I napřesrok bude ekonomika stagnovat. Co dělat v obcích?

Při přípravě rozpočtů obcí a měst pro rok 2014 dál počítejme se stagnací daňových příjmů. V oblasti financí se proto zaměřme na pečlivé plánování, nastavení reálných parametrů řízení finanční kondice, redukci běžných výdajů a zbytného majetku, stejně jako na tvorbu patřičných rezerv na odpisy.

Proč se česká ekonomika už od roku 2009 nachází v tak trvalé a silné stagnaci? O Nečasově vládě se sice hovoří již v čase minulém, ale dlouhodobé negativní jevy, které byly s ní byly spojovány, se nadále neblaze podepisují na současnosti i budoucnosti České republiky.

CO SE DNES NEVYPLÁCÍ

Vyplývají z toho rovněž tato dvě ponaučení:

Nevyplácí se chodit k volbám. Ti, kdo v roce 2010 volili stranu slibující redukci deficitů a rovnou daň podle zásady »Vydělej si, kolik chceš, ale z každé koruny zaplať X % daně, přičemž už nebudou existovat žádné úlevy, odpočty apod.«, záhy zjistili, že holá realita je jiná. Existují obrovské deficity, zavedlo se hyperprogresivní zdanění (tvrdší, než jaké slibuje ČSSD) a nastolila se perzekuční praxe: »Vyděláš-li více než čtyřnásobek průměrné mzdy, budeš potrestán 7% přirážkou ke tvé dani.« Nevěřícně zíráme na to, jak každý rok platí jiná daň a místo jednotné sazby daně z přidané hodnoty máme vyšší DPH ve dvou rozdílných sazbách. A slibované zvýšení paušálů pro podnikatele? Opak je pravdou! Stát vydává dluhopisy jen pro splácení minulých dluhů, nikoliv pro investice, třeba do dálnic.


Nevyplácí se vydělávat. Dokud tento problém nezmizí, jsme odsouzeni ke stagnaci a poklesu průměru (bez nadprůměrných klesá průměr), neboť chudák chudáka nezaměstná. I když v Česku vyděláte, stát se postará, abyste si nemohli koupit ani lepší čočku do oka. Dělit politiku či ekonomiku na levici a pravici, bohaté a chudé, podnikatele a zaměstnance, jsou největší současné omyly. Neexistuje levice a pravice. Existuje pouze bezpečí a kriminalita, práce a nezaměstnanost, infrastruktura a tankodromy, chytří a hloupí lidé…

PREDIKCE, KTERÁ NEPOVZBUDÍ

Udivující a protichůdné jsou závěry z makroekonomické predikce vydané 27. 7. Ministerstvem financí. Mj. se v ní tvrdí, že:

Došlo k výraznému mezičtvrtletnímu propadu HDP o 1,3 %, což představovalo již 6. mezičtvrtletní pokles v řadě – třebaže hloubka tohoto poklesu byla zčásti ovlivněna předzásobením cigaretovými kolky a nepříznivým počasím.

Je zřejmé, že se ekonomika nenachází v dobré kondici (čti »ekonomika je ve špatné kondici« – pozn.autora).

Pro rok 2014 se počítá s mírným růstem ekonomiky o 0,8 %.

Míra nezaměstnanosti poroste. Z loňských 7,0 % by měla vzrůst na 7,5 % a k jejímu nepatrnému meziročnímu zvýšení by mohlo dojít i v roce 2014.

Další zjištění z ekonomického vývoje do července 2013 ve vztahu ke státnímu rozpočtu (viz zdroj dat MF ČR k 1. 8. 2013):

Výdaje se plní, příjmy nikoliv. Celkové výdaje v objemu 657,5 mld. Kč čerpané ke konci července 2013 byly o 8,3 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Zvýšení daní vede zatím spíše k poklesu výnosů, vyjma DPH, zejména u fyzických osob a právnických osob:

Inkaso daní z příjmů právnických osob (DPPO) dosáhlo za 7 měsíců roku 46,1 miliardy Kč. To představovalo meziroční pokles o 5,3 mld. Kč, tj. o 10,3 %.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně klesly o 7,2 miliardy Kč, tj. o 2,3 %.

Na meziročním růstu celkových příjmů o 32,5 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, zejména příjmy z EU (o 33,9 mld. Kč).

Inkaso DPH 127,1 mld. Kč meziročně vzrostlo o 4,5 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Na růstu se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob (DPFO) ze závislé činnosti meziročně rostlo o 3,7 % a dosáhlo 46,9 mld. Kč. Důvodem růstu inkasa je zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní.

NA CO SE ZAMĚŘIT V PŘÍŠTÍM ROCE

Nejrozumnější myšlenku, kterou jsem od politiků ve vztahu k ekonomice za posledních pět let slyšel, řekl premiér v demisi Jiří Rusnok. Zmínil, že vláda ve vazbě ke státnímu rozpočtu není až tak důležitá, neboť více než 80 % výdajů je dáno zákony (mandatorní a quazimandatorní výdaje). Já dodávám, že kdybychom odpočítali deficity, činil by tento podíl kolem 90 %. Včasné projednání/neprojednání státního rozpočtu proto nebude mít na ekonomiku země valný vliv. Naproti tomu ekonomika je živoucí organismus a vliv politiky je v ní patrný až se zpožděním. Ještě v roce 2014 se proto projeví neblahé kroky minulé vlády i vývoj v eurozóně.

Proto doporučuji obcím očekávat v roce 2014 stagnaci daňových příjmů kolem 5 % a zaměřit se v oblasti financí na:

mnohem pečlivější plánování;

nastavení parametrů řízení finanční kondice obce (trend výdajů a příjmů, provozní saldo, strop dluhů, program tvorby a zajištění finančních rezerv na obnovu a opravy majetku);

redukci běžných výdajů;

tvorbu rezerv na odpisy (rezervy zhodnocovat a zajistit proti finančním rizikům);

redukci majetku náročného na zdroje nepřinášejícího odpovídající efekt.

Ekonomika vyžaduje pokoru, invenci a rozvahu. Tyto vlastnosti však bohužel mnoha politikům chybějí. I proto se ekonomika často stává spíše nástrojem jejich prohry než úspěchu. Podle toho jak se k tomuto nástroji chovají, dříve či později také dopadnou. Jste-li politiky, buďte jiní. Jak by řekla Tornado Lou ve filmu Limonádový Joe: »Už jsem jiná, LEPŠÍ«.

Pozn.: Q3/2008 = 100, sezónně očištěná data

 

LUDĚK TESAŘ
cityfinance.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *