Hejtman Netolický: Stát by měl nahradit výpadek evropských fondů

V současné době končí programové období Evropské unie 2007-2013 a s ním také oblíbené Regionální operační programy (ROP), které financovaly rozvoj měst, venkova a celého regionu. Vláda premiéra Petra Nečase centralizovala evropské fondy. Tím vznikl také Integrovaný operační program (IOP), který má být zdrojem prostředků pro města, obce a kraje na financování jejich priorit. Celou řadu aktivit však nebude možné v novém programovém období zařadit. Jedná se například o rekonstrukce silnic III. třídy, místních komunikací, domovů pro seniory, veřejných prostranství, kulturních památek, ale také zařízení pro volnočasové aktivity.

V rámci Asociace krajů České republiky (AKČR) jsme iniciovali jednání s vládou, abychom upozornili, že výpadek evropských dotací by měl být nahrazen financemi ze státního rozpočtu prostřednictvím národních programů. Vyčíslili jsme předpokládané nároky, které by podle našeho názoru alespoň situaci napravily. Jedná se například o požadavky na rekonstrukce silnic nižších tříd. Vláda sice přislíbila navrácení peněz, o které kraje připravil tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, nicméně ani tak si kraje nebudou moci příliš vyskakovat. Avizované navýšení rozpočtového určení daní pro kraje od 1. ledna 2016 bude pro kraje znamenat podíl 8,92 procenta z celostátního výnosu DPH. Pro Pardubický kraj to představuje 150 až 190 milionů korun, což jsou jistě prostředky nezanedbatelné, avšak ani zdaleka neřeší problémy, které máme s rozbitými silnicemi, které nám byly svěřeny zákonem o pozemních komunikacích do vlastnictví. Chceme proto jednat se státem o systémovém zajištění jejich financování a domníváme se, že je nutné, aby Státní fond dopravní infrastruktury stejně jako letos počítal pro kraje i na následující roky s financemi na rekonstrukci sítě silnic II. a III. třídy. Omezení financí by znamenalo postupné zhoršení technického stavu těchto komunikací, jelikož kraje nebudou moci zajistit ani jejich prostou reprodukci, natož pak celkovou obnovu. V rámci končícího programového období 2007-2013 byly rekonstrukce silnic nižších tříd podpořeny celkovou částkou přesahující 37 miliard korun, což představuje obnovu 3374 kilometrů silnic. Jak ale zajistíme opravy více než 80 % silnic nyní?

 

A ostatní komplikace způsobené nedostatkem finančních prostředků lze očekávat i v dalších oblastech. Ve spolupráci s ostatními územními partnery, jako je například Sdružení měst a obci, místní akční skupiny nebo Sdružení místních samospráv, chceme upozornit i na další potřebu zdrojů do národních programů. Například dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukce místních komunikací a chodníků by měl být podpořen alespoň 500 miliony korun. Stejná částka by měla být určena na financování infrastruktury cestovního ruchu. Pro srovnání: rozpočet na rok 2015 počítal s částkou 50 milionů, která byla navýšena na konečných 80 milionů. Stejně tak by měly být podpořeny i další priority, které nejsou zařazené v evropských dotacích. Jsou to sice silné požadavky na státní rozpočet, avšak nejedná se o prostředky, které by byly projídané. Finance by byly určené na rekonstrukce, investice a obnovu, což jsou prostředky, které se státu vždy vrátí. Navíc jde o jednotky miliard korun, které v celkovém objemu státního rozpočtu na rok 2016 nečiní ani šest promile výdajů. Tyto finance napomohou tomu, že se nezastaví rozvoj jednotlivých oblastí potřebných pro kvalitní život v regionech.*

ev

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. The government has secure to refund, that the region has ready the then minister of finance Miroslav Kalousek, however withal the region won't be ready to jump too. The proclaimed increase within the monetary fund allocation of taxes to the county from January can mean for the region share of eight.92 % of the national VAT revenue. For the Parricide region it represents million, which implies they're under no circumstances negligible, however shortly from determination the issues we've with broken roads, we've been entrusted to the law on the road to the property. we would like to barter with the state of the system to confirm their funding and that we believe that it's necessary that the State Transport Infrastructure Fund as calculated. Transport Infrastructure Fund as calculated for this region and for the subsequent years to finance the reconstruction of the road network II. and III. i think Cheap Essay Writing Service helpful you class. money constraints would mean a gradual deterioration of the technical state of the roads, as a result of the region cannot guarantee even the straightforward replica, as well as total renewal.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down