Kategorie:
Různé

Hazard nikdy zcela nezanikne, ale je možné minimalizovat jeho dopady

Hazard tu byl, je a bude. To je prostě fakt, který musíme vzít na vědomí. Není řešením zakázat jej plošně, protože by se přesunul do ilegality, jako tomu bylo v uplynulých letech. Stejně krátkozraké mi přijdou úplné zákazy hazardu v některých obcích, kde v souvislosti se změnou zákona místní...

Hazard tu byl, je a bude. To je prostě fakt, který musíme vzít na vědomí. Není řešením zakázat jej plošně, protože by se přesunul do ilegality, jako tomu bylo v uplynulých letech. Stejně krátkozraké mi přijdou úplné zákazy hazardu v některých obcích, kde v souvislosti se změnou zákona místní samosprávy vydaly vyhlášky. Je to zavírání očí před jevem, který v naší společnosti existuje. Je to přesouvání problémů do sklepů nebo do jiných obcí. Myslím si, že je především nutné hledat možné cesty, které by nám pomohly minimalizovat dopad hazardu.


Obce musí mít možnost regulovat hazard na svém území, protože se poté musí samy potýkat s jeho dopady. Ať je to sociální situace celých rodin, kriminalita, kterou na sebe hazard zákonitě váže, nebo také proto, že samospráva má místní znalost a zná konkrétní místa s potenciálním rizikem.

Chomutov dlouhodobě bojuje s hazardem už od roku 2008. Zákazem provozu výherních hracích přístrojů v blízkosti škol, školek, budov státních orgánů, zdravotních a sociálních zařízení a časovou regulací provozu automatů se nám podařilo snížit počet přístrojů z 500 na asi 60, od ledna 2012 nejsou již žádné. Mezitím však Ministerstvo financí ČR bez souhlasu a jakékoli možnosti regulace ze strany města povolilo přes 1100 videoloterijních terminálů. Nyní na základě žaloby města z roku 2009 rozhodl soud o tom, že město má právo regulovat hazard na svém území. Navíc zrušil povolení ministerstva s tím, že má znovu rozhodnout a vzít v úvahu názor města.

V současné době jsou v Chomutově schválena čtyři konkrétní místa v objektech města, kde je možné provozovat automaty. Důvodem tohoto opatření je, že ve vlastních objektech můžeme stanovit přísnější pravidla, než by nám umožnila jakákoli vyhláška. Nájemní smlouvou můžeme regulovat provozní dobu, zajistit vstup městské policii pro případné kontroly, monitorovat pohyb podezřelých osob či při porušení pravidel okamžitě ukončit nájem s provozovatelem. Je totiž naší povinností zajistit ochranu takovým skupinám obyvatel, jako jsou děti, nezaměstnaní nebo lidé na sociálních dávkách. Jejich situace je vážná, od státu dostávají dávky na živobytí, ale ne na hazard.

S otázkou hazardu úzce souvisí i využití výnosů z této činnosti. Shodneme se, že má negativní dopady na život společnosti, a proto by měly být výnosy použity ve prospěch veřejných aktivit, v kultuře, sportu, v neziskovém sektoru. Můj osobní názor je ten, že by měly být přerozděleny plošně mezi všechny obce, neboť sociálně negativní jevy jsou migrující záležitostí. Částečně by však měl být zvýšen příjem pro obce, kde je hazard nejnebezpečnější. O konkrétním nasměrování financí z výnosů by měly rozhodovat samosprávy, protože zase jen ony mají místní znalost prostředí a vědí, jakým směrem budou peníze nejefektivněji využity ve veřejně prospěšných aktivitách.

Mgr. JAN MAREŠ
primátor města Chomutova, místopředseda Svazu měst a obcí ČR

Není řešením zakázat hazard plošně, protože by se přesunul do ilegality, jako tomu bylo v uplynulých letech. Stejně krátkozraké mi přijdou úplné zákazy hazardu v některých obcích, kde v souvislosti se změnou zákona místní samosprávy k tomu vydaly své obecně závazné vyhlášky.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *