Autor
Kategorie:
Různé

IMPA® 2014: ICT projekty (nejen) pro veřejnou správu

V pořadí už pátý ročník mezinárodní konference IMPA® si klade za cíl představit a nastartovat ICT projekty v oblasti veřejné správy a ve zdravotnictví západočeského regionu v novém programovacím období EU 2014-2020 a prohloubit česko-německou spolupráci.

Ve dnech 26. a 27. června 2014 se v karlovarském Centru Vzdělávání Dvorana uskuteční další ročník mezinárodní konference IMPA®. Její základní myšlenkou je vytvoření platformy pro prezentaci českých a německých krajů ve společném příhraničí, ústředních, krajských i městských orgánů české i německé veřejné správy a firem z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Důležitou součástí programu bude prezentace praktických ICT projektů česko-německé spolupráce, seznámení s ICT strategiemi Karlovarského a Plzeňského kraje a příhraničních německých krajů (Thueringen, Sachsen), stejně jako rozpracování dopravní informatiky i témat, jako je eGovernment, eHealth, na krajské a městské úrovni.


ŠIROKÝ ZÁBĚR PROJEDNÁVANÉ PROBLEMATIKY

Vzájemná výměna poznatků o úspěšně realizovaných projektech má vést ke zkvalitnění služeb veřejné správy pro občany a pomoci jí k vyšší efektivitě za využití nejmodernějších technologií.

IMPA® 2014 chce zvýšit informovanost v takových oblastech, jako jsou:

informační management ve veřejné správě;

eGovernment; eLearning;

eHealth (elektronické zdravotnictví);

geografické informační systémy;

ePamátky/eSbírky;

integrace dopravních IS krajů (e-jízdné);

bezpečnost ICT;

ICT ve vzdělání;

komplexní IS pro kraji zřizované organizace, města a obce;

projektové a programové řízení – PRINCE2 a MSP.

PŘÍLEŽITOST PRO ZÁSTUPCE OBCÍ, MĚST A KRAJŮ I DALŠÍ ZÁJEMCE

Organizátoři si od konference slibují, že na ní zazní otevřená výměna zkušeností se zaváděním ICT na regionální a městské úrovni. Proberou se tam podmínky a možnosti implementace eGovernmentu 2014+.

Diskuse se jistě také dotkne přístupu zaměstnanců k elektronizaci a jejich připravenosti i ochoty přizpůsobit se e-komunikaci. Zajímavé jistě také budou srovnávací přednášky, jejichž prostřednictvím bude představen vývoj v oblasti ICT veřejné správy od přistoupení České republiky k Evropské unii, tedy od roku 2005 až do současnosti. Určitě zajme i sdílení praktických ukázek a dobré praxe v konkrétních ICT projektech.

IMPA® 2014 je určena starostům, členům zastupitelstev obcí, měst a krajů, úředníkům, ředitelům i vedoucím pracovníkům nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, zástupcům českých a německých firem, akademickým pracovníkům, novinářům, odborné veřejnosti, stejně jako studentům.

Konference se rovněž zúčastní přední představitelé Karlovarského a Plzeňského kraje, pracovníci z akademické sféry, zástupci firem z oblasti ICT i odborná veřejnost.

V rámci dvoudenní konference nabité odbornými přednáškami účastníků z oblasti veřejné správy, podnikatelských subjektů i akademické půdy je na 26. 6. naplánován i uvolněný společenský večer s živou hudbou. Zájemci o konferenci jsou srdečně zváni.

JUDr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblasti investic a grantových schémat, projektového řízení a informatiky a legislativy, uzavírá: »Věříme, že se v rámci konference IMPA podaří představit konkurenceschopné projekty z oblasti informačních technologií ve veřejné správě a navázat na meziregionální spolupráci, která může inspirovat ostatní kraje nebo podnikatelské subjekty z jiných regionů v zavádění konceptů eGovernment, eHealth a GIS.«

 

 

Mezinárodní konference IMPA® 2014

Konferenci v Karlových Varech ve dnech 26.-27. června pořádá Karlovarský kraj pod záštitou svého hejtmana PaedDr. Josefa Novotného ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Organizátorem konference je společnost MIM Consulting s. r. o. Generálním partnerem jsou České dráhy a. s., hlavními partnery VARS BRNO a. s., Tender systems s. r. o., CSC Computers Sciences s. r. o. a Citrix Systems Czech Republic s. r. o. Mediálním partnerem je měsíčník Moderní obec.

Informace o konferenci a on-line přihláška jsou na: www.openmim.cz/impa2014/cz/register

Facebookový profil konference je na: www.facebook.com/IMPA2014

Konference IMPA® k využívání informačnich a komunikačních technologií ve veřejné správě měla vždy co říci také zástupcům obcí, měst a krajů. Bylo tomu tak i v roce 2005.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *