Evropské fondy: I přes kritiku z Bruselu MD dává přednost silničním stavbám

Česká republika by v tomto rozpočtovém období Evropské unie, které potrvá do roku 2020, mohla v rámci programu OPD 2 dostat celkem přibližně 4,7 mld. eur z evropských fondů na výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury i například na nákup nových kolejových vozidel.

Z dosud neschváleného návrhu vyplývá, že skoro 60 % této částky půjde na dálnice a silnice a pouhých 30,2 % na železnici. Evropská unie přitom chce, aby tento poměr byl přesně obrácený, Ministerstvo dopravy se tomu brání.

Celková dotace z OPD 2 v probíhajícím rozpočtovém období patrně bude přibližně o 1,1 mld. eur nižší, než tomu bylo mezi roky 2007 a 2013. Tuto částku však ČR může získat z nového fondu CEF, který jasně preferuje investice do železnice. Pokud by se tak opravdu stalo, byl by poměr mezi investicemi do dálnic a silnic na jedné straně a do železnice na straně druhé po započtení zdrojů z fondu CEF 45,6 % ku 39,7 % v neprospěch investic do železnice. Navíc Brusel dal české vládě najevo, že tímto způsobem nelze sčítat možné dotace z obou programů.

Čím se vůbec liší OPD 2 a CEF? Zatímco OPD 2 spadá pod Generální ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj (DG Regio) a schvalování projektů vypadá tak, že do určité částky je může schválit české ministerstvo dopravy, nad určitý limit pak schválení přísluší jedině Bruselu. Nový finanční nástroj CEF spadá pod GŘ EK pro dopravu (DG Move), kde jsou veškeré projekty přímo schvalované Bruselem. Peníze z toho nového fondu jsou podle ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Tomáše Čočka, Ph.D., určeny přímo na transevropské dopravní sítě, přičemž jasnou preferenci má železnice.

ŽELEZNICE V JEDNÉ PRIORITNÍ OSE S VODNÍ DOPRAVOU

Základní priority české vlády, respektive ministerstva dopravy pro čerpání prostředků z OPD 2 jsou: dobudování dálniční a silniční sítě, zejména těch dálnic a silnic, které jsou součástí evropské sítě TEN-T, na železnici pak dokončení modernizace železničních koridorů.

Česká republika ve svém návrhu využití prostředků z OPD 2 vychází ze čtyř základních prioritních os oproti sedmi z minulého rozpočtového období:

1) Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu;

2) Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

3) Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T;

4) Technická pomoc.

»Snížili jsme počet prioritních os, aby celá správa OPD 2 byla jednodušší. Čtyři prioritní osy jsou asi minimem,« říká ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy Ing. Mgr. Marek Pastucha. Ten také vysvětluje to, proč na silnice půjde z OPD 2 více peněz než na železnici, tvrzením, že Česká republika má železniční síť celkem dobudovanou, zatímco silniční síť rozhodně dobudovaná není. Navíc náklady na silniční stavby jsou výrazně vyšší.

»Jsme si samozřejmě vědomi toho, že i železnice potřebuje modernizaci. Na druhou stranu nemůžeme preferovat železnici jen proto, že to po nás chce Evropská komise,« reagoval Marek Pastucha na kritiku Bruselu, že český návrh využití peněz z OPD 2 příliš preferuje silnici před železnicí.

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Most přes dálnici D11.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *