01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

INNOREF je svým zaměřením u nás ojedinělý

Mikroregion Hranicko společně s italskými a řeckými partnery uskutečňují od ledna v rámci Iniciativy INTERREG IIIC projekt známý pod zkratkou INNOREF - Inovace a efektivní využívání zdrojů jako prostředek trvale udržitelného rozvoje.

Projektového partnerství se zúčastňují italské regiony Friuli Venezia Giulia - jako hlavní partner a Umbria, region Western Greece z Řecka a mikroregion Hranicko z Olomouckého kraje. Cílem tříleté spolupráce je iniciovat společné aktivity v regionálním rozvoji a intenzívní výměnu zkušeností.

INNOREF na rozdíl od jiných dotačních titulů podpoří tzv. měkké projekty spíše neinvestičního charakteru. Měl by především zlepšit kvalitu života v regionech zaváděním konceptu udržitelného rozvoje a aplikací participačních procesů včetně udržitelnosti struktur regionálního marketingu a zvýšení kooperace mezi politickou a ekonomickou sférou, soukromým sektorem a veřejností.

Koncepci projektu tvoří pět složek, za každou nese zodpovědnost jeden z partnerů:

První: Obsahuje základní organizační a koordinační prvky nutné pro realizaci projektu (vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance profesionálního poradenského centra a externí konzultanty, příprava výzvy na předkládání subprojektů, finanční zprávy a zprávy o projektových aktivitách, závěrečná zpráva o realizaci projektu).

Druhá: V rámci této části, za kterou odpovídá mikroregion Hranicko, bude zpracována regionální SWOT analýza - společná pro všechny partnerské regiony.

Třetí: Zaměřuje se na participační procesy jako na nezbytnou součást realizace projektu a subprojektů.

Čtvrtá: Zahrnuje implementaci subprojektů - vyhlášení výzvy, informační dny pro realizátory, implementace, monitoring, vyhodnocení a představení výsledků.

Pátá: Orientuje se na výměnu zkušeností mezi partnery včetně prezentace projektu.

Realizace projektu INNOREF by měla skončit v závěru roku 2007. Pro mikroregion Hranicko, který sdružuje 25 obcí, je vymezena podpora 37 mil. Kč, nutná finanční spoluúčast z národních zdrojů je 25 %.

Nejdůležitější aktivitou projektu je výběr osmi subprojektů, které mohou získat celkem 26 mil. Kč. V prvním čtvrtletí letošního roku probíhalo mapování projektových záměrů a v dubnu byla vyhlášena výzva na předkládání subprojektů. Jejich nositeli jsou obce, mikroregiony a neziskové organizace. Úzká vazba mezi předkladateli subprojektů a realizátory projektu umožní řešit reálné požadavky a problémy v regionu. Témata subprojektů musejí být inovativní a zajímavá i pro ostatní partnerské regiony.

Důležitým prvkem v realizaci projektu je účast veřejnosti, institucí a podnikatelů na rozhodovacích procesech. Členové projektového partnerství se aktivně zapojí do projektu a zajistí zpětnou vazbu. Rovněž pro každý subprojekt vznikne pracovní skupina, jejíž členové by měli zaručit tři základní pilíře udržitelnosti - sociální, ekonomický a ekologický.

V každém z partnerských regionů dohlíží na realizaci projektu profesionální poradenské centrum. Sekretariát pro Hranicko (manažer projektů, projektový asistent a finanční manažer) se sídlem v Hustopečích nad Bečvou poskytuje administrativní a technické zázemí projektu a technickou asistenci pro subprojekty.

Na úrovni partnerských regionů zastřešují projekt společný koordinátor, metodický poradce a finanční manažer. V kompetenci řídící komise složené z politických zástupců regionů je celková strategie projektu, monitorování projektových aktivit, zpracování manuálu pro výzvu a výběr subprojektů. Úkolem tzv. rady partnerů, kterou tvoří manažeři rozvoje jednotlivých regionů, je faktická koordinace projektových aktivit.

Projekt INNOREF je svým zaměřením v České republice dosud ojedinělý. Od jeho uskutečnění se očekává získání nových znalostí a zkušeností, které mohou využít nejen členské obce z mikroreginu Hranicko, ale i ostatní obce a mikroregiony.

projektový asistent

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down