01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fondy EU: Aktuální výzvy pro předkládání projektů (listopad 2005)

Konec letošního roku je ve znamení spíše dílčích výzev v rámci jednotlivých programů podpory z evropských fondů. Jde zejména o vybraná opatření Společného operačního regionálního programu, a to ve většině regionů soudržnosti, nebo o...

Konec letošního roku je ve znamení spíše dílčích výzev v rámci jednotlivých programů podpory z evropských fondů. Jde zejména o vybraná opatření Společného operačního regionálního programu, a to ve většině regionů soudržnosti, nebo o dotační oblasti programu Rozvoje lidských zdrojů. Kontinuálně jsou i nadále přijímány projekty do programu Průmysl a podnikání a dopravní sekce programu Infrastruktura.

Společný operační regionální program (SROP): Regionální rady některých regionů soudržnosti vyhlásily 5. výzvu pro předkládání individuálních regionálních projektů. Žadatelé z těchto regionů mohou předkládat své projekty od 3. 10. 2005 do 30. 11. 2005 na příslušném sekretariátu Regionální rady. Jsou to zejména opatření 2.1. a 2.2. (projekty zaměřené na rozvoj dopravy či informačních a komunikačních technologií) v regionech soudržnosti (RS) Severozápad, Moravsko- slezsko, Jihozápad a Severovýchod; RS Střední Čechy otevřel výzvu i pro další oblasti - investiční projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů či cestovního ruchu.

Podrobné informace o těchto výzvách jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz odkazech Strukturální fondy - SROP - Události - Přehled výzev k předkládání projektů do SROP.

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP): Žadatelé z řad podnikatelského sektoru mohou i nadále předkládat své projekty do tohoto programu průběžně až do října 2006 (s výjimkou programů Rozvoj a Inovace, které jsou dočasně pozastaveny). Doporučujeme však sledovat aktualizace dílčích podmínek jednotlivých programů podpory, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uskutečňuje v závislosti na prvních zkušenostech s jejich realizací.

Bližší informace o aktuálních podmínkách jednotlivých programů podpory pro podnikatele jsou na www.mpo.cz odkaz OPPP. Pro zodpovězení konkrétních dotazů k programům v rámci OPPP lze v pracovních dnech od 9 do 13 hod využít i bezplatnou tel. linku 800 800 777.

Operační program Infrastruktura (OPI): V rámci všech opatření Priorit 1 a 2 (dopravní sekce programu) jsou v současné době vyhlášené průběžné výzvy k předkládání žádostí, které končí 30. 9. 2006. S výjimkou opatření 1.2. (Výstavba a modernizace silnic I. třídy) a 1.3. (Modernizace civilních letišť), kde nejsou v současné době k dispozici prostředky na nové projekty, pokračuje výběr a financování předložených projektových záměrů. Přijaté žádosti jsou průběžně posuzovány a předkládány Podvýboru doprava (jde o projekty podané vždy nejpozději 55 kalendářních dnů před jeho zasedáním). Předpokládaným termínem příštího jednání podvýboru je listopad 2005 (následně až únor 2006).

Dne 31. 10. 2005 skončila 3. výzva pro předkládání projektů v sekci životního prostředí. Žadatelé tak mohli prezentovat své projektové záměry v rámci všech dotačních oblastí této sekce OPI.

Podrobnosti k realizaci tohoto programu včetně znění vyhlášených výzev jsou na www.env.cz, www.sfzp.cz a www.mdcr.cz odkazech Fondy EU - Strukturální fondy.

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ): Další kolo příjmu žádostí do tohoto programu se plánuje na začátek příštího roku, pouze pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +) lze očekávat další kolo výzvy ještě v posledních měsících tohoto roku.

Podrobné informace o aktuálních výzvách jsou na www.mze.cz odkazy Dotace a podpory - Operační program zemědělství, popř. na www.szif.cz odkaz Operační program RVMZ.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ): V průběhu listopadu jsou otevřené výzvy pověřených úřadů práce ve vybraných krajích. Jde většinou o 2. kola výzev k předkládání grantových projektů v rámci opatření 4.1. Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací a opatření 1.1. Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. K oprávněným žadatelům v rámci tohoto dotačního titulu patří i obce a svazky obcí.

Podrobné informace o termínech i podmínkách jednotlivých výzev OP RLZ jsou pravidelně zveřejňovány na www.esfcr.cz odkazu Výzvy. Další informace naleznete přímo na webových stránkách příslušných krajů.

Oficiální server Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz nabízí další aktuální informace o veškerých programech podpory z fondů EU včetně přehledně zpracovaných kontaktních údajů a souvisejících dokumentů a publikací.

Martina Sýkorová
Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down