Informace o zakázkách malého rozsahu putují k firmám elektronicky

Neratovice na svém webu www.neratovice. cz umožňují elektronickou registraci uchazečům o veřejné zakázky malého rozsahu, které město vypisuje. Zaregistrované firmy následně e-mailem získávají informace o zakázkách podle druhů, na něž chtějí být upozorňovány.

Impulsem k tomuto kroku bylo zapojení města do projektu společnosti Nová ekonomika, o. p. s., nazvaného Odpovědné veřejné zadávání (viz např. Odpovědní veřejní zadavatelé: Ti, kdo jdou »proti proudu«, MO č. 3/2014, str. 10 a 11 – pozn. redakce). Projekt nás zaujal a poznatky z návštěv seminářů v jeho rámci jsme zahrnuli do portálu pro uchazeče o veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) vypisované městem Neratovice.


Přiměl nás k tomu menší počet místních uchazečů o VZMR. V některých případech se výběrových řízení neúčastnila žádná firma nebo živnostník se sídlem v Neratovicích. Protože však v u nás existuje poměrně slušná základna firem a podnikatelů, shodli jsme se na tom, že je nutné je více zapojit.

PRAVIDLO ČÍSLO JEDNA: JEDNODUCHOST A PŘEHLEDNOST

Museli jsme zohlednit fakt, že VZMR mohou být pro řadu firem a podnikatelů neatraktivní rozsahem prací – a tudíž také cenou. Dobře jsme si byli vědomi i neoblíbenosti registračních formulářů, které jsme však pro vznik databáze nutně potřebovali. Proto jsme jako cíle pro přípravu portálu zvolili jednoduchost a přehlednost. Registrace je nyní velmi snadná a nezabere více než dvě minuty. Uskutečňuje se ve dvou krocích. V prvním uchazeč vyplní údaje o své společnosti a zaškrtne druh veřejných zakázek, o nichž chce být informován. Druhým krokem je potvrzení registrace přes e-mail uchazeče. Vše ostatní už je na městu, které každou VZMR podle druhu rozesílá na zaregistrované e-maily.

Po technické stránce je portál plně funkční. Finálně dořešena není pouze synchronizace databáze s programem Microsoft Outlook, což nijak nekomplikuje provoz portálu, ale určitě by to bylo příjemné urychlení rozesílání informačních e-mailů. Žádné problémy s fungováním portálu se zatím neukázaly. Ovšem portál je spuštěn teprve pár měsíců. Jelikož nejsme městem, které by týdně vyhlašovalo deset veřejných zakázek, samozřejmě některé případné problémy se ještě mohou vyskytnout.

To, co určitým způsobem funguje v Neratovicích, nemusí jinde fungovat vůbec. Já náš portál beru jako přidanou hodnotu pro místní firmy a podnikatele, jimž má primárně sloužit.

Určitě je však třeba dát si pozor na zakázky, které svou hodnotou spadají pod zákon o veřejných zakázkách a jež jsou veřejní zadavatelé povinni zveřejňovat na tzv. profilu zadavatele. Náš portál pro uchazeče o veřejné zakázky malého rozsahu samozřejmě »profil zadavatele« nenahrazuje.

Podobně je nutné si uvědomit, že portál umožní registraci subjektů i z jiných měst, které nemůžeme z výběrových řízení vyškrtnout. Byť se tak poněkud naruší celá myšlenka podpory místních firem, s níž byl portál zakládán. Pravda, veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách povinen vypisovat. Nicméně i u nich je zadavatel povinen dodržet podmínku transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

 

JIŘÍ VAVŘINA
euromanažer, strategický rozvoj města Městský úřad Neratovice

 

Co portál přináší místním firmám i městu? Odpovídá starostka Mgr. Lenka Mrzílková

Při hledání způsobu, jak podpořit malé podniky a zároveň rozvoj místní ekonomiky, jsme se snažili zvýšit povědomí potenciálních dodavatelů o možnosti ucházet se o zakázky vypisované městem Neratovice. Za běžnou údržbu, rekonstrukce majetku města a drobné stavby totiž město vydává částky řádově v desítkách milionů korun ročně. Jsme si vědomi toho, že pro malé firmy je každá další administrativa spojená s veřejnými zakázkami zátěží, a proto jsme hledali cestu, jak jim možnost získat tyto zakázky usnadnit. Nová webová aplikace umožňuje po jednoduchém zaregistrování získat informace o veřejných zakázkách dle zvoleného oboru podnikání neprodleně po jejich vyhlášení. Zájemci tak mají možnost se včas rozhodnout a připravit na podání nabídky. Ihned po spuštění aplikace do provozu se zaregistrovaly desítky firem, kterým dnes informace pravidelně zasíláme. Zda se náš záměr zvýšit úspěšnost místních podniků ve veřejných zakázkách splnil, však ukáže až další praxe.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *