Financování IT techniky: Hotově, nebo na splátky?

Potřeba vybavení IT technologiemi patří mezi strategické investice většiny společností i úřadů veřejné správy. Kromě rozhodnutí, které systémy si pořídit (co do robustnosti, výrobce, integrace do stávající infrastruktury apod.), vyvstává otázka, jakým způsobem je zaplatit: Na splátky (leasing, úvěr nebo třeba splátkový prodej), či hotově?

Pojďme prozkoumat obě možné varianty. Firmám, ale i územním samosprávným celkům leasingové financování přináší přináší následující výhody:

umožňuje urychlit nákup technologií, často v původním rozsahu, a tím snížit zastarávání technologií ve firmě;

nabízí platby nákladů na IT až v době, kdy tyto technologie přinášejí očekávané úspory nebo dodatečné výnosy;

dovoluje využít vlastní kapitál pro hlavní předmět podnikání a efektivně řídit cash-flow firmy;

umožní vyměnit IT v době nižších nákladů na údržbu, a tím snížit celkové náklady (TCO);

na konci leasingu umožňuje efektivně a ekologicky se zbavit HW i rizika výše zůstatkové hodnoty vybavení (operativní leasing).

Ochota používat zejména operativní lea-sing roste hlavně u nadnárodních společností, které si tento model již vyzkoušely u jiných komodit (např. u vozového parku). Navíc obtížnější ekonomické časy způsobují, že k leasingovému financování sahají i ty firmy, které pro nákup IT mají dostatečnou hotovost. Tyto peníze si však často nechávají jako rezervu pro případ, kdyby se jejich odběratelé zpozdili s platbami. Zejména při nákupech IT s využitím promoakcí na leasingové financování, které je dotované výrobcem, lze často nemálo ušetřit.

V neprospěch financování prostřednictvím leasingu IT uvádějí někteří zákazníci následující argumenty:

nákup za hotové je jednodušší (není třeba podepisovat další smlouvu a absolvovat případné dodatečné firemní schvalovací procesy);

předpokládaná doba použití IT je delší než ekonomicky smysluplná doba leasingu;

špatné zkušenosti s financující firmou z minulosti.

Naše zkušenosti ukazují, že často je jednodušší najít prostor v operativním leasingu, zatímco neexistence nutnosti hledání zdrojů jiného způsobu financování naopak rozhodovací proces zrychlí. Na překážku leasingovému financování může být ve výjimečných případech extrémně dlouhá doba používání produktu, ale vlivem vývoje jak technických parametrů (např. úspora energie nových modelů), tak finančních (rostoucí náklady na údržbu starších modelů) i morálních (nutnost upgradovat software a růst ceny softwaru údržby u starších produktů) se toto financování ve většině případů vyplatí. A konečně: Špatné zkušenosti s financující firmou z minulosti lze odstranit výběrem správné (či změnou stávající) finanční společnosti.

Leasingové společnosti je možné v zásadě rozdělit do tří kategorií:

banky a členové bankovních skupin (zpravidla dceřiné společnosti bank);

nezávislé finanční instituce (univerzální nebo specializující se na jednu nebo více oblastí);

»Captive« finanční společnosti (společnosti vlastněné výrobcem a zřízené na podporu prodeje jeho produktů).

Na pomezí těchto kategorií se nalézají společnosti nabízející finanční produkt na míru jednotlivým výrobcům (takže se tento produkt jeví jako produkt poskytovaný výrobcem), nebo např. IBM, největší financiér IT techniky na světě, který – jakkoliv na první pohled vypadá jako »captive« financiér, financuje veškerou IT techniku (HW, SW a služby) bez ohledu na výrobce.

Leasingové financování využívají firmy bez ohledu na velikost a segment trhu. Například v celosvětových aktivech IBM divize Global Financing ve výši přesahující 35 mld. USD jsou zastoupeny jednotlivé sektory následovně: finanční sektor (39 %), státní správa (15 %), průmysl (13 %), obchod (9 %), služby (7 %), komunikace (6 %). Na ostatní pak zbývá 11 %.

Z tohoto přehledu je vidět, že leasingové financování zdaleka nevyužívají jen ti, jimž momentálně chybějí vlastní zdroje na nákup IT techniky. Využívají je hlavně ty subjekty, které aktivně pracují s různými zdroji financování a mají k dispozici vlastní kapitál ke své hlavní činnosti pro vyšší výnos z kapitálu a jež přitom ocení flexibilitu, kterou jim toto financování nabízí.

JAROMÍR ŠORF

IBM Global Financing

Leasingové financování využívají firmy bez ohledu na velikost a segment trhu.

ilustrační foto: Vendula Fantová

Ing. Jaromír Šorf, MBA má více než 20 let zkušeností z odborných a manažerských pozic v oblasti finančního řízení podniku, financování zákazníků z pozice bank, leasingových a splátkových společností, a to jak přímými, tak nepřímými kanály.

FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *