Hlavní je komunikace – jedno, zda skrze papír či datovou síť

V Okříškách (2050 obyv., okr. Třebíč) dlouhodobě usilujeme nejen o co největší informovanost našich občanů, ale také o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a získávání zpětné vazby.

Využíváme k tomu tištěné prostředky (zpravodaje, letáčky, ankety ve dvouletých cyklech při příležitosti voleb), hovoříme s občany na setkáních. V posledním desetiletí ale roste význam elektronických médií. Především v tomto volebním období jsme jejich škálu rozšířili, aby pokrývala všechny skupiny obyvatel.

WWW STRÁNKY PRO PC I MOBILY

Základním pilířem informačního systému je web městyse www.okrisky.cz. Jeho první podobu vytvořil jeden kolega zastupitel už v roce 1999. Od února 2002 fungují stránky v redakčním systému Vismo. Průběžně se rozšiřují a modernizují, změnila se i grafika.

Od počátku je vytváříme jako stránky městyse, ne pouze úřadu, protože je jasné, že úřední web by mnoho návštěvníků neměl. Naopak se potvrzuje, že hledá-li někdo výsledky fotbalistů nebo fotogalerii z dětského dne, přečte si i novou vyhlášku či usnesení z rady, které jsou vedle. Registrujeme kolem 400-600 přístupů denně. Tradičně úspěšní jsme v soutěži Zlatý erb (šest vítězství v rámci Kraje Vysočina, dvě celostátní a několik druhých a třetích míst). Aktualizaci stránek 3 až 4x týdně zajišťuje starosta; samostatně si své dokumenty vkládá stavební úřad.

Vedle článků, fotogalerií, pozvánek, videozáznamů ze zasedání zastupitelstva patří k nejsledovanějším i stránky z historie (nabízejí např. přepis prvorepublikové kroniky). Zpětnou vazbu dávají vedení městyse ankety, které se obměňují asi po 3 týdnech.

Na rozmach tzv. chytrých telefonů jsme reagovali vytvořením mobilní verze webu: http://m.okrisky.cz, jež díky jednodušší grafice a struktuře umožňuje rychlejší načítání při zachování informačního rozsahu.

Okříšky byly jednou z prvních obcí, jež měly svou skupinu na Facebooku (v lednu 2010), později vznikla i stránka www.facebook.com/MestysOkrisky. Na obě stránky zveřejňujeme všechny novinky z webu, a to jedním kliknutím pomocí aplikace redakčního systému. Stále víc občanů, hlavně mladých, upozorňuje prostřednictvím FB na závady a nedostatky v městysi.

MÍSTO ANONYMNÍHO FÓRA ŠANCE PRO KONSTRUKTIVNÍ NÁVRHY

Dříve jsme měli na webu i diskusní fórum. Avšak stala se z něj stoka plná nadávek a osobních útoků s minimálním přínosem pro práci samosprávy, takže jsme je před časem zrušili. Jeho náhradou by se měla stát aplikace »Váš názor«, kterou se šesti městy a obcemi vytvořil v rámci mezinárodního projektu eCitizen Kraj Vysočina.

Jedná se o systém, kdy městys předloží veřejnosti téma, o kterém by mělo rozhodovat zastupitelstvo nebo rada, spolu se všemi potřebnými informacemi. Zaregistrovaní občané mohou vkládat svoje názory. Po uzavření diskuse jsou všechny příspěvky sumarizovány a předloženy orgánům samosprávy jako jeden z podkladů pro konečné rozhodnutí. Výsledek hlasování se poté vloží k tématu, aby veřejnost viděla, jak na její podněty zastupitelé reagovali. Zájem o tuto formu komunikace bohužel zatím není velký, zřejmě i proto, že není zcela anonymní. Ovšem ani ve finském Tampere, kde jsme čerpali inspiraci, není tato forma masovou záležitostí, ale spíše prostorem pro lidi s hlubším zájmem o veřejné záležitosti.

VLASTNÍ TV ZPRAVODAJSTVÍ

Díky vizi bývalého starosty Ing. Josefa Kuly investovaly Okříšky do informační infrastruktury – už začátkem devadesátých let se budovaly rozvody kabelové televize. Jejím prostřednictvím přijímá televizní signál 430 domácností, víc než polovina v městy-si. Síť slouží též k rozvodu internetu, k němuž je připojeno asi 70 uživatelů (silně nám konkurují různí poskytovatelé wi-fi připojení).

Důležitou službou kabelové televize je i místní zpravodajský kanál, jehož obsah si připravujeme sami. Jedná se o powerpointovou prezentaci, která v půlhodinové smyčce informuje o všem důležitém včetně fotodokumentace. Kanál umožňuje i vysílání videí z kulturních akcí. Zpravodajství aktualizuje 2 až 3x týdně starosta.

Dlouhá léta sloužil k předávání aktuálních informací místní rozhlas. V minulosti však byla jeho údržba zanedbána a dostal se na hranici funkčnosti. Před vedením městyse stálo rozhodnutí, zda jít do kompletní rekonstrukce (asi za 3 mil. Kč).

Nakonec jsme se rozhodli pro náhradu rozhlasu SMS zpravodajstvím. Výhody spatřujeme v tom, že umožní informovat i občany, kteří zrovna nejsou v Okříškách, neruší je projíždějící auta či vlaky a mobily jsou rozšířené. Zpočátku zazněly obavy, že zpravodajství bude pouze pro mladé, ale opak je pravdou – většina z více než 400 uživatelů patří ke střední a starší generaci. K rozesílání zpráv používáme běžný mobiní telefon s výhodným tarifem.

Na závěr malá poznámka. Není nejdůležitější to, jestli posíláte informace občanům na papíru či datovou sítí. Co největší informovanost veřejnosti by měla být samozřejmostí, moderní a otevřená samospráva má ale zájem o proud informací oběma směry. Na setkáních s občany říkám: »Zajímají nás vaše připomínky, ale neslibuji, že splníme vše, co zde zazní. Drobné věci dokážeme opravit či změnit během dnů, ty složitější třeba za rok, ale některé návrhy z různých důvodů zařídit nedokážeme.« Když vše dostatečně vysvětlíte, lidé pochopí, že zastupitelstvo není všemocné. Co však nepochopí je stav, kdy se ptáte na jejich názory, ale nereagujete na ně, příp. rozhodujete v rozporu s nimi. Výsledkem je nezájem občanů o dění, protože »oni si to stejně udělají po svém«. Dobří zastupitelé nejsou »oni«, ale společně s občany »my«.

ZDENĚK RYŠAVÝ

starosta městyse Okříšky

Vedení městyse Okříšky usiluje o oboustrannou komunikaci s občany už řadu let. Za tím účelem využívá především webové stránky, které nabízejí i mobilní verzi. Stranou nezůstávají ani tradiční tiskoviny.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV MĚSTYSE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *