Hledá se obec, v níž bude na podzim vysazena tradiční Alej svobody

Nadace Partnerství v rámci své iniciativy Sázíme budoucnost vyzvala obce, aby se ucházely s výsadbu tradiční Aleje svobody u příležitosti letošního listopadového Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Grantová výzva Nadace Partnerství je určena pro obce, které mají:
* zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů;
* zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje zhruba 100 stromů;
* zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Nadace Partnerství zajistí:
* kvalitní sadební materiál;
* dopravu sazenic;
* materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky);
* odborný dohled při výsadbě;
* organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií;
* zapůjčení nářadí;
* zpracování grafických materiálů;
* zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce;
* medializaci výsadbové akce.

Vybraná obec zajistí:
* kvalitní následnou péči o vysazené stromy po dobu minimálně pěti let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba doložit zpracovaným plánem zajištění následné péče);

* geodetické zaměření prostoru pro výsadbu;
* aktivní spolupráci s Nadací Partnerství při plánování výsadby;
* propagaci akce prostřednictvím svých informačních prostředků, vč. webu, týdeníků, novin, časopisů, obecního rozhlasu (dle možností obce);
* zázemí pro realizaci jednodenní akce, s účastí až 500 dobrovolníků;
* vyhloubení výsadbových jam před akcí a rozvoz stromů v den výsadby před jámy;
*catering v den akce;
* podium a zvukovou techniku po dobu akce;
* seznámení vlastníků a uživatelů sousedních pozemků se záměrem výsadby.

Hlavní kritéria pro výběr obce:
* přínos výsadby pro ekologickou stabilitu území a společenský přínos pro místní
obyvatele;
* vhodnost pozemků a kvalita předloženého záměru;
* dostupnost místa výsadby (autobusová zastávka, vlak, místo pro parkování aut v den akce);
* schopnost zapojit místní občany a spolky (skauti, hasiči apod.).

Obce se mohou o pořádání Aleje svobody za podpory Nadace Partnerství hlásit do konce května 2020. Podrobnosti na: https://www.nadacepartnerstvi.cz/alej-svobody-2020.

/zr/

Ilustrační foto: archiv Nadace Partnerství*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down