Hospodárné využívání území: Omez, recykluj, kompenzuj /2

V dalším textu pokračujeme v tematice efektivnějšího využívání zastavěného území ve městech a obcích. V minulém vydání časopisu jsme upozornili na to, že míra zastavěnosti našeho území se zvětšuje, a že je nezbytné tento nárůst hned z několika důvodů pozastavit.

Data z evropského projektu monitorování území (Corine Land Cover – soil sealing, viz http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/degree -of-soil-sealing-as) ukázala, že z celkové plochy ČR tvoří 3,19 % umělých nepropustných povrchů. Mimo ostrovních a vysoce průmyslových a poměrně lidnatých zemí je na tom hůře jenom Německo (5 %), přičemž evropský průměr je 1,81 %.

SROVNÁNÍ VEŠKERÝCH VYPOVÍDAJÍCÍCH DAT

Přestože se Německo již několik let snaží efektivitu využívání svého území zlepšit, nedaří se mu dosáhnout vytyčených cílů. My jsme plýtvání územím jako problém ještě ani nezačali cíleně řešit a žádné cíle jsme si zatím v našich politikách nestanovili. Německá zkušenost dokládá, že úspěšné usměrňování plýtvání územím je složitá záležitost, která mimo snahy a cílů potřebuje i vhodný mix nástrojů a dostatečná motivační opatření.

Data z jiného evropského projektu (http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses) zahrnovala i propustné urbanizované povrchy (parky, hřiště atd.). Udávaných 6 % umělých povrchů z celkové velikosti ČR představuje veškeré zastavěné i urbanizované území, včetně dopravní infrastruktury a určitého procenta zeleně. Jedná se o téměř dvojnásobné číslo, než jaké uvádějí předešlá data.

Kromě výše zmíněného srovnání se zeměmi EU se ale musíme spolehnout i na trochu jiná data. Ta však porovnávají jen zastavěné plochy (tj. údaje katastru nemovitostí o plochách pod budovami a nádvořími). Neporovnávají však veškeré zastavěné zpevněné a uměle vytvořené nepropustné povrchy (budovy, silnice, ulice, chodníky, veřejná prostranství, parkoviště, železnice atd.).

Podobná data evidující velikost umělých povrchů (lze též hovořit o urbanizovaném povrchu) jsou u nás daty katastru nemovitostí nepostižitelná. Je to proto, že veškerá dopravní infrastruktura je v našem katastru nemovitostí zahrnuta v katastrální kategorii »ostatní«, kde jsou i jiné položky.

NEVYUŽITÝM NÁSTROJEM JE RURÚ

Problematika využívání území je tedy složitá a údaje o ní mohou být zavádějící. Pro lepší orientaci uvádíme níže tabulku o zdrojích dat, jež jsou využitelná pro vyhodnocování efektivity využívání území.

Je třeba vědět, že promítnete-li jakákoliv z těchto dat na jednoho obyvatele obce, města či regionu, nezískáte pouze bilance, ale objektivně srovnatelné indikátory. Pak se lze porovnávat se sousedy a zjistit, jak na tom s efektivitou využívání zastavěných ploch jste. Výsledek však musíte vnímat pouze jako orientační. To, co konkrétně potřebujete vědět, je skutečná kvalita využívání území ve vašem městě nebo obci. Taková data se obvykle získávají prostřednictvím průzkumů, které se však u nás až na výjimky neprovádějí.

Obce a města totiž dosud nevidí potřebu shromažďovat a vyhodnocovat data o kvalitě využívání již zastavěného území. Regiony ani nikdo jiný nemá v popisu práce (např. vyhláškou nebo státní politikou) požadovat po obcích shromažďování takových dat. Existuje sice nástroj, který by efektivitu využívání území mohl opakovaně sledovat a vyhodnocovat, ale ten se zatím paradoxně kvalitativními aspekty a efektivitou využívání území v obci vůbec nezabývá. Jedná se o Rozbor udržitelného využívání území (tzv. RURÚ).

RURÚ je opakován ve dvouletých intervalech a měl by pravidelně vyhodnocovat stav udržitelného využívání území ve všech obcích, ORP a krajích. RURÚ je dosud založen na názorech mnoha odborníků a ne na konkrétních ukazatelích. Užitečnost a »vypovídatelnost« výstupů RURÚ zatím ani veřejnost, ani politiky nezajímají a obce doposud nepociťují RURÚ jako hodnotu.

OBJEKTIVNÍ A SNADNÝ MONITORING VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Zde je malý návod na to, jak si určitá základní data o využívání území ve vaší obci poměrně snadno opatříte. Potřebujete jen kalkulátor a přístup k internetu, přesněji do údajů Českého statistického úřadu (Veřejná databáze ČSÚ na stránkách http://vdb.czso.cz/vdbvo/, sekce Souborné informace, Informace o regionech, městech a obcích), který pro každou obec či město uvádí ročně aktualizované datové řady včetně počtu obyvatel a zastavěných ploch a nádvoří.

Srovnáte-li si údaje do tabulky, přidáte k nim graf a zamyslíte se nad výsledkem, získáte představu o tom, jak to s hospodárným využíváním území ve vaší obci vypadá. Můžete ji také porovnávat s jinými obcemi nebo regiony. Zopakujete-li si tyto kalkulace za dva roky, můžete sledovat rozvojové trendy (vývoj v čase).

JIŘINA BERGATT JACKSON

ředitelka Institutu pro udržitelný rozvoj sídel, o. s.

Zdroje dat k vyhodnocování efektivity využívání území

popis dat zdroj dat dostupnost dat
1 zastavěné plochy a nádvoří Katastr nemovitostí zdarma, Český statistický úřad – do úrovně obcí na svém webu
2 nepropustné urbanizované povrchy Evropská environmentální agentura veškerá data dostupná zdarma, pro regionální a místní využití nutná vlastní úprava
3 urbanizované povrchy EU – projekt Corine Landcover 2006 data veškerá data dostupná zdarma, data jsou však zatím vhodná jen pro národní měřítko
4 zastavěné území obce (urbanizované území obce) Územní plán nebo usnesení zastupitelstva dostupné informace na obecním úřadě nebo na odboru územního plánování obce s rozšířenou působností (dále jen ORP)
5 zastavitelné území (neurbanizované území určené pro zástavbu) Územní plán dostupné informace na obecním úřadě nebo na odboru územního plánování ORP
6 brownfieldy – údaje o druhu nevyužitého nebo nedostatečně využitého území v obci Jev 4 – územně analytické podklady (kvalitativní posouzení stavu zastavěného území) informace by měly být dostupné na obecním úřadě nebo na odboru územního plánování ORP, ale obvykle chybí, jelikož tato data často nejsou sledována anebo nejsou obnovována
7 správní území obce Územní plán nebo Český statistický úřad informace o velikosti území obce jsou dostupné zdarma na webu Českého statistického úřadu

Obce a města dosud nevidí potřebu shromažďovat a vyhodnocovat data o kvalitě využívání již zastavěného území. A regiony ani nikdo jiný to po nich nepožaduje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *