Fond dopravy čeká v příštích letech výrazné omezení příjmů

Vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka schválila na začátku října návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Do Poslanecké sněmovny ho posílá s očekávanými příjmy ve výši 71mld. Kč včetně dotací z evropských programů. Pro roky 2015 a 2016 však fondu hrozí výrazné omezení finančních prostředků, které budou k dispozici.

K penězům rozpočtovaným na příští rok, jak uvedl ministr dopravy Zdeněk Žák, »máme možnost dočerpat ty tzv. neúspěchy našich předchůdců, tedy peníze, jež se nepodařilo dočerpat v minulém období«. Příspěvek fondu ze státního rozpočtu má totiž mezi lety 2014 a 2015 klesnout ze 46,2 na 37 mld. Kč. Podle Ministerstva dopravy tak nebudou peníze na pokračování prací u řady rozestavěných staveb.

MD PŘIDALO PĚT MILIARD

Původní plán Ministerstva financí předpokládal, že SFDI bude napřesrok hospodařit se 43 mld. Kč ze státního rozpočtu, společně s evropskými penězi pak s celkem 66 mld. Kč. Resort financí na žádost SFDI uvolnil dalších zhruba 4,5 mld. Kč na spolufinancování staveb dotovaných Evropskou unií. Ministerstvo financí však zároveň upozornilo, že SFDI nemůže počítat s navýšením svého rozpočtu v příštích letech. Celkem dopravní resort pro následující tři roky požadoval navíc 24 mld. Kč pro pokrytí razantního poklesu financování po roce 2014. Přitom v roce 2015 má SFDI hospodařit s rozpočtem ve výši 45 a o rok později se 47 mld. Kč. Výše případných dotací EU pro tyto roky je zatím velkou neznámou.

»Více peněz v příštím roce jen prohlubuje problém v roce 2015 a 2016,« prohlásil generální ředitel SFDI Tomáš Čoček. Fond se proto nebude ohlížet na výhled na tyto roky, stavby dále poběží a budou zahajovány i nové s tím, že se jejich financování vyřeší při sestavování rozpočtu v příštím roce.

SFDI SE OBÁVÁ NUTNOSTI ZAKONZERVOVAT NĚKTERÉ STAVBY

Kdyby se však naplnila čísla uvedená ve střednědobém výhledu, chyběly by na financo- vání dopravních projektů miliardy korun. SFDI by pak musel odložit zahajování nových staveb a dokonce možná zakonzervovat rozestavěné projekty. Takový scénář je však po- dle Tomáše Čočka velmi nepravděpodobný.

Pokud jde o dopravní stavby, na něž by se měl fond napřesrok zaměřit, vévo- dí jim zejména zahájení výstavby rychlostní silnice R49 mezi Hulínem a Fryštákem – podaří-li se získat výjimky pro udělení stavebního povolení. Dále by se měly začít realizovat např. obchvat Staňkova v západních Čechách, výstavba nové komunikace mezi Kunraticemi a Jabloncem na Nisou v severních Čechách, obchvaty Znojma, Dubé a Velemyšlevsi či oprava komunikace na jižní straně Červenohorského sedla.

Ředitelství silnic a dálnic chystá i některé další projekty, jako třeba výstavbu dalších úseků rychlostní komunikace R6 mezi Prahou a Karlovými Vary nebo rychlostní komunikace R7 mezi Prahou a Chomutovem. Jestliže se vše podaří podle plánu, stavět na některých úsecích by se mohlo už v roce 2015.

TOMÁŠ JOHÁNEK

BUILDING NEWS

Na dobudování dopravních staveb budou chybět peníze.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *