Hradec Králové je proti plánované výstavbě spalovny odpadů

Město Hradec Králové nesouhlasí s výstavbou spalovny odpadů u nedalekých Opatovic nad Labem. Radní města v úterý přijali usnesení, v němž žádají o vrácení dokumentace o vlivu stavby spalovny na životní prostředí (EIA) k přepracování a doplnění, nebo o vydání negativního stanoviska.

Stavbu nazvanou Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) chystá firma Elektrárny Opatovice (EOP) podnikatele Daniela Křetínského. Podle EOP jde o moderní technologii, která v regionu schází. S připomínkami Hradce Králové se EOP podle mluvčí Hany Počtové vypořádaly v předložené dokumentaci EIA. "Dle názoru města kapacita ZEVO významně překračuje potřeby regionu, v důsledku čehož bude ZEVO generovat negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo města," uvedl radní města Lukáš Řádek. Město také opět žádá, aby bylo do procesu EIA a správních řízení zařazeno mezi dotčené územní samosprávné celky. Dokumentaci EIA k zařízení elektrárna zveřejnila v únoru.

Plánovaná kapacita spalovny 150 000 tun odpadů za rok je podle Řádka příliš velká. Uvedl, že Hradec Králové hodlá jít cestou důsledného třídění a recyklace tak, aby v roce 2030 produkoval k ukládání na skládku jen kolem 8000 tun komunálních odpadů. Předložená EIA podle Řádka tento plán města nezohledňuje. "I kdyby Pardubice měly ke spálení 20 000 tun, tak to nějak nevychází," řekl Řádek. Dodal, že velká kapacita spalovny by u obcí snižovala motivaci k recyklaci odpadů. Již dříve město vyjádřilo obavu, aby se vzhledem k navrhované kapacitě spalovny nedovážel odpad z velmi širokého okolí či až z Polska.

K projednávanému záměru mělo podle Počtové město možnost se vyjádřit již ve zjišťovacím řízení, čehož také využilo. "Se všemi připomínkami jsme se vypořádali v rámci předložené dokumentace EIA," uvedla mluvčí. Nyní je podle ní projekt ve fázi, kdy je posouzení relevantnosti dalších připomínek již na ministerstvu životního prostředí.  Podle mluvčí EOP je ZEVO Opatovice koncová moderní technologie, která regionu schází a reflektuje diskutované potřeby od vedení krajů, měst a obcí.

Zabránit stavbě spalovny se snaží změnou územního plánu obec Čeperka, v jejímž katastru by měla spalovna vyrůst. Současný územní plán Čeperky spalování odpadu v lokalitě umožňuje, po změně by ale mělo jít jen o odpad vzniklý v areálu elektrárny.

Teplo by spalovna dodávala do systému centrálního zásobování teplem Elektráren Opatovice, z nichž teplo proudí do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. Podle mluvčí EOP Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit hnědé uhlí. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.*

/ČTK/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down