Evropský výbor regionů se bude zabývat i tím, jak po koronavirové krizi oživit místní a regionální ekonomiky

V budově Paula-Henriho Spaaka, která je bruselským sídlem Evropského parlamentu, dnes začne třídenní plenární zasedání Evropského výboru regionů. S ohledem na doznívající pandemii koronaviru většina členů výboru bude k jednání připojena on-line. Na zasedání se ve čtvrtek 2. července očekává vystoupení evropského komisaře pro rozpočet EU Johannese Hahna, jenž s místními a regionálními představiteli prodiskutuje plán Evropské unie na podporu oživení a připravovaný dlouhodobý rozpočet. Politickou a strategickou reakcí EU na současnou krizi se budou zabývat rovněž další tři členové Evropské komise – místopředsedkyně Dubravka Šuica pohovoří o otázkách demokracie a demografie, komisař Thierry Breton odpoví na dotazy týkající se vnitřního trhu a komisař Janez Lenarčič se zamyslí nad některými z opatření, jimiž se EU snaží tuto současnou koronavirovou krizi překonat.

Místní a regionální představitelé budou hlasovat o usnesení k dlouhodobému rozpočtu EU, tj. k víceletému finančnímu rámci (VFR) na období 2021–2027  a k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu. Tento plán je investičním pilířem Zelené dohody pro Evropu, jejž navrhla Evropská komise se záměrem dosáhnout v EU do roku 2050 uhlíkové neutrality.

Členové Evropského výboru regionů, v němž působí šest politických skupin, rozhodnou také o jeho politických prioritách na období 2020–2025. Guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS) po svém zvolení do funkce předsedy Evropského výboru regionů letos v únoru prohlásil, že bude usilovat o to, aby evropská demokracie získala modernější podobu a aby byly podniknuty kroky ve snaze vypořádat se s rozsáhlými změnami, jež přináší stávající převratný environmentální, digitální a demografický vývoj, a že se bude zasazovat o politiky EU, které mají z hlediska dopadu na regionální a místní úroveň prvořadý význam a k nimž patří například politika soudržnosti.

Samostatná diskuse bude věnována Zelené dohodě pro Evropu a skutečnosti, že je nutné učinit z ní klíčovou součást plánů na podporu oživení místních a regionálních ekonomik.

Bude se rovněž hlasovat o osmi stanoviscích Evropského výboru regionů, v nichž místní a regionální orgány formulovaly doporučení adresovaná rozhodovacím orgánům EU. Řada z nich měla být původně přijata na květnovém plenárním zasedání, které však bylo v důsledku omezení volného pohybu osob v celé EU zrušeno.

V zájmu ochrany zdraví bude moci být na plenárním zasedání fyzicky přítomen jen omezený počet členů. Ostatní se ho zúčastní on-line. V souvislosti s touto hybridní formou konání bude rovněž nutné přejít k elektronickému hlasování. Namísto obvyklých dvou budou jednání rozvržena do tří dnů.

Stanoviska:

Česká národní delegace

Dlouhodobou úlohou dvanáctičlenné české národní delegace (s dvanácti náhradníky) v Evropském výboru regionů v čele s Romanem Línkem  je zajistit, aby byla věnována náležitá pozornost názorům českých občanů. Česká delegace se pravidelně schází před plenárním zasedáním výboru, aby formulovala společné postoje a projednala důležité záležitosti. Program jednání těchto schůzí, které se obvykle konají v Pražském domě v Bruselu, připravují národní koordinátoři a schvaluje jej předseda delegace, jenž těmto schůzím rovněž předsedá.

Mezi hlavní priority české národní delegace patří politika soudržnosti, doprava, infrastruktura a rozvoj venkova. Tyto priority jsou blíže upřesněny ve výroční zprávě Priority české národní delegace, kterou na schůzích projednávají a upravují všichni členové delegace.*

/zr/

Na snímku: Budova Paula-Henriho Spaaka je bruselským sídlem Evropského parlamentu. Dnes tam, začíná jednat Evropský výbor regionů.

Zdroj: Wikipedie

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down