01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

I velké projekty lze uskutečnit bez peněz a rizika

Ještě ne všechna města a obce plně doceňují ekonomický, ale i ekologický význam řádného hospodaření s teplem a úspor energií a dávají přednost jiným prioritám, které často bývají u občanů populárnější. Tvrdí to Ing. Václav...

Ještě ne všechna města a obce plně doceňují ekonomický, ale i ekologický význam řádného hospodaření s teplem a úspor energií a dávají přednost jiným prioritám, které často bývají u občanů populárnější. Tvrdí to Ing. Václav Hrabák, prezident Asociace montážních firem technických zařízení a ředitel kladenské společnosti ITES, s. r. o.

"Většina radnic navíc nemá tolik volných finančních prostředků, takže se soustřeďuje na řešení otázek typu plynofikace a kanalizace obcí, oprav vozovek a veřejného osvětlení apod., které za dané situace považují za důležitější. Rekonstrukce městských kotelen, pokud nejsou doslova v havarijním stavu, či třeba zateplování domů se tak pochopitelně v žebříčku důležitosti dostávají až někam dospodu," dodává inženýr Hrabák. Přesto se však podle něho v posledních letech daří tento stav lámat, neboť "osvícené" radnice si uvědomují, že ceny paliv a energií dále porostou a stále více se budou rovněž zpřísňovat ekologické normy. Kromě úspor nákladů v nebytových objektech v majetku měst a obcí účelnější hospodaření s teplem a energiemi v bytových domech často velmi podstatně zlepšuje bydlení nájemníků. Navíc řadu povinností v tomto směru i obcím ukládá zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, například provedení energetického auditu.

Tomuto typu auditu se v podstatě nevyhne žádná obec či město, neboť posouzení stavu budov z hlediska tepelných ztrát a energetické náročnosti jim nejenže ukládá zmíněný zákon č. 406/2000 Sb., ale vykonaný audit je také nezbytným podkladem pro podání žádostí o dotace v rámci státních programů na podporu úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie Ministerstva pro místní rozvoj a České energetické agentury.

METODA EPC PŘINÁŠÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Pokud však obec či město z různých důvodů na některý ze státních dotačních titulů nedosáhne a nemá dostatek peněz například na modernizaci svého tepelného hospodářství, ale nechce volit formu úvěru od peněžního ústavu, může v řadě případů úspěšně využít metody EPC (Energy Perfomance Contracting). Tedy způsobu financování či spolufinancování projektu ze strany soukromé odborné firmy jako jeho dodavatele. Inženýr Hrabák v té souvislosti připomíná, že projekt, realizovaný metodou EPC, lze charakterizovat jako komplexní službu zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků projektu. Dodavatel projektu EPC přitom poskytuje svým zákazníkům záruku za dosažení jeho očekávaných ekonomických přínosů. Součástí EPC projektu je zajištění financování ze strany příslušné firmy energetických služeb a splácení investice z dosažených úspor. "Jinými slovy řečeno," říká prezident Asociace montážních firem technických zařízení, "použít metodu EPC je možné pouze v těch případech, kdy investice přináší prokazatelné úspory, z nichž může být zaplacena."

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Inženýr Hrabák uvádí i hypotetický příklad města, které se rozhodlo zrekonstruovat plynovou blokovou kotelnu. Při investici za pět miliónů korun se předem vypočítá, že roční úspora plynu bude po rekonstrukci kotelny činit zhruba 0,8 miliónu korun. Aby se dodavateli vynaložené náklady, včetně úroků, vrátily, dodavatel s městem uzavře smlouvu, podle níž bude město dodavateli po dobu sedmi let platit "cenu" ušetřeného plynu. Soukromý dodavatel tak rekonstrukci nejen technicky zajistí, ale sám rovněž profinancuje. Město zase naopak na nákup plynu a splátky dodavateli nevydá celkově ani o korunu víc, než by platilo, pokud by se rekonstrukce kotelny neuskutečnila. Po sedmi letech veškeré úspory dosažené při provozu kotelny jdou již jen ve prospěch města.

Město tím přijde ke zmodernizované kotelně, aniž by si muselo půjčovat u banky, či jakkoliv sáhnout do svého rozpočtu. Navíc riziko, že předpokládaných úspor nebude dosaženo, dodavatelská firma přebírá na sebe, přičemž je motivována jak k úsporám na zdroji, tak na spotřebičích.

"Na všechny investiční akce tohoto druhu musí být vypsáno výběrové řízení. Ne vždy však města do jeho podmínek použití metody EPC zapracovávají. Někdy to s ohledem na druh investiční akce ani není možné," říká inženýr Hrabák a vysvětluje: "To když kupříkladu město chce předělat starou uhelnou kotelnu na moderní plynovou. Byť ekologické přínosy takové investice jsou neoddiskutovatelné, na provozních nákladech se v přebudované kotelně kvůli vyšší ceně plynu neušetří." Přesto inženýr Hrabák odhaduje, že výhody metody EPC si mnohé radnice dosud neuvědomují a ne vždy ji zapracují do podmínek výběrového řízení i na takové investiční akce, při nichž by určitě byla možná a kdy by městu přinesla zjevné úspory.

"Předpokladem k tomu, aby se město správně rozhodlo pro využití metody EPC, je však to, aby mělo dobrý přehled o svém energetickém hospodářství a o jeho potřebách v budoucnu," konstatuje inženýr Hrabák. Metodu EPC lze podle něho úspěšně použít nejen pro režim výroby a spotřeby tepla, nýbrž také například v oblasti hospodaření s vodou a elektrickou energií, na výrobu tlakového vzduchu, při chlazení a rekonstrukci klimatizace apod.

METODA EC MÁ ŠIRŠÍ UPLATNĚNÍ

Jinou možnou metodou, která se může uplatnit v širším záběru než metoda EPC, je metoda EC (Energy Contracting). Firmy energetických služeb s její pomocí na zadání měst či obcí v plném rozsahu řeší rekonstrukci a financování zejména projektů modernizace systémů centrálního zásobování teplem, a to i v takových případech, kdy k faktickým, finančně vyčíslitelným úsporám ani objektivně nemůže dojít, jako třeba při přechodu z pevných paliv na ušlechtilá. Přesto města a obce bývají nuceny takové rekonstrukce svých energetických hospodářství podstoupit, neboť tyto kotelny, rozvodné tepelné sítě a domovní předávací stanice již technicky dosluhují, či nesplňují náročné ekologické normy, leckdy však jde o oba důvody současně.

Dodavatelská odborná firma provede a zainvestuje potřebnou modernizaci energetického hospodářství, přebírá je do pronájmu a zpět své takto vynaložené finanční prostředky získává platbami odběratelů za teplo, které jim účtuje podle kupních smluv. Ty obvykle bývají uzavírány na podstatně delší dobu, než když při použití metody EPC dodavatelská firma inkasuje od města rozdíl mezi skutečnou platbou za energii před a po rekonstrukci či modernizaci zařízení. Protože rozsáhlá modernizace bývá velkou investicí, pak smlouvy na platby od spotřebitelů mohou být uzavřeny až na patnáct, dvacet let. Velkou výhodou metody EC je, že majitel energetického hospodářství - město či obec - se o svůj zmodernizovaný systém po tuto dobu nemusí starat, nemusí za provedenou investiční akci ručit svým majetkem a peníze, které by do ní jinak musel vložit, může vynaložit na jiné potřebné účely. Navíc mu energetické hospodářství provozuje společnost, která má k tomu všechny nutné předpoklady.

PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ

Asociace montážních firem technických zařízení je podle svého prezidenta připravena bezplatně každému městu či obci poradit, jak podobné energetické projekty připravit a také financovat. Tatáž nabídka platí i pro krajské úřady a příspěvkové organizace, které kraje přebírají do své správy. Asociace, jejíž sekretariát sídlí v Praze, má vlastní webové stránky a v každém kraji je i její zástupce, na nějž se lze rovněž obrátit. "Jak metoda EPC, tak metoda EC se v České republice ujímají, ale dosud zdaleka ne v takovém měřítku, v jakém jsou obvyklé v zemích Evropské unie," tvrdí prezident Asociace Ing.Václav Hrabák. "Přitom našim městům peníze na zásadní investice chybějí a prostředky, které dříve či později do svých energetických hospodářství beztak budou muset vložit, by při využití některé z těchto metod, které s sebou nenesou žádné riziko, mohla použít jinak."

Výhody metody EPC si mnohé radnice dosud neuvědomují a ne vždy ji zapracují do podmínek výběrového řízení i na takové investiční akce, při nichž by určitě byla možná a kdy by městu přinesla zjevné úspory.

Výhodou metody EC je, že město se po dobu pronájmu svého energetického hospodářství dodavatelské firmě o ně nemusí starat, nemusí za investici ručit svým majetkem a peníze, které by jinak do ní muselo vložit, může vynaložit na jiné potřebné účely.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down