Fórum cestovního ruchu představilo novinky turistické sezóny v Posázaví

Na co se mohou těšit návštěvníci Posázaví v nadcházející turistické sezóně, ukázalo Fórum cestovního ruchu, které tento týden uspořádala společnost Posázaví o. p. s. v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Zúčastnily se ho na tři desítky podnikatelů v cestovním ruchu, pracovníků informačních center, správců památek a muzeí a dalších subjektů.

Každoročně se snažíme zájemcům představit aktivity, které chystáme pro nadcházející turistickou sezonu. Ať už jsou to připravované propagační materiály, účasti na veletrzích cestovního ruchu, nebo prezentace regionu na různých vysoce navštěvovaných akcích. Dáváme však také příležitost účastníkům fóra, aby se pochlubili, co oni připravují a plánují,“ řekla Bohunka Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o. p. s. Mimo jiné nabídla zájemcům společnou propagaci na akcích Vojenského technického muzea v Lešanech, na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem či akci Lodě na Labi. Informovala také o tom, že se mimo jiné připravuje nová „skládací“ mapa Posázaví s vyznačenými trasami pro pěší a cyklisty.

Ředitelka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Šárka Juřinová účastníkům fóra představila aktivity muzea včetně nové stálé expozice a naučné stezky, které muzeum připravilo v rámci projektu Ora et labora (Modli se a pracuj). Autor projektu Jan Vizner pohovořil o historii benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a nejstarší historii Jílovska, na něž nová expozice muzea i stezka odkazují.

Předseda pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Václav Pošmurný přítomné seznámil s nově vznikající Centrálou cestovního ruchu Středočeského kraje, která by měla propojit cestovní ruch v regionu kolem Prahy a zaměřit se na jeho propagaci v zahraničí. Informoval také o tom, že se znovu otevře krajské informační centrum v Husově ulici v Praze, stejně jako o tom, že by měl být letos spuštěn Centrální portál kalendáře událostí na webu www.centralbohemia.cz. Jak dále upozornil, Ministerstvo pro místní rozvoj zaregistrovalo dosud pět středočeských destinačních společností: Posázaví, Zlatý pruh Polabí, Bohemia Centralis, Toulavu a Český ráj.

Prezident Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.) Pavel Hlaváč přítomné seznámil s podmínkami certifikace informačních center.

Kateřina Červenková z Českého svazu ochránců přírody Vlašim hovořila o národním geoparku Kraj blanických rytířů. Představila Dům přírody Blaníku a seznámila také s další novinkou – společnou vstupenkou do Vodního domu u nádrže Švihov, Včelího světa v Hulicích a Kolowratské věže a vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou.

Josef Lemberk z Českých drah seznámil s harmonogramem takzvaných nostalgických jízd, kdy na trať v regionu vyjedou historické vlakové soupravy. Martina Kubínová se ve svém vystoupení zabývala aktivitami Bellevue hotelu Karlov Benešov – ten je jednou z destinací Asten Hotels a zaměřuje se především na firemní klientelu. O zatraktivnění regionu formou vyhlídkových letů balonem pak hovořil Michal Suchý.

Roman Sauer z Mikroregionu Ladův kraj informoval o akcích, které připravují v rámci připomínky 200. výročí narození majitele strojního impéria na pražském Smíchově a představitele tehdejší společenské elity Františka Ringhoffera, který se významně zapsal také do rozvoje Velkopopovicka a Kamenicka. Založil pivovar ve Velkých Popovicích a řadu dalších tamních výrob, jako měděný hamr, pilu, cihelnu, mlékárnu. Se svou rodinou udržovali zdejší krajinu, vysazovali aleje, upravovali cesty a okolí svých rezidencí – zámků Štiřín a Kamenice. Významného mecenáše připomenou přednášky, komentované vycházky, tradiční pochod Putování krajinou barona Ringhoffera nebo výstava tatrovek.

Jan Tupý z Dvora Prak u Drahňovic uvedl, že tento statek na vlastní náklady vybudoval a nyní rozšiřuje naučnou stezku z Praku do Českého Šternberka. Letos tam bude otevřena i vyhlídka s altánem. V budoucnu by rádi rovněž zřídili muzeum zaměřené na vše, co tahali a tahají koně, tedy od zemědělských strojů a povozů až po kočáry a závodní bryčky.*

/jt/

Ilustrační foto: Jaroslava Tůmová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *