01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fondy EU financují studie čerpání národních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Rámce podpory Společenství (programů evropských fondů na území ČR s výjimkou Prahy) má také možnost využívat prostředky fondů Evropské unie, tzv. technickou pomoc RPS. V loňském a letošním roce...

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Rámce podpory Společenství (programů evropských fondů na území ČR s výjimkou Prahy) má také možnost využívat prostředky fondů Evropské unie, tzv. technickou pomoc RPS. V loňském a letošním roce byla zpracována řada odborných studií a analýz současného nastavení programů podpor v souvislosti s konkrétními potřebami regionů ČR a reálným fungováním národní regionální politiky. Cílem je zhodnotit stávající programy fondů EU a způsob jejich administrace. Současně však studie obsahují doporučení k efektivnějšímu čerpání evropských financí a zpřístupnění jednotlivých programů co nejširšímu okruhu žadatelů jednak pro stávající, jednak pro rozpočtové období 2007 až 2013. Tyto materiály jsou průběžně zveřejňovány na www.strukturalni-fondy.cz, Rámec podpory Společenství, Evaluace, Výstupy.

Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR: Studie hodnotí současné možnosti podpor projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace, které by měly v konečném důsledku zvyšovat konkurenceschopnost ČR. Projekt přitom identifikoval hlavní činitele a problematická místa (bariéry) bránící dosažení tohoto cíle. Dále pak doporučil kroky k odstranění těchto problémů a k nejlepšímu využití fondů EU v této oblasti. Výsledky studie jsou důležitým podkladem nastavení takto zaměřených programů podpory v budoucím období (po roce 2007), a to jak z hlediska věcných, tak administrativních podmínek pro žadatele.

Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém: Studie mapuje dotační možnosti v rámci českých rozvojových programů a programů podpory z fondů EU. Duplicity zjištěné v některých oblastech podpory mohou komplikovat administraci jednotlivých programů a současně v budoucnu způsobit problém se zajištěním dostatečného spolufinancování z rozpočtu ČR. Toto je při realizaci programů z evropských fondů nezbytné (obvykle jde o podíl 25 % z celkových nákladů projektu). Součástí projektu jsou proto doporučení jak pro změny a celkovou koordinaci zaměření a financování systému národních a evropských programů, tak pro konkrétní úpravy ve zvolených oblastech podpory.

Doporučení ke zlepšení čerpání fondů EU: Studie a analýzy se tematicky doplňují či na sebe navazují, mapují realizaci programů fondů v ČR. Nyní v říjnu vyjde souhrn několika studií z let 2004 a 2005 (např. Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch, Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS, Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení).

Z předběžných výsledků lze stručně shrnout problematická místa uskutečnění programů:

- administrace projektů ze strany řídících orgánů a zprostředkujících subjektů (chybí metodická pomoc při přípravě projektů, ne-existence, případně nedodržování harmonogramu výběru a hodnocení projektů včetně zpoždění ve fázi uzavírání smluv) související i s nedostatečnou personální kapacitou na straně těchto subjektů;

Projekt: Analýza a vyhodnocení slabých míst

- monitorování - neprovázanost jednotlivých úrovní Monitorovacího systému strukturálních fondů, nedostatečná transparentnost systému;

Projekty: Analýza a vyhodnocení slabých míst, Hodnocení indikátorů/ukazatelů

- neefektivní naplňování komunikačních plánů (s následkem nedostatečné informovanosti žadatelů, nízké poptávky žadatelů u některých opatření);

Projekt: Analýza a vyhodnocení slabých míst

- nedostatečné personální a finanční možnosti předkladatelů projektů (malí podnikatelé, malé obce, neziskové organizace, regionální úroveň, problematická spolupráce veřejného a soukromého sektoru).

Projekt: Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí

Martina Sýkorová
Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down