01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Historická centra musí o přízeň soutěžit

Kulturní dědictví vtisknuté v centrech našich měst je opravdovým pokladem, který nám mohou mnohde jen závidět. Z městotvorného hlediska jsou hlavními hodnotami městských center jejich lidské měřítko, hustota a pestrost funkcí od obchodu a služeb až po kulturu a bydlení.

Městská jádra zatím zůstávají přirozenými centry měst. Pokud mají nadále obstát v lokálním i globálním měřítku, je třeba reagovat na nejnovější poznatky sociologů a urbanistů.

NÁROKY SE MĚNÍ

Dnešní životní styl mění nároky a požadavky na městská centra. Zatímco před sto lety byly náměstí a ulice plné lidí, i když kvalita veřejných prostranství byla jakákoliv, dnes lidé ve městě pobývají jen tehdy, pokud je prostředí dostatečně atraktivní. Důvodem jsou převratné změny, které se za posledních sto let ve společnosti udály. Dříve lidé denně vyráželi do města, aby obstarali své každodenní záležitosti - nákupy, pracovní povinnosti, aby se dozvěděli nové informace. Dnes mnoho věcí vyřídíme "od stolu" s pomocí telefonu či počítače, informace na nás útočí z všemožných médií. Aktivity se vlivem zvýšené mobility přesouvají na periferii, centra měst, a jejich veřejná prostranství tak musí dnes o přízeň soutěžit.

Důvody návštěvy městských center se mění. Lidé přicházejí do města korzovat, posedět na zahrádce kavárny nebo na lavičce jen tak sledovat okolní život. Městská rekreace je snadno dostupná téměř pro každého. V éře nepřímé komunikace láká člověka nezávazné pobývání ve společnosti jiných lidí. Jak říká jedno severské přísloví, největší atrakcí pro lidi jsou jiní lidé. Mnoho měst ve vyspělých zemích tak systematicky přizpůsobuje centra požadavkům městské rekreace. Z ulic dříve plných aut jsou korza a náměstí se stávají obývacími pokoji města.

INSPIRACÍ MŮŽE BÝT KODAŇ

V péči o historická centra měst máme tradičně na zřeteli zejména fyzické prostředí - památky, dlažby a celkový vzhled veřejných prostorů. Jiným úhlem pohledu je starost o veřejný život v centrech měst. Jak zajistit živost městských center i v 21. století? Příkladem hodným následování může být dánská metropole Kodaň. Díky systematickým a postupným změnám se dříve nehostinné centrum plné aut proměnilo v živé město, kde lidé nejen nakupují, bydlí a pracují, ale kde se také setkávají, baví a odpočívají. Počet návštěvníků centra Kodaně vzrostl za posledních 40 let třikrát. Počet míst k sezení na letních zahrádkách se v letech 1986-2005 zvýšil dvaapůlkrát. Ve sledovaném období stále přibývá i lidí, kteří v centru bydlí. Opatření kodaňské radnice vycházejí ze systematických pozorování a průzkumů, které nejen v Kodani uskutečňuje dánský urbanista Jan Gehl se svým týmem již od 60. let 20. století. Jaká doporučení k nám tedy z Kodaně a dalších podobných měst přicházejí?

Bydlení v centru: Základem zdravého a udržitelného centra města je přítomnost mnoha funkcí. Vedle běžných obchodů, služeb a kanceláří je nutný i velký podíl bydlení. Díky přítomnosti bydlících jsou totiž ulice pod dohledem a z centra se v noci nestává město duchů. Obyvatelé centra navíc udržují při životě obchody s potravinami a jiným každodenním sortimentem. Bydlení v centru má i svá specifika. Různé služby jsou nablízku, a tak obyvatelé by měli přijmout fakt, že své auto nemohou parkovat před domem. Mnoho z kodaňských obyvatel centra auto ani nemá. Prostě zjistili, že ho nepotřebují. V naší společnosti bude ještě asi chvíli trvat, než bude tato skupina lidí výrazněji zastoupena.

Živý parter: Přízemí domů oživené obchody a kavárnami vytváří v ulicích příjemné prostředí a navíc přispívá k jejich bezpečnosti. Města by měla dbát na zachování tradičního měřítka a historické parcelace, která je předpokladem pro udržení pestrosti nabídky. Podle Gehlových studií tvoří atraktivní prostředí obchodní ulice 15-20 obchodních jednotek na každých 100 metrů. Na-opak nezajímavé jsou dlouhé fasády bez výloh nebo výklady bank, které rády umisťují své pobočky v prestižních lokalitách.

Místa k zastavení: Život na veřejných prostranstvích vytvářejí zejména lidé, kteří se na ulicích a náměstích zastaví. Proto je důležitá nabídka různých typů míst k sezení - nejen křesílek v zahrádkách kaváren, ale i volně dostupných a dobře umístěných laviček na slunci i ve stínu, se zajímavým výhledem na okolní život a "krytými zády", aby sedícího člověka zezadu nic nepříjemného nepřekvapilo. Mladí často upřednostňují spíše neformální sezení na schodišťových stupních nebo zídce kašny. Takové podmínky je dobré podporovat a záměrně vytvářet už v návrhu.

Pomalá doprava: Těsné ulice v centrech se často potýkají s vysokými dopravními nároky. Není možné přizpůsobovat veřejné prostory dopravě, ale naopak. Je třeba vrátit se k přirozenosti. Pomalá doprava, zejména chůze přispívá k živým ulicím a náměstím. Chodec se na rozdíl od řidiče auta může kdykoliv zastavit při náhodném setkání se známým nebo když si chce prohlédnout zboží ve výloze. Pro chodce by měly být odstraňovány bariéry jako obtížně překročitelné komunikace nebo úzké profily chodníků, pro cyklisty doplněny stojany, kde mohou kola bezpečně zaparkovat. V Kodani se v některých ulicích centra osvědčil režim obytné zóny, kde prostor sdílejí všichni účastníci provozu. Podpora neautomobilové dopravy je nejen snazší a levnější, ale i zdravá a udržitelná. Zatím nepotvrzená odborná hypotéza říká, že čím pomaleji se lidé pohybují, tím více utratí.

SDÍLENÁ VIZE

Hledání odpovědí na otázky o budoucnosti center našich měst musí být věcí veřejnou. Jakkoli je tato problematika odborná, vždy by měli být obyvatelé a občané včas informováni o záměrech a měli by mít možnost se zapojit se svým názorem. Mnohaleté zkušenosti ze světa i z projektů Nadace Partnerství to potvrzují. Otevřený proces utváření a naplňování sdílené vize povede k tomu, že centrum bude i v budoucnu nejen historicky a ekonomicky zajímavou částí města, ale také příjemným místem k životu.

ROBERT SEDLÁK
Nadace Partnerství

Použitá literatura

Gehl, Jan, Život mezi budovami, Nadace Partnerství 2000,

Gehl, J., Gemzoe L., Nové městské prostory, ERA 2002,

Gehl, J (et al), New City Life, The Danish Architectural Press 2006,

Madden K, Utváření místa, příručka k utváření kvalitních veřejných prostranství, Nadace Partnerství 2001,

Nadace Partnerství, www.nadacepartnerstvi.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down