Kategorie:
Různé

Finanční odměna tajemnici a souhlas zastupitelstva

Jako starosta městyse jsem na návrh zastupitelů rozhodl o udělení finanční odměny tajemnici úřadu, která administrativně zajistila řadu dotací ve prospěch městyse. Musím k této mimořádné odměně mít souhlas zastupitelstva, když jinak tajemnici v pololetí a na konci roku odměňuji podle výsledků...

Jako starosta městyse jsem na návrh zastupitelů rozhodl o udělení finanční odměny tajemnici úřadu, která administrativně zajistila řadu dotací ve prospěch městyse. Musím k této mimořádné odměně mít souhlas zastupitelstva, když jinak tajemnici v pololetí a na konci roku odměňuji podle výsledků práce?

Z dotazu není jednoznačně patrné, o jakou »odměnu« jde. S ohledem na postavení tajemníka jakožto zaměstnance obce lze nicméně předpokládat, že půjde o odměnu podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu). Jak ze zmíněného ustanovení zákoníku práce vyplývá, odměnu poskytuje zaměstnanci (zde tajemnici úřadu městyse) zaměstnavatel (zde městys), přičemž úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele, tj. toho, kdo jménem obce činí pracovněprávní úkony, plní vůči tajemníkovi starosta obce /§ 103 odst. 4 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)/, v platném znění. To znamená, že starosta městyse nepotřebuje předchozí souhlas zastupitelstva městyse k poskytnutí (pracovní) odměny tajemnici úřadu městyse, neboť o tomto pracovněprávním úkonu rozhoduje jakožto statutární orgán obce v pracovněprávních vztazích sám.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *