Extenzivní travnaté plochy: Jak je udržovat?

Výběr vhodného nářadí a k tomu optimální jednoosý nosič nářadí pro komunální údržbu menších a členitých extenzivních travnatých ploch provází řada otázek. Totiž zda spolu s jednoosým nosičem, popř. malotraktorem, použít kladívkový či rotační mulčovač, eventuálně bezpečnostní safety mulčovač, nebo není-li lepší zvolit žací lištu.

Odpověď záleží na charakteristice jednotlivých ploch (svažitost, členitost, dostupnost), jejich velikosti, počtu sečí a nutnému stupni bezpečnosti.

Před výběrem vhodného stroje je vždy třeba začít u pracovního nářadí. V extenzivní údržbě platí u jednoosých nosičů a malotraktorů nepsané pravidlo, že nejvýkonnější hydrostatický nosič nářadí o optimálním pracovním záběru mulčovače bude nejen nejproduktivnější, ale i nejekonomičtější. Při rozhodování o pracovním záběru má významnou roli členitost udržovaných ploch. Je totiž nutné volit jej s ohledem na výkon stroje. I na téměř ideálních rovinných rozsáhlých plochách může být menší pracovní záběr rychlejší a efektivnější, nedisponujeme-li dostatečným výkonem nosiče. To ovšem platí u mulčovačů – při použití žacích lišt není takový výkon nosiče nutný a pracovní záběry bývají až dvojnásobné.


Kdy nosič nářadí a kdy malotraktor? Malotraktor v jednonápravovém provedení znamená, že madla řidítek lze otočit o 180°, takže lze použít řadu nářadí před i za pohonnou jednotkou. Malotraktory v komunální sféře jsou zpravidla určeny pro zimní údržbu chodníků apod. Vzhledem k malému rozchodu jsou velmi lehce ovladatelné spolu se zametacími kartáči, popř. se shrnovací radlicí či sypačem. Ve srovnání s jednoosými nosiči nářadí bývají malotraktory většinou osazeny mechanickou převodovkou a výkonnostně slabšími motory.

Profesionální nosič nářadí spolu s nářadím je nejvýkonnější, nejkomfortnější – a také nejdražší volbou pro extenzivní údržbu travnatých ploch. Pro takovou údržbu výkon potřebujeme, nebudeme-li ovšem uvažovat o žacích lištách. A protože nyní jsou nosiče nářadí vybaveny hydrostatickou převodovkou, mulčovače v kombinaci s hydrostatem představují určitý technický a komfortní pokrok v jednoosých strojích.

Extenzivní údržba travnatých ploch. Pro extenzivní údržbu jsou v největší míře zastoupeny kladívkové mulčovače s »Y« noži nebo kladivy. Představují určitý standard nejen v kvalitě seče, ale i ve výkonu a pořizovací ceně. Rotační nožové mulčovače (srpový systém) jsou cenově nejdostupnější, ve specifickém porostu budou nejrychlejší spolu s velmi dobrou kvalitou seče. Na rozdíl od »kladívkových« mulčovačů nepotřebují až takový výkon nosiče a vzhledem k nízké hmotnosti a nízkému těžišti najdou uplatnění na svazích a na velmi členitých plochách. Žací lišty, univerzální, prstové, komunální, protiběžné portálové jsou určeny pro seče travnatých ploch s následným odstraněním posečeného porostu. Jsou bezpečné, tiché, výkonné, vyžadují minimální potřebný výkon, ale v extenzivním komunálním nasazení jsou nevhodné.

Z důvodu bezpečnosti jsou pro údržbu extenzivních ploch v současnosti nejprogresivnější tzv. safety mulčovače. Tyto bezpečnostní mulčovače se uplatní tam, kde je zapotřebí bezpečnost spolu s výkonem a kvalitou mulčování. Principem safety mulčovače je vysokootáčková nožová šroubovice, která rovnoměrně v celém pracovním záběru pokládá pomulčovanou hmotu a navíc si poradí s nálety až do průměru 10 cm. Díky nožovým segmentům na šroubovici se eliminuje odlet (výhoz) nežádoucích předmětů, a tak lze mulčovat za provozu na místech, kde by s klasickými mulčovači bylo ohroženo okolí.

Více informací včetně možnosti zhlédnutí praktických ukázek strojů v pracovním nasazení můžete získat na Mezinárodní odborné výstavě inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy – DemoGreen (www.demogreen.cz), která se uskuteční 22. a 23. května v areálu sportovního letiště Vyškov.

 

MILAN HRUBÝ
AGROCAR s. r. o.

 

Univerzální nosič nářadí se »safety« mulčovačem při práci podél komunikace.

ilustrační foto: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *