Autor
Kategorie:
Ekonomika

I přes stagnující ekonomiku zůstává Česko pro německé investory atraktivní

Výsledky průzkumu u zhruba 180 německých firem a dalších subjektů aktivních v německo-české spolupráci a z různých hospodářských odvětví mohou být zajímavé a inspirativní také pro obce a města v České republice.

Konjunkturální průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (CNOPK – www.dtihk.cz) na-zvaný Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku se soustředil na tři hlavní okruhy: Základní informace o respondentech, Konjunkturu: Současnou situaci a očekávaný vývoj a Kvalitu investiční lokality.

Stejně jako loni je většina v průzkumu oslovených firem spokojena se svým rozhodnutím podnikat v České republice: 84 % dotázaných podniků by v ní znovu investovalo. ČR pro ně opět představuje nejatraktivnější investiční lokalitu v celém regionu střední a východní Evropy. Téměř stejné hodnocení však tentokrát získalo i sousední Slovensko. Naopak investiční atraktivita Číny, která byla do průzkumu zařazena pro srovnání, v porovnání s rokem 2012 poněkud klesla. Rychlý odliv německých podniků z České republiky do jihovýchodní Asie tedy v dohledné době zřejmě nehrozí.


Připomeňme, že na škále hodnocení 1 až 6 (1 jako neatraktivní, 6 jako velmi atraktivní) vzešel z výsledků průzkumu následující žebříček atraktivity deseti vybraných zemí pro německé investory:

1. Česká republika: 4,05

2. Slovenská republika: 4,04

3. Čína: 3,89

4. Polsko: 3,88

5. Slovinsko: 3,70

6. Estonsko: 3,66

7. Rusko: 3,50

8. Litva: 3,33

9. Chorvatsko: 3,32

10. Lotyšsko: 3,26

KVALITA ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V ČESKU UŽ KLESÁ K PRŮMĚRU SROVNÁVANÝCH ZEMÍ

Pokud jde o jednotlivá kritéria atraktivity České republiky k investicím a podnikání, německé firmy i nadále nejlépe hodnotí členství naší země v Evropské unii. Dobré hodnocení obdrželi také místní dodavatelé a produktivní a dobře kvalifikovaní zaměstnanci s konkurenceschopnými pracovními náklady. Právě zaměstnanci dosud byli jednou z hlavních předností Česka pro německé investory.

Budoucnost však už tak růžově pro ČR nevypadá: Zatímco úroveň akademického vzdělání u nás byla v průzkumu hodnocena převážně pozitivně, hodnocení odborného vzdělávání a dostupnosti odborných pracovníků se pohybovalo pouze okolo průměru. Na chvostu žebříčku se stejně jako v minulých letech umístila korupce, hospodářská kriminalita a složitý postup při zadávání veřejných zakázek. Špatné hodnocení dostala také právní jistota a veřejná a státní správa v Česku. V případě politické stability se výsledek v porovnání s rokem 2012 dokonce ještě zhoršil.

»Hrozící nedostatek odborných pracovních sil, nejistota v právním systému a obecně nízká důvěra ve státní správu oslabují konkurenceschopnost českého hospodářství. Proto se Česko-německá obchodní a průmyslová komora snaží upozornit tuzemské politické činitele i širokou veřejnost na význam těchto témat pro další budoucnost České republiky,« uvedl výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer k výsledkům letošního průzkumu.

LETOŠNÍ VYHLÍDKY TUZEMSKÉ EKONOMIKY NEJSOU VALNÉ, MÍNÍ V PRŮZKUMU VĚTŠINA FIREM

Jiné zajímavé výsledky přinesl průzkum, pokud jde o vývoj ekonomiky ČR, jak jej očekávají oslovené firmy. Ještě v roce 2011 v obdobném průzkumu mělo 46 % respondentů za to, že v daném roce budou vyhlídky českého hospodářství lepší než v roce předchozím. Jen 16 % respondentů v roce 2011 očekávalo horší vyhlídky a 38 % soudilo, že ekonomika v daném roce zůstane beze změn.

Tentokrát, na počátku roku 2013, v lepší vyhlídky ekonomiky ČR v tomto roce doufá už jen 16 % oslovených firem, zatímco plných 36 % se domnívá, že situace českého hospodářství se letos zhorší.

Současnou ekonomickou situaci Česka 32 % respondentů posuzuje jako špatnou (9 % ji považuje za dobrou, 59 % za uspokojivou). Před dvěma roky však současnou ekonomickou situaci v naší zemi hodnotilo jako špatnou jenom 12 % účastníků obdobného průzkumu (30 % ji považovalo za dobrou a 58 % za uspokojivou).

V exportní oblasti předpokládá 40 % oslovených firem i nadále pozitivní vývoj. »To je rozhodně dobrá zpráva, protože export představuje u mnoha podniků značnou část obratu. Potvrzuje to i ukazatel HDP, na němž se export podílí více než 80 %,« připomněl Bernard Bauer.

ČTVRTINA OSLOVENÝCH FIREM U NÁS PLÁNUJE DALŠÍ INVESTICE

Při hodnocení vlastních obchodních aktivit počítá zhruba jedna třetina oslovených firem se zlepšením a pouhých 16 % se zhoršením stávající situace. Většina respondentů očekává stabilní situaci. »Je potěšující, že námi oslovené firmy hodnotí budoucí vývoj vlastních podnikatelských aktivit o poznání lépe než všeobecnou hospodářskou situaci,« uvedl Bernard Bauer a uzavřel: »To mně dodává optimismus, protože jak ukázaly naše průzkumy z posledních let, byly prognózy našich členských firem většinou realistické.«

Téměř čtvrtina firem plánuje další investice v České republice a zhruba pětina chce v naší zemi vytvořit nová pracovní místa.

Podmínky pro podnikání v ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *