Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Hospodaření obcí pod kontrolou

Dalším krokem pro zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů je zveřejnění monitoringu hospodaření všech obcí. »Každý občan si tak může poprvé zjistit, jak je hodnoceno hospodaření jeho konkrétní obce. Nebudou-li ukazatele příznivé, je třeba se obracet na své zastupitele a vedení obcí. Jsem...

Dalším krokem pro zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů je zveřejnění monitoringu hospodaření všech obcí. »Každý občan si tak může poprvé zjistit, jak je hodnoceno hospodaření jeho konkrétní obce. Nebudou-li ukazatele příznivé, je třeba se obracet na své zastupitele a vedení obcí. Jsem přesvědčen, že veřejná kontrola přispěje ke zlepšení hospodaření a pomůže předcházet případným bankrotům obcí,« uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministerstvo financí (MF) sleduje tyto dva základní ukazatele:

1. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v příslušné kolonce uveden údaj 2,3, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce činí 2,3 %. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel ve výši 25 %.

2. Celková likvidita – stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Hodnota ukazatele 3,5 znamená, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky třiapůlkrát. Za rizikovou hodnotu se považuje hodnota menší než 1.

»Překročení těchto ukazatelů však ne vždy znamená špatné hospodaření obce. Vezme-li si obec např. na konci roku úvěr na předfinancování dotace, krátce se tím dostane do rizikového pásma. V dalším roce však dotací úvěr bez problému splatí. Proto je nutné posuzovat hospodaření každé obce individuálně,« upozornil ministr.

Připomeňme, že MF provádí výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31. 12. příslušného roku (po závěrečných zápisech).

Přístup k aplikaci je možný na: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *