„Finanční ústava“ se už začíná rýsovat. Jaký dopad bude mít na obce?

Návrhy ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přijala vláda 23. února. Zároveň schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš má podle rozhodnutí Sobotkova kabinetu do letošního 31. května předložit detailní analýzu metod očištění celkových příjmů rozpočtu o vliv hospodářského cyklu a co nejdříve zahájit na toto téma odbornou diskusi. Jak upozorňuje usnesení vlády č. 114, všechny tři zákony se týkají členství České republiky v Evropské unii.

Z pohledu obcí, měst i krajů je zejména zajímavý § 13 návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V něm se totiž mj. uvádí:

Při dosažení výše dluhu nejméně 55 % nominálního hrubého domácího produktu se podle článku 4 ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti upravujícího postup veřejných institucí uplatní tato opatření

a)      vláda schválí a předloží Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí; byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez splnění této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový,

b)      vláda předloží Poslanecké sněmovně návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven; v průběhu rozpočtového období nelze zapojit prostředky z minulých let,

c)       územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový; rozpočet územního samosprávného celku může být schválen jako schodkový jen při splnění podmínek stanovených zákonem upravujícím rozpočtová pravidla územních rozpočtů.*

 

Více v březnovém čísle Moderní obce, které předplatitelé obdrží už příští týden.

Moderní obec si lze elektronicky objednat na: http://profipress.cz/predplatne/ 

 

K foto: Sobotkův kabinet (na snímku Úřad vlády ČR) schválil návrhy  ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Foto: archiv úřadu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *