Hrádek opraví památkovou zónu, Semily zpřístupní řeku

Projekty oceněné v soutěži řešení zklidňujících dopravu Cesty městy nejsou výkřiky do tmy, ale zapadají do rozvojových koncepcí obcí. Jak je tomu v Hrádku nad Nisou a Semilech?

Pro připomínku, Hrádek nad Nisou získal v letošním ročníku soutěže Cesty městy cenu hlavního partnera, společnosti Škoda Auto za rekonstrukci Horního náměstí (viz foto na titulní straně). Semily zvítězily v kategorii Liniová řešení s lávkou pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru.

HRÁDEK: PO REVITALIZACI DOJDE I NA PAMÁTKY NA NÁMĚSTÍ

Po revitalizaci hrádeckého náměstí v roce 2011 vznikla v jeho horní části pěší zóna, jež slouží též ke společenským akcím, jako např. hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť, k rozsvěcování vánočního stromu, příležitostným představením alternativního divadla, k promítání Kinematografu bratří Čadíků či ke startům sportovních akcí, např. cyklozávod Bike babí léto či běh Hrádek-Žitava.


Zvykli si už místní, zejména majitelé provozoven v této části náměstí, na nový systém parkování pouze na vyhrazených místech? »Postupem času systém parkování celkem vstřebali a dokázali se mu přizpůsobit,« soudí starosta Josef Horinka. »Při uklidňování počátečních rozjitřených nálad se nám osvědčila přímá komunikace nejen se živnostníky, ale i celou hrádeckou veřejností. Pravidelně jsme je zvali na představení celého náročného projektu za účasti vedení města a projektanta.«

Potřeba rekonstrukce náměstí se objevila i v anketě na téma spokojenost obyvatel s životem ve městě. Jsou takové ankety pravidlem? »Ankety a veřejná setkání jsou nejčastějšími způsoby, jimiž může vedení města zjistit názory k tématům, která připravuje. Zmíněná anketa měla přímý vztah k tvorbě nového územního plánu,« doplňuje starosta.

Horní náměstí je součástí městské památkové zóny vyhlášené v roce 2003. Město však dosud nečerpalo žádné zásadní finanční prostředky na revitalizaci objektů v MPZ, což se nyní rozhodlo změnit. Tuto snahu ilustruje nedávné doručení nového aktuálního dokumentu Regenerace MPZ na Ministerstvo kultury k registraci.

Hodlají v Hrádku zklidňovat dopravu i v jiných částech města? »Plánujeme několik nových bezpečných přechodů pro chodce. V určitých částech města bychom rádi s podporou programů SFDI vybudovali nové chodníky, především podél komunikací 2. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje, kde je provoz opravdu velký. Chystáme se k výměně některých povrchů stávajících cyklostezek, aby mohly sloužit nejen cyklistům, ale rovněž in-line bruslařům,« přibližuje Josef Horinka.

Hrádek jakožto město na hranici tří států také řadu let rozvíjí přeshraniční aktivity. V rámci svazku se saskou Žitavou a polskou Bogatyní spolupracuje v oblasti vzájemně provázaných investic (např. hrádecké multifunkční centrum a bogatynský kulturní dům), bezpečnosti (výměna zkušeností a společná cvičení zástupců IZS), kultury, sportu a veřejného života, v oblasti společných rozvojových plánů, dopravy apod.

Aktuálně Hrádek buduje spolu s Žitavou za podpory programu Ziel III sklad integrovaného záchranného systému s vazbou na zkušenosti ze srpnové povodně roku 2010. Saská strana pořídila nová hasičská auta. Připravuje se výstavba knihovny v centru města s vazbou na multifunkční centrum a zdravotního střediska.

SEMILY: LÁVKA JE TEPRVE ZAČÁTEK

Autorem návrhu oceněné lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru v Semilech je městský architekt Ing. arch. Martin Hilpert. Zajímavostí stavby je rozpon přes celou šíři řeky a bez zásahu do jejího koryta. Na okolnosti vzniku lávky jsme se zeptali semilského starosty, Mgr. Jana Farského.

»Do územního plánu byla lávka v tomto místě vložena v roce 1997 a postupně bylo navrženo a projednáno několik variant. Těsným rozdílem hlasů se k uskutečnění vybral návrh lávky s pilíři ve vodě. Její stavbu však zcela odmítl vlastník jezu, nad nímž se lávka nachází. Bylo nutné vyprojektovat lávku novou, bez pilíře ve vodě,« zní odpověď starosty.

Zájem o zapojení řeky do života města je zakotven v projektu s názvem Doteky vody. Jde o studii, která uceleně zpracovává využití centra: sportovišť, aktivního i odpočinkového parku. »Je to obrovské území, jež bylo dlouhodobě neprostupné, spíše překážkou uprostřed města. Lávka je jedním z propojovacích prvků jednotlivých území a v propojování chceme pokračovat,« vysvětlil starosta.

Příští rok má další lávka překlenout tok náhonu, na vodu se má spustit plovoucí molo a dojde na kultivaci břehů, jež v minulosti sloužily jako městské lázně. »Řeka Jizera protéká středem města, je čistá a průzračná. Roky jsme si zvykli dívat se na ni jako na ohrožení v podobě povodní. Ale většinu času je krásnou řekou jako stvořenou k rekreačnímu využití,« říká Jan Farský.

A revitalizací projde rovněž park, kde se nachází mnoho významných stromů a drobných staveb, vše je ale zanedbané. »Budeme také čistit tok náhonu a vracet ho na dotek k lidem,« uzavírá starosta.

Dláždění v Hrádku odhaluje i starší vrstvy.
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

Lávka v Semilech ústí do parku…
FOTO: ONDŘEJ LUKÁŠ

… a napojuje se na cyklostezku.
FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *