01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Genderové rozpočtování? Teď nezávazné, ale brzy v něm půjde o miliardy

Možná ještě leckde vzbuzuje úsměv, jinde třeba úžas. Většinou však jde spíše o neznalost či nepochopení. Buď jak buď, jakkoliv gender budgeting, čili rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen, vyvolává ještě někdy rozpaky i u samotného "něžného pohlaví", jde o metodu, která stále více bude promlouvat do využívání finančních prostředků z národních a evropských zdrojů. Jsou na ni města a obce připraveny?

Představme si situaci, kdy obec vloží peníze ze svého rozpočtu do vybudování nového chodníku. Jenže ouha: Chodník jako naschvál vede kolem hostince a nebýt tohoto mnoha místními muži nejoblíbenějšího zařízení v obci, prošlo by po něm za den jen minimum lidí. Není to důvodem k tomu, aby radnice, která pamatovala na štamgasty, nezapomněla ani na ženskou část obyvatelstva a "něžnému pohlaví" například v sokolovně, kam ženy a dívky chodí na aerobik, nechala zřídit dámské šatny s odpovídajícím sociálním zázemím?

Gender budgeting se opírá o princip spravedlivého přerozdělování finančních prostředků z hlediska rovných příležitostí obou pohlaví. PhDr. Kateřina Niklová, koordinátorka pro oblast rovnosti žen a mužů za resort Ministerstva financí, připomíná, že v populaci je přibližně stejný podíl žen a mužů, a že by proto ve stejném poměru měly být mezi obě pohlaví rozdělovány i peníze z veřejných zdrojů.

NOVÉ KRITÉRIUM PŘINÁŠÍ SPRAVEDLNOST

V první fázi gender budgetingu jde především o zavedení dalšího kritéria do procesu přípravy veřejných rozpočtů. To však vůbec neznamená, že proti současnosti, kdy stále dosud leckde převládá realizace projektů "pro muže", se rozdělování peněz pojednou zase musí jednostranně vychýlit ve prospěch projektů "pro ženy". "Cílem gender budgetingu je spravedlivé rozdělování prostředků. A v našich podmínkách - i kvůli tomu, že v rozhodovacích procesech jsou ženy minimálně zastoupeny - většinou zůstává dlouhodobý dluh v podporování projektů, které budou sloužit převážně ženám," vysvětluje doktorka Niklová.

Ing. Michaela Foltysová z katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví pražské VŠE dodává, že použití genderového indikátoru v rozpočtech je i naplňováním Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou vyhlásilo Valné shromáždění OSN a kterou bývalá ČSSR ratifikovala už v roce 1982. Rovnoprávnost tedy formálně existuje již dlouho, horší je to se skutečnou rovností, ať už v rodinách, zaměstnání, nebo v rozhodovacích procesech.

Obě odbornice se shodují v názoru, že důležitým principem gender budgetingu je také výkonnost. Genderové nerovnosti totiž ve svých důsledcích vedou ke značným ztrátám ve výkonnosti ekonomiky a ke ztrátám na lidských zdrojích. Ostatně hovoří o tom i zprávy Světové banky.

Na otázku, co by mohlo napomoci plošnějšímu a systematičtějšímu závádění gender budgetingu do praxe měst a obcí v České republice, doktorka Niklová a inženýrka Foltysová odpovídají: "Určitě především vyšší zastoupení žen ve volených orgánech. Jenže to nevznikne samo sebou. V naší kultuře se totiž většinou automaticky předpokládá, že většinu péče o rodinu obstarají ženy. Pokud má společnost zájem, aby se ženy věnovaly i dalším aktivitám, musí jim pro to vytvořit podmínky. A právě to bývá často posláním neziskových organizací. Ve světě navíc fungují kontrolní orgány a dále orgány odpovědné za prosazování gender budgetingu na úrovni ministerstev. U nás se už vyhodnocení navrhovaných opatření z hlediska dopadu na ženy či muže a vysvětlení případných rozdílů stalo součástí novely Jednacího řádu vlády."

METODIKA MŮŽE POMOCI

Ministerstva financí a práce a sociálních věcí loni vydala informativní metodiku Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů (je ke stažení na webech obou ministerstev - www.mfcr.cz a www.mpsv.cz). Kolektiv autorů spolu s Ing. Michaelou Foltysovou vytvořili PhDr. Lenka Simerská z Gender Studies, o. p. s., a Ing. Marek Pavlík z katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Metodika má formu pouze doporučení pro veřejnou správu, ale podle doktorky Niklové je obecně aplikovatelná na rozpočty měst a obcí. Hlavně však může municipality připravit na budoucnost, kdy lze velmi reálně očekávat všeobecně závazné nařízení týkající se genderové problematiky. Ovšem zatím, jak koordinátorka z Ministerstva financí připouští, v ČR neexistuje žádné závazné pravidlo, které by pro přípravu a schvalování rozpočtů měst a obcí nařizovalo metodu gender budgetingu.

PŘIPRAVENÍ ZÍSKAJÍ VÝHODU

"Přesto už teď jsou v ČR jasně patrné tendence prosazování rovnosti mužů a žen ve všech oblastech," říká doktorka Niklová, "a proto pochopí-li zastupitelstva měst a obcí co nejdříve tyto základní souvislosti, bude to pro ně brzy znamenat obrovský náskok vůči jiným municipalitám, jež genderové plánování a gender budgeting nedocení."

Zásada rovných příležitostí mužů a žen je už nyní dána obecnými pravidly programů pomoci EU Phare, Transition Facility a finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a je horizontálně uplatňována všemi nositeli příslušných grantů. V případě tzv. projektových fiší Phare a Transition Facility žadatelé potvrzují připravenost uplatňovat tuto zásadu v bodě 8 - Equal Opportunity. Stejnou zásadu budou nyní potvrzovat i žadatelé o grant z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska, které jsou v České republice právě připravovány k zahájení. Dodejme, že pomoc z Norského království bude v rámci jeho finančního mechanismu pro ČR činit 62,37 miliónu eur a že obdobně je pro naši republiku v rámci finančního mechanismu EHP alokováno 48,54 miliónu eur.

NENECHAT SE ODRADIT PŘÍPADNÝMI POTÍŽEMI

Jaké první kroky by tedy měli udělat ve městech a obcích, kde by si rádi gender budgeting vyzkoušeli? Doktorka Niklová a inženýrka Foltysová doporučují: "Nejprve si přečtěte uvedenou metodiku. Pak vyjděte z vlastní statistiky, plánů rozvoje obce a priorit. Vezměte do úvahy vyváženost strategických a střednědobých cílů. Pokuste se o vlastní rozbor rozpočtu obce z předcházejícího období z genderového hlediska. Na základě výsledků analýz zakomponujte do následujícího rozpočtu nová pravidla, například týkající se rozhodnutí o investičních výdajích obce. A hlavně se nenechte odradit případnými prvními neúspěchy při rozboru rozpočtu z genderového pohledu a snažte se nesklouznout do subjektivistického hodnocení výdajů obce. Neočekávejte ani přesnou centrálně stanovenou metodiku, kterou by bylo možné mechanicky převzít a bezezbytku použít pro rozpočet kteréhokoliv města či obce, ale přihlížejte i ke specifikům svého regionu."

Pokud se genderové rozpočtování nestane nátlakovým prostředkem různých extremistických skupin, nebo v praxi měst a obcí nebude pouhou administrativní záležitostí, jíž se má uchlácholit veřejnost, či nezačne-li se a priori považovat za jedno z dalších nařízení z Bruselu, pak může přispět k cíleně spravedlivějšímu rozdělování zdrojů, které jsou k dispozici. 

připravil

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down