Fond ASEKOL: Grantové řízení pro rok 2014

Nezisková organizace ASEKOL vyhlásila již 7. ročník grantového řízení Fondu ASEKOL. I letos v něm mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů žádat o finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Rozdělovat se budou dotace v...

Nezisková organizace ASEKOL vyhlásila již 7. ročník grantového řízení Fondu ASEKOL. I letos v něm mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů žádat o finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Rozdělovat se budou dotace v hodnotě 2 mil. Kč.

Fond ASEKOL rozdělí dotace ve třech tematických okruzích. »Tři programy zaměřené na osvětu, rozšíření či rekonstrukci sběrných míst zajišťují pomoc fondu v rozličných oblastech zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení,« uvedla Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Žadatelé o dotaci mohou posílat své přihlášky do 31. března 2014 na adresu sídla společnosti ASEKOL. Přihlášky se podávají pomocí formuláře »Přihláška do grantového řízení«, který je k dispozici na www.asekol.cz, v sekci Fond ASEKOL, spolu s doplňujícími informacemi. Výsledky grantového řízení budou vyhlášeny v květnu a ihned poté až do června proběhne uzavírání smluv. Podpořené projekty by měly být uskutečněny do 15. prosince 2014.

»Cílem je přispět k ochraně životního prostředí podporou zajímavých projektů, které o ni dlouhodobě usilují. Jako každý rok i letos věříme, že dál pomůžeme zlepšení kvality a zefektivnění zpětného odběru elektroodpadu,« vysvětlila Kristina Mikulová a dodala: »Aby podporu získalo co nejvíce projektů, doporučujeme při vyplňování přihlášky dbát především na dodržení formálních náležitostí a základních parametrů, jako je například minimální podíl spolufinancování ze strany žadatele.«

Fond ASEKOL navazuje na šestiletou tradici, během níž podpořil 243 projektů, mezi které rozdělil téměř 15 mil. Kč. Například loni 49 projektů obdrželo celkovou dotaci ve výši bezmála 2 mil. Kč. »Každoročně se ukazuje, že Fond ASEKOL pomáhá uskutečnit velké množství prospěšných a záslužných projektů, které pomáhají hlavně s kvalitou sběru a třídění elektroodpadu v malých obcích, kde na to bohužel nezbývá dostatek peněz. Nejčastěji jde o zabezpečení sběrných dvorů, jejichž časté vykrádání výrazně komplikuje práci jejich provozovatelům,« uzavřela Kristina Mikulová.

Programy Fondu ASEKOL vypsané pro rok 2014

Program Náplň
Intenzita Cílem je vytvořit nebo zvýšit počet sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšit jejich dostupnost.
Rekonstrukce Program je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení.
Osvěta Program je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.
Pozn.: Přihláška do grantového řízení musí být podána do 31. 3. 2014.

ZDROJ: ASEKOL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *