu pět miliónů korun, a už by to pro ně mohl být finanční problém," konstatoval Jan Dvořák.

Česká asociace výrobců výtahů, se rok předem, než začne platit v ČR evropská norma EN 81-80, která uvádí již 74 provozních rizik výtahů, snažila pořádat pro majitele bytových domů také semináře. Zájem projevilo asi 10 % majitelů. "Ostatní si asi říkají - nám se nemůže nic stát. Takže ten náběh je pozvolný, což je dobré pro výrobní a dodavatelské kapacity na území ČR, které nejsou neomezené. Víme také, že majitelé domů jsou na tom většinou finančně poměrně špatně. "Nová česká technická norma ČSN 27 4002 v článku 4.4.1 uvádí deset podmínek, jak má vypadat a které náležitosti by měla splnit servisní firma. Všichni majitelé by tedy již měli mít v ruce zprávu, v jakém stavu jsou jejich výtahy, protože servisní firmy to měly splnit. Pokud ji nemají, servisní firma je špatná a já bych doporučoval ji vyměnit. K problému se však nehlásí stát, který to všechno způsobil," tvrdí Jan Dvořák.

Kolik stojí náprava?

Pravidelná údržba, kterou dělají odborné firmy, může leccos ohlídat, ale problém bezpečnosti vyřeší až odstranění provozních rizik vysoké a střední úrovně. "Majitelé výtahů by se měli alespoň věnovat těm částem zařízení, se kterými přicházejí do styku dopravované osoby - kleci výtahu a šachetním dveřím, kde hrozí největší nebezpečí. Podle cen v roce 2003 jsme odhadovali, že menší výtah v panelovém domě o nosnosti 250 kg bude stát více než půl miliónu korun a větší výtah o nosnosti 500 kilogramů kolem 800 tisíc korun. Bude záležet na tom, zda tyto výtahy byly v průběhu svého technického života udržované a zda se u nich uskutečnily dříve předepsané opravy. V průměru lze v roce 2004 počítat na jedno podlaží panelového domu s nákladem kolem 100 tisíc korun," uzavřel Jan Dvořák.

Jestliže Česká asociace výrobců výtahů odhaduje náklady na odstranění rizik od 500 tisíc do 800 tisíc korun na jeden výtah, pak celkové investice by mohly při odhadovaném počtu rizikových výtahů kolem 65 tisíc přesáhnout 50 miliard korun. A to bude vážný zásah do rozpočtu měst, bytových družstev i majitelů domů.

Doporučení Evropské komise z roku 1995
1. Vybavit klec výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy klece.
2. Prohlédnout lana zavěšení klece a poškozená lana nahradit.
3. Upravit řízení zastavování klece výtahu za účelem dosažení vysokého stupně přesnosti
úrovně zastavení klece a postupného zpomalování.
4. Vytvořit pochopitelné a uživatelsky snadné ovládání výtahu v klecích a nástupištích pro
osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu.
5. Samočinné dveře vybavit detektory přítomnosti osob nebo zvířat.
6. Výtahy, jejichž rychlost je větší než 0,6 m/s, vybavit zachycovači se systémem
dovolujícím přijatelné zpomalení při vybavení.
7. Upravit systémy ALARM zřízením stálého dorozumívacího zařízení se servisem
odstraňujícím poruchy.
8. Odstranit azbest z brzdových systémů.
9. Střechu klece vybavit zařízením zabraňujícím neřízeným pohybům klece výtahu.
10. Zajistit bezpečnostní osvětlení klecí, které působí v případě selhání hlavního zdroje
elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby.

Od roku 1995 bylo doporučení dále rozpracováno do evropské normy EN 81-80, která uvádí již 74 provozních rizik výtahů. Další podklady na adrese: cavv@mbox.cz, www.cavv.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down