Hradec Králové zavádí nová pravidla pro investory: Krok k férovému rozvoji a prosperitě města

Novou spolupráci s developery a investory pro udržitelný rozvoj města připravuje Hradec Králové. S novými pravidly a zásadami, které reflektují potřeby lokality a podporují veřejný prostor, město usiluje o férové a předvídatelné prostředí pro investice. Partnerství, transparentnost a dialog jsou klíčové pro soulad mezi rozvojem a udržitelností slibující prospěch především pro obyvatele města.

„Cílem je dát nové výstavbě v Hradci Králové pevné obrysy a spolupráci s investory založit na partnerském přístupu a vzájemném dialogu, který vychází z transparentně stanovených principů. Tímto novým přístupem zároveň směřujeme město k trvale udržitelnému rozvoji a chráníme a rozvíjíme zájmy svých obyvatel,“ říká primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová. Zastupitelé města v loňském roce schválili Strategický plán rozvoje města HK do roku 2040, jehož součástí jsou vize a budoucí vývoj města. „I z toho důvodu jsme se rozhodli nastavit pravidla pro investory, která by měla zohlednit reálné potřeby města a jeho obyvatel,” dodává primátorka.

Zásady spolupráce města s investory již budou brát v potaz podmínky nového stavebního zákona. Ten přináší významnou proměnu stavební legislativy a vstoupí v účinnost 1. července 2024.„Naše zásady spolupráce budou přesně reflektovat potřeby každé lokality v Hradci Králové a určí míru, jakou by se investoři měli angažovat ve vývoji veřejných prostor. To prakticky znamená příspěvky od investorů na tvorbu parků nebo hřišť, případně jejich začlenění přímo do nových projektů. Tyto zásady budou flexibilní, přizpůsobené specifikům jednotlivých částí města,“ přibližuje proces tvorby pravidel pro developery náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek. V rámci procesu tvorby dokumentu bude proto vytvořena i procesní mapa, která upřesní a zpřehlední stav jednotlivých lokalit. Kompletní dokument by město mělo mít k dispozici na podzim letošního roku, projednávat jej budou hradečtí zastupitelé.

Samotnému dokumentu předchází ještě analýza jednotlivých lokalit, která přinese nový pohled na územní rozvoj Hradce Králové. Díky rozlišení lokalit podle jejich ekonomického potenciálu dojde ke spravedlivému výpočtu příspěvku, pomocí něhož by se investoři u nové výstavby podíleli na budování parků, mateřských škol či dětských hřišť. „Z analýzy například vyplynulo, že v rámci územního plánování je nutné více přihlédnout k ochraně krajiny a přírody. Příroda je důležitým fenoménem pro zvýšení atraktivity města jak pro obyvatele, tak i pro klienty cestovního ruchu, aby se například zamezilo tepelným ostrovům. Proto by zachování podílu zeleně mělo město promítnout i do požadavků na novou výstavbu,” upřesňuje Jiří Nezhyba ze společnosti Frank Bold Advokáti, která materiál pro město Hradec Králové zpracovává. Zásady spolupráce města s investory tak budou obsahovat nejen ucelená pravidla, ale zohlední i klimatická opatření.
/zr/

Na snímku: Hradec Králové

Ilustrační foto: archiv

Přípravě a tvorbě zásad pro spolupráci měst s investory jsme se věnovali například zde: https://moderniobec.cz/schvalenim-zasad-pro-spolupraci-s-investory-jihlava-otevrela-cestu-k-udrzitelnemu-stavitelstvi/, zde: https://moderniobec.cz/prazsti-zastupitele-schvalili-metodiku-zasad-spoluprace-s-investory/, zde: https://moderniobec.cz/zasady-pro-investory-pomuzou-narovnat-vztahy-mest-a-developeru/ a zde: https://moderniobec.cz/zdarma-ke-stazeni-vzor-zasad-pro-spolupraci-obce-s-investorem/ .*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down