Forenzní DNA pomůže chránit městský a obecní mobiliář

Krádeže jsou staré jako lidstvo samo. V poslední době se velmi rozmáhají též krádeže obecního mobiliáře. Zloději jsou stále vynalézavější, ale spolu s tím se neustále vyvíjejí rovněž systémy, jak jim v jejich činnosti zabránit nebo ji alespoň znepříjemnit. Jedním ze způsobů je označování předmětů.

Kriminologické výzkumy jasně ukazují, že trestné činy se soustřeďují převážně do měst a větších obcí a v nich zejména do anonymních míst. Vzrůstá také objem tzv. pouliční kriminality – páchané na veřejně přístupných místech. Jednotlivé prvky uličního mobiliáře (např. zastávky MHD, přístřešky, informační tabule, telefonní budky, zábrany vjezdu, zábradlí, bezpečnostní stojany na kola, lavičky, nádoby na odpadky, pítka, květináče, poklopy od kanálů) musí být navrženy, vyrobeny (provedení antivandal) a rozmístěny tak, aby poskytovaly dobré průhledy a umožňovaly občanům přirozené pozorování.


MIKROTEČKY, ČÁROVÉ A ČÍSELNÉ KÓDY, GRAVÍROVÁNÍ, UV PERO,…

Četné jsou rovněž krádeže městského a obecního mobiliáře. K možnostem, jak tyto krádeže eliminovat nebo je znesnadňovat, patří označování předmětů. Značení majetku patří k jednoduchým a účinným způsobům ochrany veškerého movitého majetku a hodí se tedy také k ochraně obecního či městského mobiliáře.

Možností k označování předmětů je celá řada: např. pomocí mikroteček, čárových kódů, gravírování nebo číselného označování (kódování). U všech metod označování předmětů je však důležitá vazba označení předmětu do databází, okamžitě dostupných policejním složkám. Označené předměty se pro zloděje stávají bezcennými, protože jsou neprodejné. A další velkou výhodou, kterou nelze opomenout, je usnadnění policejního pátrání a vrácení ukradeného majetku.

V minulosti využívalo mnoho lidí jako levnou cestu značení majetku pomocí tzv. UV pera. Takové označení však není trvalého charakteru a potřebuje pravidelnou obnovu. S novou možností přišli výrobci z Velké Británie, která je kolébkou prevence kriminality. Systém »SelectaDNA« splňuje základní předpoklad prevence kriminality, tedy odstrašení možného pachatele od krádeže z obavy, že bude dopaden.

ZNAČENÍ POMOCÍ SYNTETICKÉ DNA A EVIDENCE V DATABÁZI

V České republice je nově zaváděné značení pomocí syntetické DNA stále zdokonalovaným způsobem trvalého forenzního značení majetku. Protože není viditelné pouhým okem, využívají se varovné nálepky a výstražné cedule, jež informují o tom, že označená věc (vozidlo, jízdní kolo či mobiliář) je chráněna pomocí syntetické DNA. Nedílnou součástí systému je mezinárodní databáze, do níž si každý majitel zaregistruje kód své soupravy. (Pomocí jedné dávky DNA si může označit několik desítek předmětů pod jedinečným kódem.)

Lze říci, že SelectaDNA patří k nejpokročilejším forenzním způsobům snižování kriminality, jež nepopiratelně dokazuje spojení pachatele s místem trestného činu, a poskytuje jednotný řetězec důkazů.

OCHRANA S VYUŽITÍM NANOČÁSTIC

Ochrana prostřednictvím syntetické DNA je k dispozici ve formě roztoku, gelu, masti nebo spreje. Součástí každého produktu jsou varovné samolepky nebo cedule upozorňující, že předmět nebo prostor je chráněn za pomoci syntetické DNA. To znamená, že skutečného pachatele lze snadno dohledat nebo jej spojit s místem trestného činu. Každý potenciální pachatel si rozmyslí, zda provést krádež nebo se vloupat do daného prostoru.

K posledním novinkám patří SelectaDNA Trace, jež umožňuje vysoké technické značicí řešení, které se skládá ze skupiny keramických částic a tisíců holografických mikroteček. Obsahem je skupina nanočástic, integrovaných do strukturálních složení tekutin, plastů, polymerů a jiných materiálů. Nanočástice je možné přečíst pouze pomocí speciálního skeneru, který svítí na molekuly a měří lom světla. Manipulace se skenerem nevyžaduje žádnou speciální zručnost. Speciální lak, který odolává extrémnímu počasí a teplotám až do 1000 °C, úspěšně využívá např. Německá železnice (Deutsche Bahn).

VE ZLÍNSKÉM KRAJI UŽ DNA CHRÁNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

Forenzní značení majetku se již osvědčilo v zemích Evropské unie, kde funguje řadu let. Na českém a slovenském trhu se jedná o novinku v prevenci kriminality.

Forenzní označování předmětů má za sebou pilotní projekt v podobě označení kulturních památek ve Zlínském kraji ve spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvím a postupně si hledá další příznivce. O tom, že se nejedná o laciný pokus »něco prodat«, svědčí i spolupráce s Policií ČR, která v rámci prevence kriminality toto řešení podporuje.

Velký zájem vyvolala popisovaná novinka rovněž mezi návštěvníky mezinárodního veletrhu zabezpečení a požární ochrany Pragoalarm v červnu letošního roku, kde byla SelectaDNA prezentována na stánku Ministerstva vnitra a Policie ČR.

 

PAVEL KOCÁBEK
TOMÁŠ KONÍČEK
bezpečnostní experti

Mezi účinné nástroje preventivní ochrany obecního majetku patří jeho označování pomocí syntetické DNA.

Nejnovější značení syntetickou DNA využívá nanočástice, které lze přečíst pomocí speciálního skeneru.

FOTO: ARCHIV AUTORŮ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *